جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


  • قبلی
  • 1
  • بعدی
رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1396بررسی مقاومت بیرون کشیدگی تسمه پلیمری کامپوزیت محصور شده در خاک ماسه ای تحت اثر بارگذاری مونوتونیک و سیکلیامین کشاورز; منصور مصلی‌نژاد; سجاد رزازان
1396پاسخ دینامیکی پی نواری و ترانشه تحت بار هارمونیک با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچرامین کشاورز; پرویز ملک‌زاده; لیلا زارع
1396تحليل تغییر شکل بزرگ ورق‌های مرکب تقویت شده با نانولوله‌های کربنی به صورت هدفمند مدرج با مرزهای مقید کشسان تحت بار ضربه‌ایمحمدرضا گل‌بهار‌حقیقی; پرویز ملک‌زاده; امین کشاورز; اسما دهقانیان‌فرد
1396مطالعه‌ی آزمایشگاهی شرایط شروع روان‌گرایی در لایه‌های ماسه‌ای سست تحت بارگذاری استاتیکی- مطالعه موردی در بندر بوشهرعبدالرضا فاضلی; امین کشاورز; بیژن هاشم‌زاده
1393تحلیل فشار جانبی خاک‌های مسلح شده با فیبر بر دیوارهای حایل با استفاده از روش مشخصه‌های تنشامین کشاورز; عبدالرضا فاضلی; مریم آبشیرینی
1395مدل‌سازی تحکیم دوبعدی خاک‌های غیراشباع به روش دیفرانسیل کوادرچرعبدالرضا فاضلی; امین کشاورز; محمد‌حسین مرادی
1395شبیه سازی فرآیند بارش _ رواناب با مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه آن با نتایج مدل (HEC-HMS) در حوضه بشارامین کشاورز; محمد واقفی; حجت‌ صفاری
1394مقایسه‌ی رفتار پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی (RAPs) با پایه‌های بتنی درجاریز تحت بار برکَنش (Uplift) با استفاده از روش¬ اجزاء محدود و نتایج محلیبهمن نیرومند; امین کشاورز; پیمان ذکری