جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1393روش های انتخاب متغیر بیزی در رگرسیون خطیمحمداسماعیل دهقان‌منفرد; محمود افشاری; سيده‌خيرالنساء موسوی
1393بررسی فلوی نوترون یک راکتور هسته‌ای با مجتمع سوخت مکعبی مشابه راکتور بوشهرروح‌الله قیصری; محمد محمدی; مریم برهانی
1392استفاده از واکنش های چند جزئی بر پایه ی شیمی سبز برای سنتز ترکیبات هتروسیکل نظیر مشتقات 1,5- دی آریل– 3-(آریل آمینو)-H1-پیرول-(H5)2-اون، 3-هیدروکسی اکسیندول، 2-آمینو-3- سیانوپیریدین، 3-متیل کینوکسالین-(H1)2-اون، 3,6- دی متیل-H2-بنزو[b] ]1,4[اکسازین-2-اون و اتیل4-(آریل آمینو)-1-آریل-5,2-دی هیدرو-2-متیل-5-اکسو-H1-پیرول-2-کربوکسیلاتخدابخش نیکنام; محمدرضا محمدی‌زاده; ساناز موجی‌خلیفه
1393برآورد تابع رگرسیونی در نقطه مشخص تغییر کننده با استفاده از موجکهای کرانه‌ایعاطفه علی‌پور; محمود افشاری
1393مقایسه ی چند روش تکراری برای حل دستگاه های خطی نامتقارن تنک و بزرگعلیرضا عطایی; عامر کعبی; فاطمه رحیمی
1392میزان گسیل خودبخودی یک اتم واقع در کنار یک تیغه فلزی رسانای کاملاحمد محمدی; حسین فالی نژاد; مریم اخگر
1393محاسبه چندجمله‌ای های توپولوژیک دندریمرهای منظم و خواص آن‌هاعلیرضا عطایی; مژگان مقرب; رضا شریف‌دینی; صغری کوه‌پیما
1397بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید کربن با استفاده از محلول آمین -۱ دی متیل آمینو--۲پروپانول و فعالکننده آن برای فرايند پس از احتراقمسعود مفرحی; مرتضی افخمی‌پور
1393اندازه‌گیری هم‌زمان فلزات سنگین در برخی گیاهان دارویی توسط یک باز شیف سنتزی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعیپ1028مریم عباسی‌طریقت; عبدالرسول فخرایی
1394بررسی رابطه بین ابعاد تعالی شخصیت با ساختار‌های دو، شش؛ و شانزده عاملی شخصیتعلی پاکیزه; فریده‌سادات حسینی; المیرا بسّاق