جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/77224
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorKhachatryan, V-
dc.creatorSirunyan, AM-
dc.creatorTumasyan, A-
dc.creatorAdam, W-
dc.creatorAsilar, E-
dc.creatorBergauer, T-
dc.creatorBrandstetter, J-
dc.creatorBrondolin, E-
dc.creatorDragicevic, M-
dc.creatorEroe, J-
dc.creatorFlechl, M-
dc.creatorFriedl, M-
dc.creatorFruehwirth, R-
dc.creatorGhete, VM-
dc.creatorHartl, C-
dc.creatorHoermann, N-
dc.creatorHrubec, J-
dc.creatorJeitler, M-
dc.creatorKnuenz, V-
dc.creatorKoenig, A-
dc.creatorKrammer, M-
dc.creatorKraetschmer, I-
dc.creatorLiko, D-
dc.creatorMatsushita, T-
dc.creatorMikulec, I-
dc.creatorRabady, D-
dc.creatorRahbaran, B-
dc.creatorRohringer, H-
dc.creatorSchieck, J-
dc.creatorSchoefbeck, R-
dc.creatorStrauss, J-
dc.creatorTreberer-Treberspurg, W-
dc.creatorWaltenberger, W-
dc.creatorWulz, C-E-
dc.creatorMossolov, V-
dc.creatorShumeiko, N-
dc.creatorGonzalez, JS-
dc.creatorAlderweireldt, S-
dc.creatorCornelis, T-
dc.creatorDe Wolf, EA-
dc.creatorJanssen, X-
dc.creatorKnutsson, A-
dc.creatorLauwers, J-
dc.creatorLuyckx, S-
dc.creatorOchesanu, S-
dc.creatorRougny, R-
dc.creatorVan de Klundert, M-
dc.creatorVan Haevermaet, H-
dc.creatorVan Mechelen, P-
dc.creatorVan Remortel, N-
dc.creatorVan Spilbeeck, A-
dc.creatorAbu Zeid, S-
dc.creatorBlekman, F-
dc.creatorD'Hondt, J-
dc.creatorDaci, N-
dc.creatorDe Bruyn, I-
dc.creatorDeroover, K-
dc.creatorHeracleous, N-
dc.creatorKeaveney, J-
dc.creatorLowette, S-
dc.creatorMoreels, L-
dc.creatorOlbrechts, A-
dc.creatorPython, Q-
dc.creatorStrom, D-
dc.creatorTavernier, S-
dc.creatorVan Doninck, W-
dc.creatorVan Mulders, P-
dc.creatorVan Onsem, GP-
dc.creatorVan Parijs, I-
dc.creatorBarria, P-
dc.creatorCaillol, C-
dc.creatorClerbaux, B-
dc.creatorDe Lentdecker, G-
dc.creatorDelannoy, H-
dc.creatorFasanella, G-
dc.creatorFavart, L-
dc.creatorGay, APR-
dc.creatorGrebenyuk, A-
dc.creatorKarapostoli, G-
dc.creatorLenzi, T-
dc.creatorLeonard, A-
dc.creatorMaerschalk, T-
dc.creatorMarinov, A-
dc.creatorPernie, L-
dc.creatorRandle-Conde, A-
dc.creatorReis, T-
dc.creatorSeva, T-
dc.creatorVander Velde, C-
dc.creatorVanlaer, P-
dc.creatorYonamine, R-
dc.creatorZenoni, F-
dc.creatorZhang, F-
dc.creatorBeernaert, K-
dc.creatorBenucci, L-
dc.creatorCimmino, A-
dc.creatorCrucy, S-
dc.creatorDobur, D-
dc.creatorFagot, A-
dc.creatorGarcia, G-
dc.creatorGul, M-
dc.creatorMccartin, J-
dc.creatorRios, AAO-
dc.creatorPoyraz, D-
dc.creatorRyckbosch, D-
dc.creatorSalva, S-
dc.creatorSigamani, M-
dc.creatorStrobbe, N-
dc.creatorTytgat, M-
dc.creatorVan Driessche, W-
dc.creatorYazgan, E-
dc.creatorZaganidis, N-
dc.creatorBasegmez, S-
dc.creatorBeluffi, C-
dc.creatorBondu, O-
dc.creatorBrochet, S-
dc.creatorBruno, G-
dc.creatorCastello, R-
dc.creatorCaudron, A-
dc.creatorCeard, L-
dc.creatorDa Silveira, GG-
dc.creatorDelaere, C-
dc.creatorFavart, D-
dc.creatorForthomme, L-
dc.creatorGiammanco, A-
dc.creatorHollar, J-
dc.creatorJafari, A-
dc.creatorJez, P-
dc.creatorKomm, M-
dc.creatorLemaitre, V-
dc.creatorMertens, A-
dc.creatorNuttens, C-
dc.creatorPerrini, L-
dc.creatorPin, A-
dc.creatorPiotrzkowski, K-
dc.creatorPopov, A-
dc.creatorQuertenmont, L-
dc.creatorSelvaggi, M-
dc.creatorMarono, MV-
dc.creatorBeliy, N-
dc.creatorHammad, GH-
dc.creatorAlda Junior, WL-
dc.creatorAlves, GA-
dc.creatorBrito, L-
dc.creatorCorrea Martins Junior, M-
dc.creatorHamer, M-
dc.creatorHensel, C-
dc.creatorMora Herrera, C-
dc.creatorMoraes, A-
dc.creatorPol, ME-
dc.creatorRebello Teles, P-
dc.creatorBelchior Batista Das Chagas, E-
dc.creatorCarvalho, W-
dc.creatorChinellato, J-
dc.creatorCustodio, A-
dc.creatorDa Costa, EM-
dc.creatorDe Jesus Damiao, D-
dc.creatorDe Oliveira Martins, C-
dc.creatorFonseca De Souza, S-
dc.creatorHuertas Guativa, LM-
dc.creatorMalbouisson, H-
dc.creatorMatos Figueiredo, D-
dc.creatorMundim, L-
dc.creatorNogima, H-
dc.creatorPrado Da Silva, WL-
dc.creatorSantoro, A-
dc.creatorSznajder, A-
dc.creatorTonelli Manganote, EJ-
dc.creatorVilela Pereira, A-
dc.creatorAhuja, S-
dc.creatorBernardes, CA-
dc.creatorDe Souza Santos, A-
dc.creatorDogra, S-
dc.creatorFernandez Perez Tomei, TR-
dc.creatorGregores, EM-
dc.creatorMercadante, PG-
dc.creatorMoon, CS-
dc.creatorNovaes, SF-
dc.creatorPadula, SS-
dc.creatorRomero Abad, D-
dc.creatorRuiz Vargas, JC-
dc.creatorAleksandrov, A-
dc.creatorHadjiiska, R-
dc.creatorIaydjiev, P-
dc.creatorRodozov, M-
dc.creatorStoykova, S-
dc.creatorSultanov, G-
dc.creatorVutova, M-
dc.creatorDimitrov, A-
dc.creatorGlushkov, I-
dc.creatorLitov, L-
dc.creatorPavlov, B-
dc.creatorPetkov, P-
dc.creatorAhmad, M-
dc.creatorBian, JG-
dc.creatorChen, GM-
dc.creatorChen, HS-
dc.creatorChen, M-
dc.creatorCheng, T-
dc.creatorDu, P-
dc.creatorJiang, CH-
dc.creatorPlestina, R-
dc.creatorRomeo, F-
dc.creatorShaheen, SM-
dc.creatorTao, J-
dc.creatorWang, C-
dc.creatorWang, Z-
dc.creatorZhang, H-
dc.creatorAsawatangtrakuldee, C-
dc.creatorBan, Y-
dc.creatorLi, Q-
dc.creatorLiu, S-
dc.creatorMao, Y-
dc.creatorQian, SJ-
dc.creatorWang, D-
dc.creatorXu, Z-
dc.creatorZou, W-
dc.creatorAvila, C-
dc.creatorCabrera, A-
dc.creatorChaparro Sierra, LF-
dc.creatorFlorez, C-
dc.creatorGomez, JP-
dc.creatorGomez Moreno, B-
dc.creatorSanabria, JC-
dc.creatorGodinovic, N-
dc.creatorLelas, D-
dc.creatorPuljak, I-
dc.creatorRibeiro Cipriano, PM-
dc.creatorAntunovic, Z-
dc.creatorKovac, M-
dc.creatorBrigljevic, V-
dc.creatorKadija, K-
dc.creatorLuetic, J-
dc.creatorMicanovic, S-
dc.creatorSudic, L-
dc.creatorAttikis, A-
dc.creatorMavromanolakis, G-
dc.creatorMousa, J-
dc.creatorNicolaou, C-
dc.creatorPtochos, F-
dc.creatorRazis, PA-
dc.creatorRykaczewski, H-
dc.creatorBodlak, M-
dc.creatorFinger, M-
dc.creatorFinger, M-
dc.creatorEl Sawy, M-
dc.creatorEl-khateeb, E-
dc.creatorElkafrawy, T-
dc.creatorMohamed, A-
dc.creatorRadi, A-
dc.creatorSalama, E-
dc.creatorCalpas, B-
dc.creatorKadastik, M-
dc.creatorMurumaa, M-
dc.creatorRaidal, M-
dc.creatorTiko, A-
dc.creatorVeelken, C-
dc.creatorEerola, P-
dc.creatorPekkanen, J-
dc.creatorVoutilainen, M-
dc.creatorHarkonen, J-
dc.creatorKarimaki, V-
dc.creatorKinnunen, R-
dc.creatorLampen, T-
dc.creatorLassila-Perini, K-
dc.creatorLehti, S-
dc.creatorLinden, T-
