جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


  • قبلی
  • 1
  • بعدی
رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
9783319420929.pdf.jpg2016Computational Science and Its Applications ICCSA 2016Gervasi, Osvaldo. ; editor. ;; Murgante, Beniamino. ; editor. ;; Misra, Sanjay. ; editor. ;; Rocha, Ana Maria A.C. ; editor. ;; Torre, Carmelo M. ; editor. ;; Taniar, David. ; editor. ;; Apduhan, Bernady O. ; editor. ;; Stankova, Elena. ; editor. ;; Wang,
9783319421087.pdf.jpg2016Computational Science and Its Applications ICCSA 2016Gervasi, Osvaldo. ; editor. ;; Murgante, Beniamino. ; editor. ;; Misra, Sanjay. ; editor. ;; Rocha, Ana Maria A.C. ; editor. ;; Torre, Carmelo M. ; editor. ;; Taniar, David. ; editor. ;; Apduhan, Bernady O. ; editor. ;; Stankova, Elena. ; editor. ;; Wang,
9783319420851.pdf.jpg2016Computational Science and Its Applications ICCSA 2016Gervasi, Osvaldo. ; editor. ;; Murgante, Beniamino. ; editor. ;; Misra, Sanjay. ; editor. ;; Rocha, Ana Maria A. C. ; editor. ;; Torre, Carmelo M. ; editor. ;; Taniar, David. ; editor. ;; Apduhan, Bernady O. ; editor. ;; Stankova, Elena. ; editor. ;; Wang
2016Computational Science and Its Applications -- ICCSA 2016Gervasi, Osvaldo. ; editor. ;; Murgante, Beniamino. ; editor. ;; Misra, Sanjay. ; editor. ;; Rocha, Ana Maria A.C. ; editor. ;; Torre, Carmelo M. ; editor. ;; Taniar, David. ; editor. ;; Apduhan, Bernady O. ; editor. ;; Stankova, Elena. ; editor. ;; Wang,
2016Computational Science and Its Applications -- ICCSA 2016Gervasi, Osvaldo. ; editor. ;; Murgante, Beniamino. ; editor. ;; Misra, Sanjay. ; editor. ;; Rocha, Ana Maria A.C. ; editor. ;; Torre, Carmelo M. ; editor. ;; Taniar, David. ; editor. ;; Apduhan, Bernady O. ; editor. ;; Stankova, Elena. ; editor. ;; Wang,