جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
9781138669994.pdf.jpg-1-Uns- -1China's water pollution problems /Delang, Claudio O. ;o2002013800. ;; China ; Environmental conditions. ;79091151. ;; China. ; fast ; (OCoLC)fst01206073. ;
9781138669956.pdf.jpg-1-Uns- -1China's air pollution problems /Delang, Claudio O., ; author. ;o2002013800. ;; China ; Environmental conditions. ;79091151. ;; China. ; fast ; (OCoLC)fst01206073. ;
9780415830874.pdf.jpg2014China's financial markets :Wang, Ming, ; 1981- ; author. ; 2013066768. ;; China. ; fast ; (OCoLC)fst01206073. ;; Yen, Jerome, ; author. ; 2014012074. ;; Lai, Kin Keung, ; author. ; o2007145420. ;
9780415744133.pdf.jpg2016Environmental advertising in China and the USA :Li, Xinghua ; (College teacher) ;; China. ; fast ; (OCoLC)fst01206073. ;; United States. ; fast ; (OCoLC)fst01204155. ;
9780765643902.pdf.jpg2015The Chinese macroeconomy and financial system :Schramm, Ronald Michael. ; 88667432. ;; China ; Economic conditions. ; 85024011. ;; United States ; Economic conditions. ; 85140020. ;; China. ; fast ; (OCoLC)fst01206073. ;; United States. ; fast ; (OCoLC)fst01204155. ;
9781138792753.pdf.jpg2015Chinese regions in change :Yu, Hong, ; 1980- ; 2010029565. ;; China ; Economic policy. ; 85024018. ;; China ; Economic conditions. ; 85024011. ;; China. ; fast ; (OCoLC)fst01206073. ;
9780415731591.pdf.jpg2015China's centralized industrial order :Li, Chen, ; 1985- ; 2014037330. ;; China ; Economic policy. ; 85024018. ;; China. ; fast ; (OCoLC)fst01206073. ;; China. ; (DE-588)4009937-4 ; gnd. ;
9781138804319.pdf.jpg2015Translating feminism in China :Yu, Zhongli, ; author. ; 2014073865. ;; China. ; fast ; (OCoLC)fst01206073. ;
9780415747196.pdf.jpg2015Business leadership development in China /Ren, Shuang, ; 1953- ; author. ; r98041517. ;; China. ; fast ; (OCoLC)fst01206073. ;; China. ; (DE-588)4009937-4 ; gnd. ;
9780415855716.pdf.jpg2015Representing China on the historical London stage :Chang, Dongshin, ; author. ; 2014061915. ;; China ; In literature. ; 85024204. ;; China. ; fast ; (OCoLC)fst01206073. ;; England ; London. ; fast ; (OCoLC)fst01204271. ;; London. ; (DE-588)4074335-4 ; gnd. ;; Kina. ;