dc.creatorLuukka, P-
dc.creatorMaenpaa, T-
dc.creatorPeltola, T-
dc.creatorTuominen, E-
dc.creatorTuominiemi, J-
dc.creatorTuovinen, E-
dc.creatorWendland, L-
dc.creatorTalvitie, J-
dc.creatorTuuva, T-
dc.creatorBesancon, M-
dc.creatorCouderc, F-
dc.creatorDejardin, M-
dc.creatorDenegri, D-
dc.creatorFabbro, B-
dc.creatorFaure, JL-
dc.creatorFavaro, C-
dc.creatorFerri, F-
dc.creatorGanjour, S-
dc.creatorGivernaud, A-
dc.creatorGras, P-
dc.creatorDe Monchenault, GH-
dc.creatorJarry, P-
dc.creatorLocci, E-
dc.creatorMachet, M-
dc.creatorMalcles, J-
dc.creatorRander, J-
dc.creatorRosowsky, A-
dc.creatorTitov, M-
dc.creatorZghiche, A-
dc.creatorAntropov, I-
dc.creatorBaffioni, S-
dc.creatorBeaudette, F-
dc.creatorBusson, P-
dc.creatorCadamuro, L-
dc.creatorChapon, E-
dc.creatorChariot, C-
dc.creatorDahms, T-
dc.creatorDavignon, O-
dc.creatorFilipovic, N-
dc.creatorFlorent, A-
dc.creatorDe Cassagnac, RG-
dc.creatorLisniak, S-
dc.creatorMastrolorenzo, L-
dc.creatorMine, P-
dc.creatorNaranjo, IN-
dc.creatorNguyen, M-
dc.creatorOchando, C-
dc.creatorOrtona, G-
dc.creatorPaganini, P-
dc.creatorRegnard, S-
dc.creatorSalerno, R-
dc.creatorSauvan, JB-
dc.creatorSirois, Y-
dc.creatorStrebler, T-
dc.creatorYilmaz, Y-
dc.creatorZabi, A-
dc.creatorAgram, J-L-
dc.creatorAndrea, J-
dc.creatorAubin, A-
dc.creatorBloch, D-
dc.creatorBrom, J-M-
dc.creatorButtignol, M-
dc.creatorChabert, EC-
dc.creatorChanon, N-
dc.creatorCollard, C-
dc.creatorConte, E-
dc.creatorCoubez, X-
dc.creatorFontaine, J-C-
dc.creatorGele, D-
dc.creatorGoerlach, U-
dc.creatorGoetzmann, C-
dc.creatorLe Bihan, A-C-
dc.creatorMerlin, JA-
dc.creatorSkovpen, K-
dc.creatorVan Hove, P-
dc.creatorGadrat, S-
dc.creatorBeauceron, S-
dc.creatorBernet, C-
dc.creatorBoudoul, G-
dc.creatorBouvier, E-
dc.creatorMontoya, CAC-
dc.creatorChasserat, J-
dc.creatorChierici, R-
dc.creatorContardo, D-
dc.creatorCourbon, B-
dc.creatorDepasse, P-
dc.creatorEl Mamouni, H-
dc.creatorFan, J-
dc.creatorFay, J-
dc.creatorGascon, S-
dc.creatorGouzevitch, M-
dc.creatorIlle, B-
dc.creatorLagarde, F-
dc.creatorLaktineh, IB-
dc.creatorLethuillier, M-
dc.creatorMirabito, L-
dc.creatorPequegnot, AL-
dc.creatorPerries, S-
dc.creatorAlvarez, JDR-
dc.creatorSabes, D-
dc.creatorSgandurra, L-
dc.creatorSordini, V-
dc.creatorDonckt, MV-
dc.creatorVerdier, P-
dc.creatorViret, S-
dc.creatorXiao, H-
dc.creatorToriashvili, T-
dc.creatorTsamalaidze, Z-
dc.creatorAutermann, C-
dc.creatorBeranek, S-
dc.creatorEdelhoff, M-
dc.creatorFeld, L-
dc.creatorHeister, A-
dc.creatorKiesel, MK-
dc.creatorKlein, K-
dc.creatorLipinski, M-
dc.creatorOstapchuk, A-
dc.creatorPreuten, M-
dc.creatorRaupach, F-
dc.creatorSchael, S-
dc.creatorSchulte, JF-
dc.creatorVerlage, T-
dc.creatorWeber, H-
dc.creatorWittmer, B-
dc.creatorZhukov, V-
dc.creatorAta, M-
dc.creatorBrodski, M-
dc.creatorDietz-Laursonn, E-
dc.creatorDuchardt, D-
dc.creatorEndres, M-
dc.creatorErdmann, M-
dc.creatorErdweg, S-
dc.creatorEsch, T-
dc.creatorFischer, R-
dc.creatorGueth, A-
dc.creatorHebbeker, T-
dc.creatorHeidemann, C-
dc.creatorHoepfner, K-
dc.creatorKlingebiel, D-
dc.creatorKnutzen, S-
dc.creatorKreuzer, P-
dc.creatorMerschmeyer, M-
dc.creatorMeyer, A-
dc.creatorMillet, P-
dc.creatorOlschewski, M-
dc.creatorPadeken, K-
dc.creatorPapacz, P-
dc.creatorPook, T-
dc.creatorRadziej, M-
dc.creatorReithler, H-
dc.creatorRieger, M-
dc.creatorScheuch, F-
dc.creatorSonnenschein, L-
dc.creatorTeyssier, D-
dc.creatorThueer, S-
dc.creatorCherepanov, V-
dc.creatorErdogan, Y-
dc.creatorFluegge, G-
dc.creatorGeenen, H-
dc.creatorGeisler, M-
dc.creatorHoehle, F-
dc.creatorKargoll, B-
dc.creatorKress, T-
dc.creatorKuessel, Y-
dc.creatorKuensken, A-
dc.creatorLingemann, J-
dc.creatorNehrkorn, A-
dc.creatorNowack, A-
dc.creatorNugent, IM-
dc.creatorPistone, C-
dc.creatorPooth, O-
dc.creatorStahl, A-
dc.creatorMartin, MA-
dc.creatorAsin, I-
dc.creatorBartosik, N-
dc.creatorBehnke, O-
dc.creatorBehrens, U-
dc.creatorBell, AJ-
dc.creatorBorras, K-
dc.creatorBurgmeier, A-
dc.creatorCakir, A-
dc.creatorCalligaris, L-
dc.creatorCampbell, A-
dc.creatorChoudhury, S-
dc.creatorCostanza, F-
dc.creatorPardos, CD-
dc.creatorDolinska, G-
dc.creatorDooling, S-
dc.creatorDorland, T-
dc.creatorEckerlin, G-
dc.creatorEckstein, D-
dc.creatorEichhorn, T-
dc.creatorFlucke, G-
dc.creatorGallo, E-
dc.creatorGarcia, JG-
dc.creatorGeiser, A-
dc.creatorGizhko, A-
dc.creatorGunnellini, P-
dc.creatorHauk, J-
dc.creatorHempel, M-
dc.creatorJung, H-
dc.creatorKalogeropoulos, A-
dc.creatorKaracheban, O-
dc.creatorKasemann, M-
dc.creatorKatsas, P-
dc.creatorKieseler, J-
dc.creatorKleinwort, C-
dc.creatorKorol, I-
dc.creatorLange, W-
dc.creatorLeonard, J-
dc.creatorLipka, K-
dc.creatorLobanov, A-
dc.creatorLohmann, W-
dc.creatorMankel, R-
dc.creatorMarfin, I-
dc.creatorMelzer-Pellmann, I-A-
dc.creatorMeyer, AB-
dc.creatorMittag, G-
dc.creatorMnich, J-
dc.creatorMussgiller, A-
dc.creatorNaumann-Emme, S-
dc.creatorNayak, A-
dc.creatorNtomari, E-
dc.creatorPerrey, H-
dc.creatorPitzl, D-
dc.creatorPlacakyte, R-
dc.creatorRaspereza, A-
dc.creatorRoland, B-
dc.creatorSahin, MO-
dc.creatorSaxena, P-
dc.creatorSchoerner-Sadenius, T-
dc.creatorSchroeder, M-
dc.creatorSeitz, C-
dc.creatorSpannagel, S-
dc.creatorTrippkewitz, KD-
dc.creatorWalsh, R-
dc.creatorWissing, C-
dc.creatorBlobel, V-
dc.creatorVignali, MC-
dc.creatorDraeger, AR-
dc.creatorErfle, J-
dc.creatorGarutti, E-
dc.creatorGoebel, K-
dc.creatorGonzalez, D-
dc.creatorGoerner, M-
dc.creatorHaller, J-
dc.creatorHoffmann, M-
dc.creatorHoeing, RS-
dc.creatorJunkes, A-
dc.creatorKlanner, R-
dc.creatorKogler, R-
dc.creatorLapsien, T-
dc.creatorLenz, T-
dc.creatorMarchesini, I-
dc.creatorMarconi, D-
dc.creatorMeyer, M-
dc.creatorNowatschin, D-
dc.creatorOtt, J-
dc.creatorPantaleo, F-
dc.creatorPeiffer, T-
dc.creatorPerieanu, A-
dc.creatorPietsch, N-
dc.creatorPoehlsen, J-
dc.creatorRathjens, D-
dc.creatorSander, C-
dc.creatorSchettler, H-
dc.creatorSchleper, P-
dc.creatorSchlieckau, E-
dc.creatorSchmidt, A-
dc.creatorSchwandt, J-
dc.creatorSeidel, M-
dc.creatorSola, V-
dc.creatorStadie, H-
dc.creatorSteinbrueck, G-
dc.creatorTholen, H-
dc.creatorTroendle, D-
dc.creatorUsai, E-
dc.creatorVanelderen, L-
dc.creatorVanhoefer, A-
dc.creatorVormwald, B-
