Search

Start a new search

Current filters:
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Item hits:
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
thesis0177.pdf.jpg1383روان‍ک‍اوی‌ درش‍ک‍ل‌ ده‍ی‌ ف‍ل‍زات‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; گ‍ودرزی‌،ای‍وب‌
thesis0410.pdf.jpg1386ان‍رژی‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍دی‍د پ‍ذی‍رگ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; رض‍ای‍ی‌ ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
thesis0367.pdf.jpg1386لای‍ه‌ م‍رزی‌ و روش‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ب‍ه‍اری‌ م‍ق‍دم‌ ، م‍س‍ع‍ود
thesis0414.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ب‍ادی‌ م‍ح‍ور اف‍ق‍ی‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; م‍ل‍ک‌ زاده‌; ع‍م‍ران‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
thesis0443.pdf.jpg1386س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ن‍ی‍و م‍ات‍ی‍ک‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; م‍ل‍ک‌ زاده‌; ده‍ق‍ان‌، ع‍ی‍س‍ی‌
thesis0441.pdf.jpg1386ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍وت‍وره‍ای‌ اح‍ت‍راق‌ درون‍ی‌ چ‍ه‍ار زم‍ان‍ه‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; راه‍ن‍ورد، ه‍م‍دم‌
thesis0521.pdf.jpg1387ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ، زه‍را
thesis0556.pdf.jpg1387اص‍ول‌ ک‍ارب‍ردی‌ س‍رم‍ای‍ش‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ب‍وش‍ه‍ری‌ س‍ن‍گ‍ی‌ زاد، ش‍ای‍س‍ت‍ه‌
thesis0567.pdf.jpg1387ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آی‍رودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍وش‍ک‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زارFluentگ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ج‍م‌ رت‍ب‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
thesis0561.pdf.jpg1387ان‍رژی‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍دی‍د پ‍ذی‍رگ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; رض‍ای‍ی‌ ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا