جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1390تحلیل دینامیکی غیرخطی شمع های منفرد قائم تحت اثر بارهای جانبی با استفاده از منحنی P-Y دینامیکیامین کشاورز; محمدرضا گلبهارحقیقی; ابراهیم اسلامی‌پور
1394تاثیر نانورس بر منحنی آب نگهداری خاک‌های رمبندهعبدالرضا فاضلی; امین کشاورز; علی جوهری; سیدفاخر حسینی
1392ظرفیت باربری پی‌های نواری بر روی خاک مسلح شده با فیبر به روش مشخصه‌های تنشعبدالرضا فاضلی; امین کشاورز; مهدی نعمتی
1392تعیین ظرفیت باربری نهایی پی‌های دایره‌ای قرار گرفته بر روی توده‌های سنگی به روش مشخصه تنشعبدالرضا فاضلی; امین کشاورز; سیاووش صادقی
1391محاسبه درز انقطاع مورد نياز بين ساختمان هاي همجوار تحت اثر مودهاي بالاتر با روش ارتعاشات پيشاعلیرضا فیوض; امین کشاورز; نازی لطفی‌کراچی
پ1852.pdf.jpg1395بهسازي لایه‌های ضخیم نرم رسی اشباع با استفاده از سیستم پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی کوتاه (RAPs)(مطالعه موردي در بندر بوشهر)بهمن نیرومند; امین کشاورز; احسان ملک‌اهرمی
1391بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه های افقی و قائمامین کشاورز; علیرضا فیوض; سیدشاکر هاشمی; رامین مقدمی
1391ارزیابی خطر لرزه‌ای استان بوشهر به روش تعیینیاصغر ایزدنیا; امین کشاورز; شبیر اشکپور‌مطلق
1394بررسی اثر توپوگرافی بر تحلیل پاسخ زمینامین کشاورز; محمدرضا ماهینی; امین جمالی‌نژاد
1391بررسی برخی از روش های موجود اصلاح نگاشت جهت انطباق بر طیف پاسخ هدف و ارائه راهکارهایی جهت اصلاح آنهابیژن سیاف‌زاده; امین کشاورز; علیرضا فیوض; احمد کشاورز