dc.creatorAkbiyik, M-
dc.creatorBarth, C-
dc.creatorBaus, C-
dc.creatorBerger, J-
dc.creatorBoeser, C-
dc.creatorButz, E-
dc.creatorChwalek, T-
dc.creatorColombo, F-
dc.creatorDe Boer, W-
dc.creatorDescroix, A-
dc.creatorDierlamm, A-
dc.creatorFink, S-
dc.creatorFrensch, F-
dc.creatorGiffels, M-
dc.creatorGilbert, A-
dc.creatorHartmann, F-
dc.creatorHeindl, SM-
dc.creatorHusemann, U-
dc.creatorKatkov, I-
dc.creatorKornmayer, A-
dc.creatorPardo, PL-
dc.creatorMaier, B-
dc.creatorMildner, H-
dc.creatorMozer, MU-
dc.creatorMueller, T-
dc.creatorMueller, T-
dc.creatorPlagge, M-
dc.creatorQuast, G-
dc.creatorRabbertz, K-
dc.creatorRoecker, S-
dc.creatorRoscher, F-
dc.creatorSimonis, HJ-
dc.creatorStober, FM-
dc.creatorUlrich, R-
dc.creatorWagner-Kuhr, J-
dc.creatorWayand, S-
dc.creatorWeber, M-
dc.creatorWeiler, T-
dc.creatorWoehrmann, C-
dc.creatorWolf, R-
dc.creatorAnagnostou, G-
dc.creatorDaskalakis, G-
dc.creatorGeralis, T-
dc.creatorGiakoumopoulou, VA-
dc.creatorKyriakis, A-
dc.creatorLoukas, D-
dc.creatorPsallidas, A-
dc.creatorTopsis-Giotis, I-
dc.creatorAgapitos, A-
dc.creatorKesisoglou, S-
dc.creatorPanagiotou, A-
dc.creatorSaoulidou, N-
dc.creatorTziaferi, E-
dc.creatorEvangelou, I-
dc.creatorFlouris, G-
dc.creatorFoudas, C-
dc.creatorKokkas, P-
dc.creatorLoukas, N-
dc.creatorManthos, N-
dc.creatorPapadopoulos, I-
dc.creatorParadas, E-
dc.creatorStrologas, J-
dc.creatorBencze, G-
dc.creatorHajdu, C-
dc.creatorHazi, A-
dc.creatorHidas, P-
dc.creatorHorvath, D-
dc.creatorSikler, F-
dc.creatorVeszpremi, V-
dc.creatorVesztergombi, G-
dc.creatorZsigmond, AJ-
dc.creatorBeni, N-
dc.creatorCzellar, S-
dc.creatorKarancsi, J-
dc.creatorMolnar, J-
dc.creatorSzillasi, Z-
dc.creatorBartok, M-
dc.creatorMakovec, A-
dc.creatorRaics, P-
dc.creatorTrocsanyi, ZL-
dc.creatorUjvari, B-
dc.creatorMal, P-
dc.creatorMandal, K-
dc.creatorSahoo, N-
dc.creatorSwain, SK-
dc.creatorBansal, S-
dc.creatorBeri, SB-
dc.creatorBhatnagar, V-
dc.creatorChawla, R-
dc.creatorGupta, R-
dc.creatorBhawandeep, U-
dc.creatorKalsi, AK-
dc.creatorKaur, A-
dc.creatorKaur, M-
dc.creatorKumar, R-
dc.creatorMehta, A-
dc.creatorMittal, M-
dc.creatorSingh, JB-
dc.creatorWalia, G-
dc.creatorKumar, A-
dc.creatorBhardwaj, A-
dc.creatorChoudhary, BC-
dc.creatorGarg, RB-
dc.creatorKumar, A-
dc.creatorMalhotra, S-
dc.creatorNaimuddin, M-
dc.creatorNishu, N-
dc.creatorRanjan, K-
dc.creatorSharma, R-
dc.creatorSharma, V-
dc.creatorBanerjee, S-
dc.creatorBhattacharya, S-
dc.creatorChatterjee, K-
dc.creatorDey, S-
dc.creatorDutta, S-
dc.creatorJain, S-
dc.creatorMajumdar, N-
dc.creatorModak, A-
dc.creatorMondal, K-
dc.creatorMukherjee, S-
dc.creatorMukhopadhyay, S-
dc.creatorRoy, A-
dc.creatorRoy, D-
dc.creatorChowdhury, SR-
dc.creatorSarkar, S-
dc.creatorSharan, M-
dc.creatorAbdulsalam, A-
dc.creatorChudasama, R-
dc.creatorDutta, D-
dc.creatorJha, V-
dc.creatorKumar, V-
dc.creatorMohanty, AK-
dc.creatorPant, LM-
dc.creatorShukla, P-
dc.creatorTopkar, A-
dc.creatorAziz, T-
dc.creatorBanerjee, S-
dc.creatorBhowmik, S-
dc.creatorChatterjee, RM-
dc.creatorDewanjee, RK-
dc.creatorDugad, S-
dc.creatorGanguly, S-
dc.creatorGhosh, S-
dc.creatorGuchait, M-
dc.creatorGurtu, A-
dc.creatorKole, G-
dc.creatorKumar, S-
dc.creatorMahakud, B-
dc.creatorMaity, M-
dc.creatorMajumder, G-
dc.creatorMazumdar, K-
dc.creatorMitra, S-
dc.creatorMohanty, GB-
dc.creatorParida, B-
dc.creatorSarkar, T-
dc.creatorSudhakar, K-
dc.creatorSur, N-
dc.creatorSutar, B-
dc.creatorWickramage, N-
dc.creatorChauhan, S-
dc.creatorDube, S-
dc.creatorSharma, S-
dc.creatorBakhshiansohi, H-
dc.creatorBehnamian, H-
dc.creatorEtesami, SM-
dc.creatorFahim, A-
dc.creatorGoldouzian, R-
dc.creatorKhakzad, M-
dc.creatorNajafabadi, MM-
dc.creatorNaseri, M-
dc.creatorMehdiabadi, SP-
dc.creatorHosseinabadi, FR-
dc.creatorSafarzadeh, B-
dc.creatorZeinali, M-
dc.creatorFelcini, M-
dc.creatorGrunewald, M-
dc.creatorAbbrescia, M-
dc.creatorCalabria, C-
dc.creatorCaputo, C-
dc.creatorColaleo, A-
dc.creatorCreanza, D-
dc.creatorCristella, L-
dc.creatorDe Filippis, N-
dc.creatorDe Palma, M-
dc.creatorFiore, L-
dc.creatorIaselli, G-
dc.creatorMaggi, G-
dc.creatorMaggi, M-
dc.creatorMiniello, G-
dc.creatorMy, S-
dc.creatorNuzzo, S-
dc.creatorPompili, A-
dc.creatorPugliese, G-
dc.creatorRadogna, R-
dc.creatorRanieri, A-
dc.creatorSelvaggi, G-
dc.creatorSilvestris, L-
dc.creatorVenditti, R-
dc.creatorVerwilligen, P-
dc.creatorAbbiendi, G-
dc.creatorBattilana, C-
dc.creatorBenvenuti, AC-
dc.creatorBonacorsi, D-
dc.creatorBraibant-Giacomelli, S-
dc.creatorBrigliadori, L-
dc.creatorCampanini, R-
dc.creatorCapiluppi, P-
dc.creatorCastro, A-
dc.creatorCavallo, FR-
dc.creatorChhibra, SS-
dc.creatorCodispoti, G-
dc.creatorCuffiani, M-
dc.creatorDallavalle, GM-
dc.creatorFabbri, F-
dc.creatorFanfani, A-
dc.creatorFasanella, D-
dc.creatorGiacomelli, P-
dc.creatorGrandi, C-
dc.creatorGuiducci, L-
dc.creatorMarcellini, S-
dc.creatorMasetti, G-
dc.creatorMontanari, A-
dc.creatorNavarria, FL-
dc.creatorPerrotta, A-
dc.creatorRossi, AM-
dc.creatorRovelli, T-
dc.creatorSiroli, GP-
dc.creatorTosi, N-
dc.creatorTravaglini, R-
dc.creatorCappello, G-
dc.creatorChiorboli, M-
dc.creatorCosta, S-
dc.creatorGiordano, F-
dc.creatorPotenza, R-
dc.creatorTricomi, A-
dc.creatorTuve, C-
dc.creatorBarbagli, G-
dc.creatorCiulli, V-
dc.creatorCivinini, C-
dc.creatorD'Alessandro, R-
dc.creatorFocardi, E-
dc.creatorGonzi, S-
dc.creatorGori, V-
dc.creatorLenzi, P-
dc.creatorMeschini, M-
dc.creatorPaoletti, S-
dc.creatorSguazzoni, G-
dc.creatorTropiano, A-
dc.creatorViliani, L-
dc.creatorBenussi, L-
dc.creatorBianco, S-
dc.creatorFabbri, F-
dc.creatorPiccolo, D-
dc.creatorPrimavera, F-
dc.creatorCalvelli, V-
dc.creatorFerro, F-
dc.creatorLo Vetere, M-
dc.creatorMonge, MR-
dc.creatorRobutti, E-
dc.creatorTosi, S-
dc.creatorBrianza, L-
dc.creatorDinardo, ME-
dc.creatorDini, P-
dc.creatorFiorendi, S-
dc.creatorGennai, S-
dc.creatorGerosa, R-
dc.creatorGhezzi, A-
dc.creatorGovoni, P-
dc.creatorMalvezzi, S-
dc.creatorManzoni, RA-
dc.creatorMarzocchi, B-
dc.creatorMenasce, D-
dc.creatorMoroni, L-
dc.creatorPaganoni, M-
dc.creatorPedrini, D-
dc.creatorRagazzi, S-
dc.creatorDe Fatis, TT-
dc.creatorBuontempo, S-
dc.creatorCavallo, N-
dc.creatorDi Guida, S-
dc.creatorEsposito, M-
