جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1545.pdf.jpg1395بررسی تأثیر مدل‌های ترمودینامیکی در شبیه‌سازی حذف همزمان CO2 و H2S از گاز طبیعی به وسیله محلول‌های آمین در برج جذبمسعود مفرحی; شهریار عصفوری; عبداله حاجی‌زاده
پ1669.pdf.jpg1396بررسی کاهش تشکیل رسوب در واحد احيای گليكول با استفاده از نانوذرات سیلیکاشهریار عصفوری; رضا آذین; خسرو محمدی; سمیرا سلیمانی
1390پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات در محلول‌های حاوی الکترولیت و الکل با استفاده از مدل‌های ضریب فعالیتشهریار عصفوری; رضا آذین; رضا غلامی
1394بررسی شرایط تولید با دبی بهینه از یک مخزن گاز میعانیرضا آذین; روح‌اله فاتحی; شهریار عصفوری; حسن صداقتی
1391مدلسازی تعادل فازی بخار-مایع و مایع-مایع سیستم های حاوی آن فورميل مورفولین با استفاده از معادله حالت CPAامیرعباس ایزدپناه; شهریار عصفوری; حسین محمود‌جانلو
1392توسعه مدل ترمودینامیکی NRTL-NRF برای پیش‌بینی غلظت بحرانی مایسلی موادشهریار عصفوری; عباس خاکسارمنشاد; زهرا رضائی
1392مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFTشهریار عصفوری; رضا آذین; حسن رضائی‌حقیقی
1392تولید و مشخصه سازی نانوذرات با استفاده از سامانه‌ی مایسلی معکوس به منظور ازدیاد برداشت نفتشهریار عصفوری; رضا آذین; مهشید ناطق
پ1867.pdf.jpg1394بررسی احتمال هرزروی گل حفاری در اثر ناپایداری دیواره چاهشبیر اشکپورمطلق; شهریار عصفوری; رضا آذین; پژمان آقائی‌کوهی
1390ارائه مدل ترمودینامیکی مناسب برای پیش بینی حلالیت گازهای اسیدی در آبدهشهریار عصفوری; زینب علیزاده; رضا آذین