Search

Start a new search

Current filters:
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Item hits:
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
thesis0100.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ی‍ک‌ ف‍رون‍د(ک‍ش‍ت‍ی‌ خ‍دم‍ات‍ی‌Supply Vessel)آب‍ی‍ن‌; ن‍س‍اج‌ ت‍رش‍ی‍زی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
thesis0155.pdf.jpg1383رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ و س‍ن‍دب‍لاس‍ت‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ی‍دری‌ ع‍ل‍م‍دار ل‍و،ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
thesis0182.pdf.jpg1383طراح‍ی‌ ش‍ن‍اور ت‍ن‍دروآب‍ی‍ن‌; گ‍ودرزی‌،س‍ع‍ی‍د
thesis0241.pdf.jpg1384اص‍ول‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ران‍ش‌ ه‍اور ک‍راف‍ت‌آب‍ی‍ن‌; دش‍ت‍ی‌ م‍ن‍ش‌،ع‍ب‍اس‌
thesis0313.pdf.jpg1385اص‍ول‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ران‍ش‌ ه‍اور ک‍راف‍ت‌آب‍ی‍ن‌; دش‍ت‍ی‌ م‍ن‍ش‌،ع‍ب‍اس‌
thesis0294.pdf.jpg1385س‍اخ‍ت‌ و ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اوره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌آب‍ی‍ن‌; ع‍ی‍س‍ی‌ پ‍ور،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
thesis0003.pdf.jpg1382داک‌ خ‍ش‍ک‌آب‍ی‍ن‌; پ‍ورم‍ص‍طف‍ی‌،م‍ه‍دی‌
thesis0446.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ت‍ان‍ک‍ر ۷۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; پ‍ن‍اه‌ رض‍وی‍ان‌، س‍ی‍ده‌ زه‍را
thesis0448.pdf.jpg1386س‍ک‍و ه‍ای‌ ث‍اب‍ت‌ دری‍ای‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ق‍اس‍م‍ی‍ه‌،م‍ح‍م‍د
thesis0512.pdf.jpg1387طراح‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ارب‍ری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۷۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ب‍ه‍رام‍ی‍ان‌،ع‍ب‍اس‌