dc.creatorFabozzi, F-
dc.creatorIorio, AOM-
dc.creatorLanza, G-
dc.creatorLista, L-
dc.creatorMeola, S-
dc.creatorMerola, M-
dc.creatorPaolucci, P-
dc.creatorSciacca, C-
dc.creatorThyssen, F-
dc.creatorAzzi, P-
dc.creatorBacchetta, N-
dc.creatorBenato, L-
dc.creatorBisello, D-
dc.creatorBoletti, A-
dc.creatorCarlin, R-
dc.creatorChecchia, P-
dc.creatorDall'Osso, M-
dc.creatorDorigo, T-
dc.creatorFanzago, F-
dc.creatorGasparini, F-
dc.creatorGasparini, U-
dc.creatorGonella, F-
dc.creatorGozzelino, A-
dc.creatorLacaprara, S-
dc.creatorMargoni, M-
dc.creatorMeneguzzo, AT-
dc.creatorPassaseo, M-
dc.creatorPazzini, J-
dc.creatorPegoraro, M-
dc.creatorPozzobon, N-
dc.creatorRonchese, P-
dc.creatorSimonetto, F-
dc.creatorTorassa, E-
dc.creatorTosi, M-
dc.creatorZanetti, M-
dc.creatorZotto, P-
dc.creatorZucchetta, A-
dc.creatorZumerle, G-
dc.creatorBraghieri, A-
dc.creatorMagnani, A-
dc.creatorMontagna, P-
dc.creatorRatti, SP-
dc.creatorRe, V-
dc.creatorRiccardi, C-
dc.creatorSalvini, P-
dc.creatorVai, I-
dc.creatorVitulo, P-
dc.creatorSolestizi, LA-
dc.creatorBiasini, M-
dc.creatorBilei, GM-
dc.creatorCiangottini, D-
dc.creatorFano, L-
dc.creatorLariccia, P-
dc.creatorMantovani, G-
dc.creatorMenichelli, M-
dc.creatorSaha, A-
dc.creatorSantocchia, A-
dc.creatorSpiezia, A-
dc.creatorAndrosov, K-
dc.creatorAzzurri, P-
dc.creatorBagliesi, G-
dc.creatorBernardini, J-
dc.creatorBoccali, T-
dc.creatorBroccolo, G-
dc.creatorCastaldi, R-
dc.creatorCiocci, MA-
dc.creatorDell'Orso, R-
dc.creatorDonato, S-
dc.creatorFedi, G-
dc.creatorFoa, L-
dc.creatorGiassi, A-
dc.creatorGrippo, MT-
dc.creatorLigabue, F-
dc.creatorLomtadze, T-
dc.creatorMartini, L-
dc.creatorMessineo, A-
dc.creatorPalla, F-
dc.creatorRizzi, A-
dc.creatorSavoy-Navarro, A-
dc.creatorSerban, AT-
dc.creatorSpagnolo, P-
dc.creatorSquillacioti, P-
dc.creatorTenchini, R-
dc.creatorTonelli, G-
dc.creatorVenturi, A-
dc.creatorVerdini, PG-
dc.creatorBarone, L-
dc.creatorCavallari, F-
dc.creatorD'imperio, G-
dc.creatorDel Re, D-
dc.creatorDiemoz, M-
dc.creatorGelli, S-
dc.creatorJorda, C-
dc.creatorLongo, E-
dc.creatorMargaroli, F-
dc.creatorMeridiani, P-
dc.creatorOrgantini, G-
dc.creatorParamatti, R-
dc.creatorPreiato, F-
dc.creatorRahatlou, S-
dc.creatorRovelli, C-
dc.creatorSantanastasio, F-
dc.creatorTraczyk, P-
dc.creatorAmapane, N-
dc.creatorArcidiacono, R-
dc.creatorArgiro, S-
dc.creatorArneodo, M-
dc.creatorBellan, R-
dc.creatorBiino, C-
dc.creatorCartiglia, N-
dc.creatorCosta, M-
dc.creatorCovarelli, R-
dc.creatorDegano, A-
dc.creatorDemaria, N-
dc.creatorFinco, L-
dc.creatorMariotti, C-
dc.creatorMaselli, S-
dc.creatorMigliore, E-
dc.creatorMonaco, V-
dc.creatorMonteil, E-
dc.creatorMusich, M-
dc.creatorObertino, MM-
dc.creatorPacher, L-
dc.creatorPastrone, N-
dc.creatorPelliccioni, M-
dc.creatorAngioni, GLP-
dc.creatorRavera, F-
dc.creatorRomero, A-
dc.creatorRuspa, M-
dc.creatorSacchi, R-
dc.creatorSolano, A-
dc.creatorStaiano, A-
dc.creatorTamponi, U-
dc.creatorTrapani, PP-
dc.creatorBelforte, S-
dc.creatorCandelise, V-
dc.creatorCasarsa, M-
dc.creatorCossutti, F-
dc.creatorDella Ricca, G-
dc.creatorGobbo, B-
dc.creatorLa Licata, C-
dc.creatorMarone, M-
dc.creatorSchizzi, A-
dc.creatorUmer, T-
dc.creatorZanetti, A-
dc.creatorKropivnitskaya, A-
dc.creatorNam, SK-
dc.creatorKim, DH-
dc.creatorKim, GN-
dc.creatorKim, MS-
dc.creatorKong, DJ-
dc.creatorLee, S-
dc.creatorOh, YD-
dc.creatorSakharov, A-
dc.creatorSon, DC-
dc.creatorCifuentes, JAB-
dc.creatorKim, H-
dc.creatorKim, TJ-
dc.creatorRyu, MS-
dc.creatorSong, S-
dc.creatorChoi, S-
dc.creatorGo, Y-
dc.creatorGyun, D-
dc.creatorHong, B-
dc.creatorJo, M-
dc.creatorKim, H-
dc.creatorKim, Y-
dc.creatorLee, B-
dc.creatorLee, K-
dc.creatorLee, KS-
dc.creatorLee, S-
dc.creatorPark, SK-
dc.creatorRoh, Y-
dc.creatorYoo, HD-
dc.creatorChoi, M-
dc.creatorKim, H-
dc.creatorKim, JH-
dc.creatorLee, JSH-
dc.creatorPark, IC-
dc.creatorRyu, G-
dc.creatorChoi, Y-
dc.creatorChoi, YK-
dc.creatorGoh, J-
dc.creatorKim, D-
dc.creatorKwon, E-
dc.creatorLee, J-
dc.creatorYu, I-
dc.creatorJuodagalvis, A-
dc.creatorVaitkus, J-
dc.creatorAhmed, I-
dc.creatorIbrahim, ZA-
dc.creatorKomaragiri, JR-
dc.creatorAli, MABM-
dc.creatorIdris, FM-
dc.creatorAbdullah, WATW-
dc.creatorYusli, MN-
dc.creatorCasimiro Linares, E-
dc.creatorCastilla-Valdez, H-
dc.creatorDe La Cruz-Burelo, E-
dc.creatorHeredia-de La Cruz, I-
dc.creatorHernandez-Almada, A-
dc.creatorLopez-Fernandez, R-
dc.creatorSanchez-Hernandez, A-
dc.creatorCarrillo Moreno, S-
dc.creatorVazquez Valencia, F-
dc.creatorPedraza, I-
dc.creatorSalazar Ibarguen, HA-
dc.creatorMorelos Pineda, A-
dc.creatorKrofcheck, D-
dc.creatorButler, PH-
dc.creatorAhmad, A-
dc.creatorAhmad, M-
dc.creatorHassan, Q-
dc.creatorHoorani, HR-
dc.creatorKhan, WA-
dc.creatorKhurshid, T-
dc.creatorShoaib, M-
dc.creatorBialkowska, H-
dc.creatorBluj, M-
dc.creatorBoimska, B-
dc.creatorFrueboes, T-
dc.creatorGorski, M-
dc.creatorKazana, M-
dc.creatorNawrocki, K-
dc.creatorRomanowska-Rybinska, K-
dc.creatorSzleper, M-
dc.creatorZalewski, P-
dc.creatorBrona, G-
dc.creatorBunkowski, K-
dc.creatorDoroba, K-
dc.creatorKalinowski, A-
dc.creatorKonecki, M-
dc.creatorKrolikowski, J-
dc.creatorMisiura, M-
dc.creatorOlszewski, M-
dc.creatorWalczak, M-
dc.creatorBargassa, P-
dc.creatorBeirao Da Cruz E Silva, C-
dc.creatorDi Francesco, A-
dc.creatorFaccioli, P-
dc.creatorFerreira Parracho, PG-
dc.creatorGallinaro, M-
dc.creatorLeonardo, N-
dc.creatorLloret Iglesias, L-
dc.creatorNguyen, F-
dc.creatorRodrigues Antunes, J-
dc.creatorSeixas, J-
dc.creatorToldaiev, O-
dc.creatorVadruccio, D-
dc.creatorVarela, J-
dc.creatorVischia, P-
dc.creatorAfanasiev, S-
dc.creatorBunin, P-
dc.creatorGavrilenko, M-
dc.creatorGolutvin, I-
dc.creatorGorbunov, I-
dc.creatorKamenev, A-
dc.creatorKarjavin, V-
dc.creatorKonoplyanikov, V-
dc.creatorLanev, A-
dc.creatorMalakhov, A-
dc.creatorMatveev, V-
dc.creatorMoisenz, P-
dc.creatorPalichik, V-
dc.creatorPerelygin, V-
dc.creatorShmatov, S-
dc.creatorShulha, S-
dc.creatorSkatchkov, N-
dc.creatorSmirnov, V-
dc.creatorZarubin, A-
dc.creatorGolovtsov, V-
dc.creatorIvanov, Y-
dc.creatorKim, V-
dc.creatorKuznetsova, E-
dc.creatorLevchenko, P-
dc.creatorMurzin, V-
dc.creatorOreshkin, V-
