Search

Start a new search

Current filters:

Add filters:

Use filters to refine the search results.


Item hits:
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
thesis0084.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ارب‍ری‌ ع‍م‍وم‍ی‌۱۸۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ک‍ه‍ن‍س‍ال‌; ق‍درت‍ی‌،ک‍ری‍م‌
thesis0095.pdf.jpg1382س‍ازه‌آب‍گ‍ی‍ر دری‍ای‍ی‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; ال‍ب‍رزی‌،ع‍ب‍اس‌
thesis0081.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ازه‌ ای‌ ش‍ن‍اورک‍ات‍ام‍اران‌ م‍س‍اف‍رب‍ری‌ ف‍ای‍ب‍رگ‍لاس‌ ب‍اظرف‍ی‍ت‌ ح‍م‍ل‌ ص‍د م‍س‍اف‍راح‍م‍درض‍اک‍ه‍ن‍س‍ال‌; ب‍ارگ‍اه‍ی‌،م‍ح‍م‍ود
thesis0097.pdf.jpg1382ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ وب‍ارگ‍ی‍ری‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌،ح‍س‍ن‌
thesis0075.pdf.jpg1382ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ی‍درودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ م‍ول‍دم‍وج‌س‍ع‍ی‍د ج‍ام‍ع‍ی‌; م‍رادی‌، اک‍ب‍ر
thesis0076.pdf.jpg1382ات‍اق‍ک‌ خ‍ش‍ک‌ ت‍ع‍م‍ی‍روج‍وش‍ک‍اری‌ زی‍رآب‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; ج‍ع‍ف‍ر ی‍گ‍ان‍ه‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا
thesis0080.pdf.jpg1382س‍اخ‍ت‌ ش‍ن‍اوره‍ای‌ ف‍ای‍ب‍ر گ‍لاس‌۸۰-۱۰۰ت‍ن‍ی‌س‍ع‍ی‍دج‍ام‍ع‍ی‌; ق‍ادری‌،م‍ح‍م‍ود
thesis0096.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ی‍دک‌ ک‍ش‌ 1200 hpاح‍م‍درض‍ا ک‍ه‍ن‍س‍ال‌; داری‍وش‌ زارع‍ی‌; ی‍ق‍طی‍ن‌،ع‍ل‍ی‌
thesis0088.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ ک‍راف‍ت‌ ۲۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ا ا س‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ LRک‍ه‍ن‍س‍ال‌; زاه‍دی‌; گ‍ل‌ اف‍ش‍ان‌،ن‍وش‍ی‍ن‌
thesis0092.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ت‍ان‍ک‌ ب‍ارج‌۲۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌ م‍وس‍س‍ه‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ آم‍ری‍ک‍ارزاق‌ زاه‍دی‌; زن‍دی‌ ح‍ج‍ت‌