جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
662 Samira Karimi.pdf.jpg1391طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ س‍رآم‍دی‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍ع‍اون‌داری‍وش‌ م‍ح‍م‍دی‌‌زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌; ی‍ع‍ق‍وب‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌; سمیرا کریمی
CHAPTER00.pdf.jpg1394تخمین خواص مادی در پوسته های لایه ای هدفمند با استفاده از اعمال فشار درونی و اندازه گیری کرنش روی سطح بیرونیمحمد رضاگلبهارحقیقی; پرویز ملک زاده; طاهر آلبوشهباز
T702.pdf.jpg1392کنترل کیفیت آماری بر اساس نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌بندی‌شدهسعید طهماسبی; محمود افشاری; فرخنده رئیسی‌فرادنبه
pgu.pdf.jpg1394پیش شرط‌سازی مسائل کمترین توان‌های دوم با استفاده از روش گرویلعلیرضا عطایی; سعید کریمی‌جعفر‌بیگلو; زینب سهولی
T1170.pdf.jpg1394ارائه مدلی جهت شناسایی شاخصه های مؤثر بر انتخاب پیمانکاران و بررسی تاثیر آن بر بهبود عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرحمید شاهبندرزاده; پرویز فرزین‌پور
thesis0255.pdf.jpg1384ج‍داس‍ازی‌ آل‍ودگ‍ی‍ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ازآب‌ دری‍اب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازم‍واد ج‍اذب‌آق‍ام‍ی‍ری‌،ف‍واد
AliRezaMozafari.pdf.jpg1394ارزیابی ویژگی های عملکرد لرزه ای قاب‌های بتنی با اتصالات کامپوزیت های سیمانی مهندسی (ECC)ایوب دهقانی; محمدرضا ماهینی; علیرضا مظفری
A. Jadid.pdf.jpg1394I-فضاها، فضاهای توپولوژیک نودک و فشرده سازی هامهرداد کاروان جهرمی; قربانعلی باقری بردی; عباس جدید
pgu.pdf.jpg1394بررسی برخی از شاخص های تفاوت بین عملگرهای توپلیتز بلوکی ابرنرمال و زیر نرمالقربانعلی باقری‌بردی; مهرداد کاروان‌جهرمی; شهین هاشمی‌زاده
Nanocavity Modelling of Optical Sensor based on Photonic cry.pdf.jpg1394مدل‌سازی حسگر اپتیکی بر اساس نانوکاواک بلور فوتونیکتهمینه جلالی; پویا منشور; سعیده دهقان‌نژاد