dc.creatorSmirnov, I-
dc.creatorSulimov, V-
dc.creatorUvarov, L-
dc.creatorVavilov, S-
dc.creatorVorobyev, A-
dc.creatorAndreev, Y-
dc.creatorDermenev, A-
dc.creatorGninenko, S-
dc.creatorGolubev, N-
dc.creatorKarneyeu, A-
dc.creatorKirsanov, M-
dc.creatorKrasnikov, N-
dc.creatorPashenkov, A-
dc.creatorTlisov, D-
dc.creatorToropin, A-
dc.creatorEpshteyn, V-
dc.creatorGavrilov, V-
dc.creatorLychkovskaya, N-
dc.creatorPopov, V-
dc.creatorPozdnyakov, I-
dc.creatorSafronov, G-
dc.creatorSpiridonov, A-
dc.creatorVlasov, E-
dc.creatorZhokin, A-
dc.creatorBylinkin, A-
dc.creatorAndreev, V-
dc.creatorAzarkin, M-
dc.creatorDremin, I-
dc.creatorKirakosyan, M-
dc.creatorLeonidov, A-
dc.creatorMesyats, G-
dc.creatorRusakov, SV-
dc.creatorVinogradov, A-
dc.creatorBaskakov, A-
dc.creatorBelyaev, A-
dc.creatorBoos, E-
dc.creatorDubinin, M-
dc.creatorDudko, L-
dc.creatorErshov, A-
dc.creatorGribushin, A-
dc.creatorKlyukhin, V-
dc.creatorKodolova, O-
dc.creatorLokhtin, I-
dc.creatorMyagkov, I-
dc.creatorObraztsov, S-
dc.creatorPetrushanko, S-
dc.creatorSavrin, V-
dc.creatorSnigirev, A-
dc.creatorAzhgirey, I-
dc.creatorBayshev, I-
dc.creatorBitioukov, S-
dc.creatorKachanov, V-
dc.creatorKalinin, A-
dc.creatorKonstantinov, D-
dc.creatorKrychkine, V-
dc.creatorPetrov, V-
dc.creatorRyutin, R-
dc.creatorSobol, A-
dc.creatorTourtchanovitch, L-
dc.creatorTroshin, S-
dc.creatorTyurin, N-
dc.creatorUzunian, A-
dc.creatorVolkov, A-
dc.creatorAdzic, P-
dc.creatorEkmedzic, M-
dc.creatorMilosevic, J-
dc.creatorRekovic, V-
dc.creatorAlcaraz Maestre, J-
dc.creatorCalvo, E-
dc.creatorCerrada, M-
dc.creatorChamizo Llatas, M-
dc.creatorColino, N-
dc.creatorDe La Cruz, B-
dc.creatorDelgado Peris, A-
dc.creatorDominguez Vazquez, D-
dc.creatorEscalante Del Valle, A-
dc.creatorFernandez Bedoya, C-
dc.creatorFernandez Ramos, JP-
dc.creatorFlix, J-
dc.creatorFouz, MC-
dc.creatorGarcia-Abia, P-
dc.creatorGonzalez Lopez, O-
dc.creatorGoy Lopez, S-
dc.creatorHernandez, JM-
dc.creatorJosa, MI-
dc.creatorNavarro De Martino, E-
dc.creatorPerez-Calero Yzquierdo, A-
dc.creatorPuerta Pelayo, J-
dc.creatorQuintario Olmeda, A-
dc.creatorRedondo, I-
dc.creatorRomero, L-
dc.creatorSoares, MS-
dc.creatorAlbajar, C-
dc.creatorDe Troconiz, JF-
dc.creatorMissiroli, M-
dc.creatorMoran, D-
dc.creatorBrun, H-
dc.creatorCuevas, J-
dc.creatorFernandez Menendez, J-
dc.creatorFolgueras, S-
dc.creatorGonzalez Caballero, I-
dc.creatorPalencia Cortezon, E-
dc.creatorVizan Garcia, JM-
dc.creatorCabrillo, IJ-
dc.creatorCalderon, A-
dc.creatorCastineiras De Saa, JR-
dc.creatorDe Castro Manzano, P-
dc.creatorDuarte Campderros, J-
dc.creatorFernandez, M-
dc.creatorGarcia-Ferrero, J-
dc.creatorGomez, G-
dc.creatorLopez Virto, A-
dc.creatorMarco, J-
dc.creatorMarco, R-
dc.creatorMartinez Rivero, C-
dc.creatorMatorras, F-
dc.creatorMunoz Sanchez, FJ-
dc.creatorPiedra Gomez, J-
dc.creatorRodrigo, T-
dc.creatorRodriguez-Marrero, AY-
dc.creatorRuiz-Jimeno, A-
dc.creatorScodellaro, L-
dc.creatorVila, I-
dc.creatorVilar Cortabitarte, R-
dc.creatorAbbaneo, D-
dc.creatorAuffray, E-
dc.creatorAuzinger, G-
dc.creatorBachtis, M-
dc.creatorBaillon, P-
dc.creatorBall, AH-
dc.creatorBarney, D-
dc.creatorBenaglia, A-
dc.creatorBendavid, J-
dc.creatorBenhabib, L-
dc.creatorBenitez, JF-
dc.creatorBerruti, GM-
dc.creatorBloch, P-
dc.creatorBocci, A-
dc.creatorBonato, A-
dc.creatorBotta, C-
dc.creatorBreuker, H-
dc.creatorCamporesi, T-
dc.creatorCerminara, G-
dc.creatorColafranceschi, S-
dc.creatorD'Alfonso, M-
dc.creatorD'Enterria, D-
dc.creatorDabrowski, A-
dc.creatorDaponte, V-
dc.creatorDavid, A-
dc.creatorDe Gruttola, M-
dc.creatorDe Guio, F-
dc.creatorDe Roeck, A-
dc.creatorDe Visscher, S-
dc.creatorDi Marco, E-
dc.creatorDobson, M-
dc.creatorDordevic, M-
dc.creatorDorney, B-
dc.creatorDu Pree, T-
dc.creatorDuenser, M-
dc.creatorDupont, N-
dc.creatorElliott-Peisert, A-
dc.creatorFranzoni, G-
dc.creatorFunk, W-
dc.creatorGigi, D-
dc.creatorGill, K-
dc.creatorGiordano, D-
dc.creatorGirone, M-
dc.creatorGlege, F-
dc.creatorGuida, R-
dc.creatorGundacker, S-
dc.creatorGuthoff, M-
dc.creatorHammer, J-
dc.creatorHarris, P-
dc.creatorHegeman, J-
dc.creatorInnocente, V-
dc.creatorJanot, P-
dc.creatorKirschenmann, H-
dc.creatorKortelainen, MJ-
dc.creatorKousouris, K-
dc.creatorKrajczar, K-
dc.creatorLecoq, P-
dc.creatorLourenco, C-
dc.creatorLucchini, MT-
dc.creatorMagini, N-
dc.creatorMalgeri, L-
dc.creatorMannelli, M-
dc.creatorMartelli, A-
dc.creatorMasetti, L-
dc.creatorMeijers, F-
dc.creatorMersi, S-
dc.creatorMeschi, E-
dc.creatorMoortgat, F-
dc.creatorMorovic, S-
dc.creatorMulders, M-
dc.creatorNemallapudi, MV-
dc.creatorNeugebauer, H-
dc.creatorOrfanelli, S-
dc.creatorOrsini, L-
dc.creatorPape, L-
dc.creatorPerez, E-
dc.creatorPeruzzi, M-
dc.creatorPetrilli, A-
dc.creatorPetrucciani, G-
dc.creatorPfeiffer, A-
dc.creatorPiparo, D-
dc.creatorRacz, A-
dc.creatorRolandi, G-
dc.creatorRovere, M-
dc.creatorRuan, M-
dc.creatorSakulin, H-
dc.creatorSchaefer, C-
dc.creatorSchwick, C-
dc.creatorSharma, A-
dc.creatorSilva, P-
dc.creatorSimon, M-
dc.creatorSphicas, P-
dc.creatorSpiga, D-
dc.creatorSteggemann, J-
dc.creatorStieger, B-
dc.creatorStoye, M-
dc.creatorTakahashi, Y-
dc.creatorTreille, D-
dc.creatorTriossi, A-
dc.creatorTsirou, A-
dc.creatorVeres, GI-
dc.creatorWardle, N-
dc.creatorWoehri, HK-
dc.creatorZagozdzinska, A-
dc.creatorZeuner, WD-
dc.creatorBertl, W-
dc.creatorDeiters, K-
dc.creatorErdmann, W-
dc.creatorHorisberger, R-
dc.creatorIngram, Q-
dc.creatorKaestli, HC-
dc.creatorKotlinski, D-
dc.creatorLangenegger, U-
dc.creatorRenker, D-
dc.creatorRohe, T-
dc.creatorBachmair, F-
dc.creatorBaeni, L-
dc.creatorBianchini, L-
dc.creatorBuchmann, MA-
dc.creatorCasal, B-
dc.creatorDissertori, G-
dc.creatorDittmar, M-
dc.creatorDonega, M-
dc.creatorEller, P-
dc.creatorGrab, C-
dc.creatorHeidegger, C-
dc.creatorHits, D-
dc.creatorHoss, J-
dc.creatorKasieczka, G-
dc.creatorLustermann, W-
dc.creatorMangano, B-
dc.creatorMarionneau, M-
dc.creatorDel Arbol, PMR-
dc.creatorMasciovecchio, M-
dc.creatorMeister, D-
dc.creatorMicheli, F-
dc.creatorMusella, P-
dc.creatorNessi-Tedaldi, F-
dc.creatorPandolfi, F-
dc.creatorPata, J-
dc.creatorPauss, F-
dc.creatorPerrozzi, L-
dc.creatorQuittnat, M-
dc.creatorRossini, M-
