جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی


پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


  • قبلی
  • 1
  • بعدی
رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1334.pdf.jpg1395در سطوح مختلف شوری (Hordeum vulgare L) بررسی اثر سودوموناسهای فلورسنت محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد جوفاطمه جمالی; حمیدرضا نوریزدان; میترا آزادی خواه
پ1332.pdf.jpg1395بررسی اثر سودوموناس های فلورسنت محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف شوریفاطمه جمالی; حمید‌رضا نوریزدان; داریوش صفری
پ1333.pdf.jpg1395بر اساس شاخص های تحمل(Sesamum indicum L.)ارزیابی تحمل به تنش آبی برخی از ژنوتیپ‌های کنجدحمیدرضا نوریزدان; فاطمه جمالی; زینب شعبانی
پ 1474.pdf.jpg1395بررسی اثر سودوموناس‌های فلورسنت محرک رشد گیاه بر گوجه فرنگی در سطوح مختلف شوریفرشته بیات; فاطمه جمالی; هانیه محمدی بازنشین
پ1332.pdf.jpg1395در سطوح مختلف شوری( Triticum aestivum L.)بررسی اثر سودوموناسهای فلورسنت محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندمفاطمه جمالی; حمیدرضا نوریزدان; داریوش صفری
پ1402.pdf.jpg1395بررسی اثر تیمارهای کلریدکلسیم، پوتریسین، 1-متیل‌سیکلوپروپان و چیتوسان بر عمر انباری، کیفیت میوه و کنترل پوسیدگی قارچی پس از برداشت انار(.( Punica granatum Lعبدالعلی حسامی; فاطمه جمالی; فریبا قربانی‌زاده
پ1401.pdf.jpg1395بررسی تاثیر هم‌زیستی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه‌ی گوجه-فرنگی(Lycopersicum esculentum) تحت کشت خاکی و بدون خاکعبدالعلی حسامی; فاطمه جمالی; حمیدرضا نوریزدان; رعنا محمدی