جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
T1647.pdf.jpg1396تحلیل غیرخطی تیرهای عمیق بتن مسلح با درنظر گرفتن اثر پیوستگی-لغزشسیدشاکر هاشمی; محمود ملکوتی‌علون‌آبادی; سعید جاویدی
T1172.pdf.jpg1394ارائه مدلی جهت بررسی موانع اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در صنایعحمید شاه‌بندرزاده; نجمه مظفری
T1537.pdf.jpg1395اثر آمونیاک بر رشد و پوست اندازی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری بالارضا داودی; محمود نفیسی بهابادی; فرزاد صالحی; حمیدرضا نوریزدان; فاطمه رستمی
T1542.pdf.jpg1395اثربخشی تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیک (تنظیم هیجانی ، تحمل پریشانی) بر استرس ، اضطراب ، افسردگی وسرمایه های روانشناختی زنان سرپرست خانوارفریده السادات حسینی; موسی گلستانه; نرگس السادات منیری
T1535.pdf.jpg1396تهیه و تعیین خواص زئولیت ZSM-5 به منظور جذب سطحی گاز CO2مسعود مفرحی; رامین کریم‌زاده; حسن حاجی زاده
T1523.pdf.jpg1395ظرفیت باربری نهایی شالوده‌های سطحی روی خاک‌های لایه‌ای با روش خطوط تغییر طول صفرامین کشاورز; ارسلان قهرمانی; علی رجایی
T1553.pdf.jpg1396فراواقعیت، خلسه و بی جنبشی بودریاری در رمان های میزان و مرد در حال سقوط دان دلیلوعبدالمحمد موحد; فهیمه ناصری; ابراهیم درگلاله
T1563.pdf.jpg1396بررسی وهم و واقعیت در نمایشنامه های ادوارد آلبی با بکارگیری نظریه ناسازگاری شناختی لئون فستینگرحسین علی اکبری هره دشت; عبدالمحمد موحد; زهرا شیخی شهیدزاده
T1565.pdf.jpg1394مقایسه مولکولی میگوی ببری سبز خلیج فارس، Penaeus semisulcatus و زیر گونه آن Penaeus semisulcatus persicus با استفاده بخشی از توالی ژنوم میتوکندری: نوکلئوتیدهای ناحیه 12000 تا 16000سید جواد حسینی; صدیقه هاشم نیا; فریبا غلامی دشتی
T1512.pdf.jpg1394اثر انفجار بر مخازن تحت فشار در زیرآبعلیرضا فیوض; محمد واقفی; علیرضا عالی‌حسینی