dc.creatorStarodumov, A-
dc.creatorTakahashi, M-
dc.creatorTavolaro, VR-
dc.creatorTheofilatos, K-
dc.creatorWallny, R-
dc.creatorAarrestad, TK-
dc.creatorAmsler, C-
dc.creatorCaminada, L-
dc.creatorCanelli, MF-
dc.creatorChiochia, V-
dc.creatorDe Cosa, A-
dc.creatorGalloni, C-
dc.creatorHinzmann, A-
dc.creatorHreus, T-
dc.creatorKilminster, B-
dc.creatorLange, C-
dc.creatorNgadiuba, J-
dc.creatorPinna, D-
dc.creatorRobmann, P-
dc.creatorRonga, FJ-
dc.creatorSalerno, D-
dc.creatorYang, Y-
dc.creatorCardaci, M-
dc.creatorChen, KH-
dc.creatorDoan, TH-
dc.creatorJain, S-
dc.creatorKhurana, R-
dc.creatorKonyushikhin, M-
dc.creatorKuo, CM-
dc.creatorLin, W-
dc.creatorLu, YJ-
dc.creatorVolpe, R-
dc.creatorYu, SS-
dc.creatorKumar, A-
dc.creatorBartek, R-
dc.creatorChang, P-
dc.creatorChang, YH-
dc.creatorChang, YW-
dc.creatorChao, Y-
dc.creatorChen, KF-
dc.creatorChen, PH-
dc.creatorDietz, C-
dc.creatorFiori, F-
dc.creatorGrundler, U-
dc.creatorHou, W-S-
dc.creatorHsiung, Y-
dc.creatorLiu, YF-
dc.creatorLu, R-S-
dc.creatorMoya, MM-
dc.creatorPetrakou, E-
dc.creatorTsai, JF-
dc.creatorTzeng, YM-
dc.creatorAsavapibhop, B-
dc.creatorKovitanggoon, K-
dc.creatorSingh, G-
dc.creatorSrimanobhas, N-
dc.creatorSuwonjandee, N-
dc.creatorAdiguzel, A-
dc.creatorBakirci, MN-
dc.creatorDemiroglu, ZS-
dc.creatorDozen, C-
dc.creatorDumanoglu, I-
dc.creatorEskut, E-
dc.creatorGirgis, S-
dc.creatorGokbulut, G-
dc.creatorGuler, Y-
dc.creatorGurpinar, E-
dc.creatorHos, I-
dc.creatorKangal, EE-
dc.creatorOnengut, G-
dc.creatorOzdemir, K-
dc.creatorPolatoz, A-
dc.creatorCerci, DS-
dc.creatorVergili, M-
dc.creatorZorbilmez, C-
dc.creatorAkin, IV-
dc.creatorBilin, B-
dc.creatorBilmis, S-
dc.creatorIsildak, B-
dc.creatorKarapinar, G-
dc.creatorYalvac, M-
dc.creatorZeyrek, M-
dc.creatorAlbayrak, EA-
dc.creatorGulmez, E-
dc.creatorKaya, M-
dc.creatorKaya, O-
dc.creatorYetkin, T-
dc.creatorCankocak, K-
dc.creatorSen, S-
dc.creatorVardarli, FI-
dc.creatorGrynyov, B-
dc.creatorLevchuk, L-
dc.creatorSorokin, P-
dc.creatorAggleton, R-
dc.creatorBall, F-
dc.creatorBeck, L-
dc.creatorBrooke, JJ-
dc.creatorClement, E-
dc.creatorCussans, D-
dc.creatorFlacher, H-
dc.creatorGoldstein, J-
dc.creatorGrimes, M-
dc.creatorHeath, GP-
dc.creatorHeath, HF-
dc.creatorJacob, J-
dc.creatorKreczko, L-
dc.creatorLucas, C-
dc.creatorMeng, Z-
dc.creatorNewbold, DM-
dc.creatorParamesvaran, S-
dc.creatorPoll, A-
dc.creatorSakuma, T-
dc.creatorEl Nasr-storey, SS-
dc.creatorSenkin, S-
dc.creatorSmith, D-
dc.creatorSmith, VJ-
dc.creatorBarducci, D-
dc.creatorBell, KW-
dc.creatorBelyaev, A-
dc.creatorBrew, C-
dc.creatorBrown, RM-
dc.creatorCockerill, DJA-
dc.creatorCoughlan, JA-
dc.creatorHarder, K-
dc.creatorHarper, S-
dc.creatorOlaiya, E-
dc.creatorPetyt, D-
dc.creatorShepherd-Themistocleous, CH-
dc.creatorThea, A-
dc.creatorThomas, L-
dc.creatorTomalin, IR-
dc.creatorWilliams, T-
dc.creatorWomersley, WJ-
dc.creatorWorm, SD-
dc.creatorBaber, M-
dc.creatorBainbridge, R-
dc.creatorBuchmuller, O-
dc.creatorBundock, A-
dc.creatorBurton, D-
dc.creatorCasasso, S-
dc.creatorCitron, M-
dc.creatorColling, D-
dc.creatorCorpe, L-
dc.creatorCripps, N-
dc.creatorDauncey, P-
dc.creatorDavies, G-
dc.creatorDe Wit, A-
dc.creatorDella Negra, M-
dc.creatorDunne, P-
dc.creatorElwood, A-
dc.creatorFerguson, W-
dc.creatorFulcher, J-
dc.creatorFutyan, D-
dc.creatorHall, G-
dc.creatorIles, G-
dc.creatorKenzie, M-
dc.creatorLane, R-
dc.creatorLucas, R-
dc.creatorLyons, L-
dc.creatorMagnan, A-M-
dc.creatorMalik, S-
dc.creatorNash, J-
dc.creatorNikitenko, A-
dc.creatorPela, J-
dc.creatorPesaresi, M-
dc.creatorPetridis, K-
dc.creatorRaymond, DM-
dc.creatorRichards, A-
dc.creatorRose, A-
dc.creatorSeez, C-
dc.creatorTapper, A-
dc.creatorUchida, K-
dc.creatorAcosta, MV-
dc.creatorVirdee, T-
dc.creatorZenz, SC-
dc.creatorCole, JE-
dc.creatorHobson, PR-
dc.creatorKhan, A-
dc.creatorKyberd, P-
dc.creatorLeggat, D-
dc.creatorLeslie, D-
dc.creatorReid, ID-
dc.creatorSymonds, P-
dc.creatorTeodorescu, L-
dc.creatorTurner, M-
dc.creatorBorzou, A-
dc.creatorCall, K-
dc.creatorDittmann, J-
dc.creatorHatakeyama, K-
dc.creatorKasmi, A-
dc.creatorLiu, H-
dc.creatorPastika, N-
dc.creatorCharaf, O-
dc.creatorCooper, SI-
dc.creatorHenderson, C-
dc.creatorRumerio, P-
dc.creatorAvetisyan, A-
dc.creatorBose, T-
dc.creatorFantasia, C-
dc.creatorGastler, D-
dc.creatorLawson, P-
dc.creatorRankin, D-
dc.creatorRichardson, C-
dc.creatorRohlf, J-
dc.creatorSt John, J-
dc.creatorSulak, L-
dc.creatorZou, D-
dc.creatorAlimena, J-
dc.creatorBerry, E-
dc.creatorBhattacharya, S-
dc.creatorCutts, D-
dc.creatorDhingra, N-
dc.creatorFerapontov, A-
dc.creatorGarabedian, A-
dc.creatorHeintz, U-
dc.creatorLaird, E-
dc.creatorLandsberg, G-
dc.creatorMao, Z-
dc.creatorNarain, M-
dc.creatorPiperov, S-
dc.creatorSagir, S-
dc.creatorSinthuprasith, T-
dc.creatorSyarif, R-
dc.creatorBreedon, R-
dc.creatorBreto, G-
dc.creatorSanchez, MCDLB-
dc.creatorChauhan, S-
dc.creatorChertok, M-
dc.creatorConway, J-
dc.creatorConway, R-
dc.creatorCox, PT-
dc.creatorErbacher, R-
dc.creatorGardner, M-
dc.creatorKo, W-
dc.creatorLander, R-
dc.creatorMulhearn, M-
dc.creatorPellett, D-
dc.creatorPilot, J-
dc.creatorRicci-Tam, F-
dc.creatorShalhout, S-
dc.creatorSmith, J-
dc.creatorSquires, M-
dc.creatorStolp, D-
dc.creatorTripathi, M-
dc.creatorWilbur, S-
dc.creatorYohay, R-
dc.creatorCousins, R-
dc.creatorEveraerts, P-
dc.creatorFarrell, C-
dc.creatorHauser, J-
dc.creatorIgnatenko, M-
dc.creatorSaltzberg, D-
dc.creatorTakasugi, E-
dc.creatorValuev, V-
dc.creatorWeber, M-
dc.creatorBurt, K-
dc.creatorClare, R-
dc.creatorEllison, J-
dc.creatorGary, JW-
dc.creatorHanson, G-
dc.creatorHeilman, J-
dc.creatorPaneva, MI-
dc.creatorJandir, P-
dc.creatorKennedy, E-
dc.creatorLacroix, F-
dc.creatorLong, OR-
dc.creatorLuthra, A-
dc.creatorMalberti, M-
dc.creatorNegrete, MO-
dc.creatorShrinivas, A-
dc.creatorWei, H-
dc.creatorWimpenny, S-
dc.creatorBranson, JG-
dc.creatorCerati, GB-
dc.creatorCittolin, S-
dc.creatorD'Agnolo, RT-
dc.creatorHolzner, A-
dc.creatorKelley, R-
dc.creatorKlein, D-
dc.creatorLetts, J-
dc.creatorMacneill, I-
dc.creatorOlivito, D-
dc.creatorPadhi, S-
dc.creatorPieri, M-
dc.creatorSani, M-
dc.creatorSharma, V-
dc.creatorSimon, S-
