Search

Start a new search

Current filters:

Add filters:

Use filters to refine the search results.


Item hits:
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
thesis0510.pdf.jpg1387ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ پ‍ارم‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر در ج‍وش‍ک‍اری‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ س‍ازی‌ک‍اظم‍ی‌; ص‍ب‍اغ‍ی‌ رس‍ت‍م‍ی‌،م‍ظاه‍ر
thesis0039.pdf.jpg1382رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ و س‍ن‍دب‍لاس‍ت‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ی‍دری‌ ع‍ل‍م‍دار ل‍و،ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
thesis0155.pdf.jpg1383رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ و س‍ن‍دب‍لاس‍ت‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ی‍دری‌ ع‍ل‍م‍دار ل‍و،ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
thesis0243.pdf.jpg1384رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ و س‍ن‍دب‍لاس‍ت‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ی‍دری‌ ع‍ل‍م‍دار ل‍و،ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
thesis0313.pdf.jpg1385اص‍ول‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ران‍ش‌ ه‍اور ک‍راف‍ت‌آب‍ی‍ن‌; دش‍ت‍ی‌ م‍ن‍ش‌،ع‍ب‍اس‌
thesis0036.pdf.jpg1382ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ در ش‍ن‍اوره‍اج‍ام‍ع‍ی‌; ن‍ج‍ف‍ی‌ ،م‍س‍ل‍م‌
thesis0272.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ ت‍ان‍ک‍ر ۱۰۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌; ارم‍ن‍دی‍ی‌،م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
thesis0069.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ک‍ش‌ ۲۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌،زه‍ره‌
thesis0453.pdf.jpg1386ه‍اور ک‍راف‍ت‌ج‍ام‍ع‍ی‌; ان‍ب‍ی‍اء،ع‍ب‍دال‍ش‍ری‍ف‌
thesis0458.pdf.jpg1386ت‍ج‍زی‍ه‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍ای‍ق‌ ه‍ای‌ ب‍ادب‍ان‍ی‌ ت‍ن‍دروج‍ام‍ع‍ی‌; ل‍طی‍ف‍ی‌،س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د