آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Management 560

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
Management 17 22 28 1 4 4 3

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 320
Russia 50
United States 49
Germany 8
Austria 6
United Kingdom 6
Italy 6
Poland 3
Canada 2
France 2

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Saint Petersburg 50
Ashburn 15
Houston 10
Wilmington 9
Woodbridge 7
Vienna 6
Pars 4
Verona 4
Fars 3
Kraków 3