dc.creatorTadel, M-
dc.creatorVartak, A-
dc.creatorWasserbaech, S-
dc.creatorWelke, C-
dc.creatorWuerthwein, F-
dc.creatorYagil, A-
dc.creatorDella Porta, GZ-
dc.creatorBarge, D-
dc.creatorBradmiller-Feld, J-
dc.creatorCampagnari, C-
dc.creatorDishaw, A-
dc.creatorDutta, V-
dc.creatorFlowers, K-
dc.creatorSevilla, MF-
dc.creatorGeffert, P-
dc.creatorGeorge, C-
dc.creatorGolf, F-
dc.creatorGouskos, L-
dc.creatorGran, J-
dc.creatorIncandela, J-
dc.creatorJustus, C-
dc.creatorMccoll, N-
dc.creatorMullin, SD-
dc.creatorRichman, J-
dc.creatorStuart, D-
dc.creatorSuarez, I-
dc.creatorTo, W-
dc.creatorWest, C-
dc.creatorYoo, J-
dc.creatorAnderson, D-
dc.creatorApresyan, A-
dc.creatorBornheim, A-
dc.creatorBunn, J-
dc.creatorChen, Y-
dc.creatorDuarte, J-
dc.creatorMott, A-
dc.creatorNewman, HB-
dc.creatorPena, C-
dc.creatorPierini, M-
dc.creatorSpiropulu, M-
dc.creatorVlimant, JR-
dc.creatorXie, S-
dc.creatorZhu, RY-
dc.creatorAzzolini, V-
dc.creatorCalamba, A-
dc.creatorCarlson, B-
dc.creatorFerguson, T-
dc.creatorPaulini, M-
dc.creatorRuss, J-
dc.creatorSun, M-
dc.creatorVogel, H-
dc.creatorVorobiev, I-
dc.creatorCumalat, JP-
dc.creatorFord, WT-
dc.creatorGaz, A-
dc.creatorJensen, F-
dc.creatorJohnson, A-
dc.creatorKrohn, M-
dc.creatorMulholland, T-
dc.creatorNauenberg, U-
dc.creatorStenson, K-
dc.creatorWagner, SR-
dc.creatorAlexander, J-
dc.creatorChatterjee, A-
dc.creatorChaves, J-
dc.creatorChu, J-
dc.creatorDittmer, S-
dc.creatorEggert, N-
dc.creatorMirman, N-
dc.creatorKaufman, GN-
dc.creatorPatterson, JR-
dc.creatorRinkevicius, A-
dc.creatorRyd, A-
dc.creatorSkinnari, L-
dc.creatorSoffi, L-
dc.creatorSun, W-
dc.creatorTan, SM-
dc.creatorTeo, WD-
dc.creatorThom, J-
dc.creatorThompson, J-
dc.creatorTucker, J-
dc.creatorWeng, Y-
dc.creatorWittich, P-
dc.creatorAbdullin, S-
dc.creatorAlbrow, M-
dc.creatorAnderson, J-
dc.creatorApollinari, G-
dc.creatorBauerdick, LAT-
dc.creatorBeretvas, A-
dc.creatorBerryhill, J-
dc.creatorBhat, PC-
dc.creatorBolla, G-
dc.creatorBurkett, K-
dc.creatorButler, JN-
dc.creatorCheung, HWK-
dc.creatorChlebana, F-
dc.creatorCihangir, S-
dc.creatorElvira, VD-
dc.creatorFisk, I-
dc.creatorFreeman, J-
dc.creatorGottschalk, E-
dc.creatorGray, L-
dc.creatorGreen, D-
dc.creatorGruenendahl, S-
dc.creatorGutsche, O-
dc.creatorHanlon, J-
dc.creatorHare, D-
dc.creatorHarris, RM-
dc.creatorHirschauer, J-
dc.creatorHooberman, B-
dc.creatorHu, Z-
dc.creatorJindariani, S-
dc.creatorJohnson, M-
dc.creatorJoshi, U-
dc.creatorJung, AW-
dc.creatorKlima, B-
dc.creatorKreis, B-
dc.creatorKwan, S-
dc.creatorLammel, S-
dc.creatorLinacre, J-
dc.creatorLincoln, D-
dc.creatorLipton, R-
dc.creatorLiu, T-
dc.creatorDe Sa, RL-
dc.creatorLykken, J-
dc.creatorMaeshima, K-
dc.creatorMarraffino, JM-
dc.creatorOutschoorn, VIM-
dc.creatorMaruyama, S-
dc.creatorMason, D-
dc.creatorMcBride, P-
dc.creatorMerkel, P-
dc.creatorMishra, K-
dc.creatorMrenna, S-
dc.creatorNahn, S-
dc.creatorNewman-Holmes, C-
dc.creatorO'Dell, V-
dc.creatorPedro, K-
dc.creatorProkofyev, O-
dc.creatorRakness, G-
dc.creatorSexton-Kennedy, E-
dc.creatorSoha, A-
dc.creatorSpalding, WJ-
dc.creatorSpiegel, L-
dc.creatorTaylor, L-
dc.creatorTkaczyk, S-
dc.creatorTran, NV-
dc.creatorUplegger, L-
dc.creatorVaandering, EW-
dc.creatorVernieri, C-
dc.creatorVerzocchi, M-
dc.creatorVidal, R-
dc.creatorWeber, HA-
dc.creatorWhitbeck, A-
dc.creatorYang, F-
dc.creatorAcosta, D-
dc.creatorAvery, P-
dc.creatorBortignon, P-
dc.creatorBourilkov, D-
dc.creatorCarnes, A-
dc.creatorCarver, M-
dc.creatorCurry, D-
dc.creatorDas, S-
dc.creatorDi Giovanni, GP-
dc.creatorField, RD-
dc.creatorFuric, IK-
dc.creatorHugon, J-
dc.creatorKonigsberg, J-
dc.creatorKorytov, A-
dc.creatorLow, JF-
dc.creatorMa, P-
dc.creatorMatchev, K-
dc.creatorMei, H-
dc.creatorMilenovic, P-
dc.creatorMitselmakher, G-
dc.creatorRank, D-
dc.creatorRossin, R-
dc.creatorShchutska, L-
dc.creatorSnowball, M-
dc.creatorSperka, D-
dc.creatorWang, J-
dc.creatorWang, S-
dc.creatorYelton, J-
dc.creatorHewamanage, S-
dc.creatorLinn, S-
dc.creatorMarkowitz, P-
dc.creatorMartinez, G-
dc.creatorRodriguez, JL-
dc.creatorAckert, A-
dc.creatorAdams, JR-
dc.creatorAdams, T-
dc.creatorAskew, A-
dc.creatorBochenek, J-
dc.creatorDiamond, B-
dc.creatorHaas, J-
dc.creatorHagopian, S-
dc.creatorHagopian, V-
dc.creatorJohnson, KF-
dc.creatorKhatiwada, A-
dc.creatorProsper, H-
dc.creatorVeeraraghavan, V-
dc.creatorWeinberg, M-
dc.creatorBhopatkar, V-
dc.creatorHohlmann, M-
dc.creatorKalakhety, H-
dc.creatorNoonan, D-
dc.creatorRoy, T-
dc.creatorYumiceva, F-
dc.creatorAdams, MR-
dc.creatorApanasevich, L-
dc.creatorBerry, D-
dc.creatorBetts, RR-
dc.creatorBucinskaite, I-
dc.creatorCavanaugh, R-
dc.creatorEvdokimov, O-
dc.creatorGauthier, L-
dc.creatorGerber, CE-
dc.creatorHofman, DJ-
dc.creatorKurt, P-
dc.creatorO'Brien, C-
dc.creatorGonzalez, IDS-
dc.creatorSilkworth, C-
dc.creatorTurner, P-
dc.creatorVarelas, N-
dc.creatorWu, Z-
dc.creatorZakaria, M-
dc.creatorBilki, B-
dc.creatorClarida, W-
dc.creatorDilsiz, K-
dc.creatorDurgut, S-
dc.creatorGandrajula, RP-
dc.creatorHaytmyradov, M-
dc.creatorKhristenko, V-
dc.creatorMerlo, J-P-
dc.creatorMermerkaya, H-
dc.creatorMestvirishvili, A-
dc.creatorMoeller, A-
dc.creatorNachtman, J-
dc.creatorOgul, H-
dc.creatorOnel, Y-
dc.creatorOzok, F-
dc.creatorPenzo, A-
dc.creatorSnyder, C-
dc.creatorTan, P-
dc.creatorTiras, E-
dc.creatorWetzel, J-
dc.creatorYi, K-
dc.creatorAnderson, I-
dc.creatorBarnett, BA-
dc.creatorBlumenfeld, B-
dc.creatorFehling, D-
dc.creatorFeng, L-
dc.creatorGritsan, AV-
dc.creatorMaksimovic, P-
dc.creatorMartin, C-
dc.creatorOsherson, M-
dc.creatorSwartz, M-
dc.creatorXiao, M-
dc.creatorXin, Y-
dc.creatorYou, C-
dc.creatorBaringer, P-
dc.creatorBean, A-
dc.creatorBenelli, G-
dc.creatorBruner, C-
dc.creatorKenny, RP-
dc.creatorMajumder, D-
dc.creatorMalek, M-
dc.creatorMurray, M-
dc.creatorSanders, S-
dc.creatorStringer, R-
dc.creatorWang, Q-
dc.creatorWood, JS-
dc.creatorIvanov, A-
dc.creatorKaadze, K-
dc.creatorKhalil, S-
dc.creatorMakouski, M-
dc.creatorMaravin, Y-
dc.creatorMohammadi, A-
dc.creatorSaini, LK-
dc.creatorSkhirtladze, N-
dc.creatorToda, S-
dc.creatorLange, D-
dc.creatorRebassoo, F-
dc.creatorWright, D-
dc.creatorAnelli, C-
dc.creatorBaden, A-
