جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1396مشخصه‌سازی نفت سنگین و قیر طبیعی با استفاده از روش‌های هوشمندرضا آذین; شهریار عصفوری; حمیدرضا شفیعی‌سروستانی
1396بررسی کاهش تشکیل رسوب در واحد احيای گليكول با استفاده از نانوذرات سیلیکاشهریار عصفوری; رضا آذین; خسرو محمدی; سمیرا سلیمانی
1396استفاده از رزینهای تبادل یونی مختلف برای کاهش سختی و TDSآب آشامیدنی استان بوشهر برای جلوگیری از خوردگی و رسوبگذاریمحسن عباسی; شهریار عصفوری; شهلا صادقی
1396تصفیه پساب‌های حاوی DMSO و DMAC با استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفتهمحسن عباسی; شهریار عصفوری; جواد خداویسی; مریم بهروزه
1396بررسی سازوکارهای مؤثر در فرایند ازدیاد برداشت میکروبی نفت تحت تأثیر فعالیت دو باکتری B.licheniformis و P.putida حین رشد در منابع کربن مختلفشهریار عصفوری; رضا آذین; منصوره فرید
1395مدلسازی یک بعدی تغییر ترشوندگی در اثر تزریق نانوذرات به مغزه ماسه-سنگیرضا آذین; شهریار عصفوری; میترا عباسپور
1395مدل‌سازی یک بعدی تغییر ترشوندگی در اثر تزریق نانوذرات به مغزه ماسه-سنگیرضا آذین; شهریار عصفوری; روح‌اله فاتحی; میترا عباسپور
1393امکان‌سنجی و شبیه‌سازی دفع و ذخیره‌سازی گاز کربن ‌دی‌اکسید در مخازن آبدهرضا آذين; شهریار عصفوری; روح‌اله فاتحی; نصراله کلانتری; مسعود عسگری
1396تصفیه آب خاکستری جزیره شیف و رستوران دانشگاه خلیج فارس به‌وسیله فرایندهای اکسیداسیون پیشرفتهشهریار عصفوری; محسن عباسی; فریبا حیدری
1395بررسی تأثیر مدل‌های ترمودینامیکی در شبیه‌سازی حذف همزمان CO2 و H2S از گاز طبیعی به وسیله محلول‌های آمین در برج جذبمسعود مفرحی; شهریار عصفوری; عبداله حاجی‌زاده