جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1394بررسی خاندانهای تاجر بوشهر و جایگاه آنان در تحولات تجاری خلیج فارس از ابتدای دوره زندیه تا پایان دوره قاجار( ۱۳٠٤ ه ش -۱۱٦٣ه ق)حمید اسدپور; فریبا رضایی
1394ارائه‌ی چند روش ساده و کارامد برای سنتز مشتقات جدید بنزو[a]فنازینمحمدرضا محمدی‌زاده; خدابخش نیکنام; مرضیه درخشان
1394تخمین بار مکانیکی و حرارتی متحرک در پوسته های متقارن هدفمند مدرجپرویز ملک‌زاده; محمدرضا گلبهار‌حقیقی; محمد دهقانی
1394بررسی دینامیک قلب راکتور بوشهر: تاثیر راکتیوته بر شار نوترونمحمد محمدی; روح‌اله قیصری; پرهام خسروی‌بابادی
1394بررسی دینامیک قلب راکتور بوشهر: تاثیر راکتیوته بر شار نوترونمحمد محمدی; روح‌اله قیصری; پرهام خسروی‌بابادی
1394مدل سازي راکتور غشايي لوله اي براي فرآيند جداسازي هيدروژناحمد آذری; علی ایزدبخش; مجتبی اصلانی
1394مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ژل میکروسیلیس بر مقاومت بتن آب‌بند با استفاده از مصالح موجود در استان بوشهرمحمد واقفی; علیرضا فیوض; عباس رفیعی
1394بررسی تأثیر عصاره گیاه صبر زرد (Aloe vera)، سیر( Allium sativum) و چریش (Azadirachta indica) بر قارچ ساپرولگنیا و مقایسه آن با مالاشیت گرینرضا داودی; دارا باقری; فرانک شفیعی
1394مقایسه مولکولی میگوی ببری سبز خلیج فارس، Penaeus semisulcatus و زیر گونه آن Penaeus semisulcatus persicus با استفاده بخشی از توالی ژنوم میتوکندری: نوکلئوتیدهای ناحیه 12000 تا 16000سید‌جواد‌ حسینی; صدیقه هاشم‌نیا; فریبا غلامی دشتی
1394یک مدل آمیخته ی ریاضی و شبیه سازی مونت کارلو برای مسئله تخلیه جمعیت در بحران نشت گازخدا‌کرم سلیمی‌فرد; حسین آزادی