dc.creatorBaron, O-
dc.creatorBelloni, A-
dc.creatorCalvert, B-
dc.creatorEno, SC-
dc.creatorFerraioli, C-
dc.creatorGomez, JA-
dc.creatorHadley, NJ-
dc.creatorJabeen, S-
dc.creatorKellogg, RG-
dc.creatorKolberg, T-
dc.creatorKunkle, J-
dc.creatorLu, Y-
dc.creatorMignerey, AC-
dc.creatorShin, YH-
dc.creatorSkuja, A-
dc.creatorTonjes, MB-
dc.creatorTonwar, SC-
dc.creatorApyan, A-
dc.creatorBarbieri, R-
dc.creatorBaty, A-
dc.creatorBierwagen, K-
dc.creatorBrandt, S-
dc.creatorBusza, W-
dc.creatorCali, IA-
dc.creatorDemiragli, Z-
dc.creatorDi Matteo, L-
dc.creatorCeballos, GG-
dc.creatorGoncharov, M-
dc.creatorGulhan, D-
dc.creatorIiyama, Y-
dc.creatorInnocenti, GM-
dc.creatorKlute, M-
dc.creatorKovalskyi, D-
dc.creatorLai, YS-
dc.creatorLee, Y-J-
dc.creatorLevin, A-
dc.creatorLuckey, PD-
dc.creatorMarini, AC-
dc.creatorMcginn, C-
dc.creatorMironov, C-
dc.creatorNiu, X-
dc.creatorPaus, C-
dc.creatorRalph, D-
dc.creatorRoland, C-
dc.creatorRoland, G-
dc.creatorSalfeld-Nebgen, J-
dc.creatorStephans, GSF-
dc.creatorSumorok, K-
dc.creatorVarma, M-
dc.creatorVelicanu, D-
dc.creatorVeverka, J-
dc.creatorWang, J-
dc.creatorWang, TW-
dc.creatorWyslouch, B-
dc.creatorYang, M-
dc.creatorZhukova, V-
dc.creatorDahmes, B-
dc.creatorFinkel, A-
dc.creatorGude, A-
dc.creatorHansen, P-
dc.creatorKalafut, S-
dc.creatorKao, SC-
dc.creatorKlapoetke, K-
dc.creatorKubota, Y-
dc.creatorLesko, Z-
dc.creatorMans, J-
dc.creatorNourbakhsh, S-
dc.creatorRuckstuhl, N-
dc.creatorRusack, R-
dc.creatorTambe, N-
dc.creatorTurkewitz, J-
dc.creatorAcosta, JG-
dc.creatorOliveros, S-
dc.creatorAvdeeva, E-
dc.creatorBloom, K-
dc.creatorBose, S-
dc.creatorClaes, DR-
dc.creatorDominguez, A-
dc.creatorFangmeier, C-
dc.creatorSuarez, RG-
dc.creatorKamalieddin, R-
dc.creatorKeller, J-
dc.creatorKnowlton, D-
dc.creatorKravchenko, I-
dc.creatorLazo-Flores, J-
dc.creatorMeier, F-
dc.creatorMonroy, J-
dc.creatorRatnikov, F-
dc.creatorSiado, JE-
dc.creatorSnow, GR-
dc.creatorAlyari, M-
dc.creatorDolen, J-
dc.creatorGeorge, J-
dc.creatorGodshalk, A-
dc.creatorHarrington, C-
dc.creatorIashvili, I-
dc.creatorKaisen, J-
dc.creatorKharchilava, A-
dc.creatorKumar, A-
dc.creatorRappoccio, S-
dc.creatorAlverson, G-
dc.creatorBarberis, E-
dc.creatorBaumgartel, D-
dc.creatorChasco, M-
dc.creatorHortiangtham, A-
dc.creatorKnapp, B-
dc.creatorMassironi, A-
dc.creatorMorse, DM-
dc.creatorNash, D-
dc.creatorOrimoto, T-
dc.creatorDe Lima, RT-
dc.creatorTrocino, D-
dc.creatorWang, R-J-
dc.creatorWood, D-
dc.creatorZhang, J-
dc.creatorHahn, KA-
dc.creatorKubik, A-
dc.creatorMucia, N-
dc.creatorOdell, N-
dc.creatorPollack, B-
dc.creatorPozdnyakov, A-
dc.creatorSchmitt, M-
dc.creatorStoynev, S-
dc.creatorSung, K-
dc.creatorTrovato, M-
dc.creatorVelasco, M-
dc.creatorBrinkerhoff, A-
dc.creatorDev, N-
dc.creatorHildreth, M-
dc.creatorJessop, C-
dc.creatorKarmgard, DJ-
dc.creatorKellams, N-
dc.creatorLannon, K-
dc.creatorLynch, S-
dc.creatorMarinelli, N-
dc.creatorMeng, F-
dc.creatorMueller, C-
dc.creatorMusienko, Y-
dc.creatorPearson, T-
dc.creatorPlaner, M-
dc.creatorReinsvold, A-
dc.creatorRuchti, R-
dc.creatorSmith, G-
dc.creatorTaroni, S-
dc.creatorValls, N-
dc.creatorWayne, M-
dc.creatorWolf, M-
dc.creatorWoodard, A-
dc.creatorAntonelli, L-
dc.creatorBrinson, J-
dc.creatorBylsma, B-
dc.creatorDurkin, LS-
dc.creatorFlowers, S-
dc.creatorHart, A-
dc.creatorHill, C-
dc.creatorHughes, R-
dc.creatorKotov, K-
dc.creatorLing, TY-
dc.creatorLiu, B-
dc.creatorLuo, W-
dc.creatorPuigh, D-
dc.creatorRodenburg, M-
dc.creatorWiner, BL-
dc.creatorWulsin, HW-
dc.creatorDriga, O-
dc.creatorElmer, P-
dc.creatorHardenbrook, J-
dc.creatorHebda, P-
dc.creatorKoay, SA-
dc.creatorLujan, P-
dc.creatorMarlow, D-
dc.creatorMedvedeva, T-
dc.creatorMooney, M-
dc.creatorOlsen, J-
dc.creatorPalmer, C-
dc.creatorPiroue, P-
dc.creatorQuan, X-
dc.creatorSaka, H-
dc.creatorStickland, D-
dc.creatorTully, C-
dc.creatorWerner, JS-
dc.creatorZuranski, A-
dc.creatorMalik, S-
dc.creatorBarnes, VE-
dc.creatorBenedetti, D-
dc.creatorBortoletto, D-
dc.creatorGutay, L-
dc.creatorJha, MK-
dc.creatorJones, M-
dc.creatorJung, K-
dc.creatorKress, M-
dc.creatorMiller, DH-
dc.creatorNeumeister, N-
dc.creatorRadburn-Smith, BC-
dc.creatorShi, X-
dc.creatorShipsey, I-
dc.creatorSilvers, D-
dc.creatorSun, J-
dc.creatorSvyatkovskiy, A-
dc.creatorWang, F-
dc.creatorXie, W-
dc.creatorXu, L-
dc.creatorParashar, N-
dc.creatorStupak, J-
dc.creatorAdair, A-
dc.creatorAkgun, B-
dc.creatorChen, Z-
dc.creatorEcklund, KM-
dc.creatorGeurts, FJM-
dc.creatorGuilbaud, M-
dc.creatorLi, W-
dc.creatorMichlin, B-
dc.creatorNorthup, M-
dc.creatorPadley, BP-
dc.creatorRedjimi, R-
dc.creatorRoberts, J-
dc.creatorRorie, J-
dc.creatorTu, Z-
dc.creatorZabel, J-
dc.creatorBetchart, B-
dc.creatorBodek, A-
dc.creatorDe Barbaro, P-
dc.creatorDemina, R-
dc.creatorEshaq, Y-
dc.creatorFerbel, T-
dc.creatorGalanti, M-
dc.creatorGarcia-Bellido, A-
dc.creatorGoldenzweig, P-
dc.creatorHan, J-
dc.creatorHarel, A-
dc.creatorHindrichs, O-
dc.creatorKhukhunaishvili, A-
dc.creatorPetrillo, G-
dc.creatorVerzetti, M-
dc.creatorDemortier, L-
dc.creatorArora, S-
dc.creatorBarker, A-
dc.creatorChou, JP-
dc.creatorContreras-Campana, C-
dc.creatorContreras-Campana, E-
dc.creatorDuggan, D-
dc.creatorFerencek, D-
dc.creatorGershtein, Y-
dc.creatorGray, R-
dc.creatorHalkiadakis, E-
dc.creatorHidas, D-
dc.creatorHughes, E-
dc.creatorKaplan, S-
dc.creatorElayavalli, RK-
dc.creatorLath, A-
dc.creatorNash, K-
dc.creatorPanwalkar, S-
dc.creatorPark, M-
dc.creatorSalur, S-
dc.creatorSchnetzer, S-
dc.creatorSheffield, D-
dc.creatorSomalwar, S-
dc.creatorStone, R-
dc.creatorThomas, S-
dc.creatorThomassen, P-
dc.creatorWalker, M-
dc.creatorFoerster, M-
dc.creatorRiley, G-
dc.creatorRose, K-
dc.creatorSpanier, S-
dc.creatorYork, A-
dc.creatorBouhali, O-
dc.creatorHernandez, AC-
dc.creatorDalchenko, M-
dc.creatorDe Mattia, M-
dc.creatorDelgado, A-
dc.creatorDildick, S-
dc.creatorEusebi, R-
dc.creatorFlanagan, W-
dc.creatorGilmore, J-
dc.creatorKamon, T-
dc.creatorKrutelyov, V-
dc.creatorMontalvo, R-
dc.creatorMueller, R-
dc.creatorOsipenkov, I-
dc.creatorPakhotin, Y-
dc.creatorPatel, R-
dc.creatorPerloff, A-
dc.creatorRoe, J-
dc.creatorRose, A-
dc.creatorSafonov, A-
dc.creatorTatarinov, A-
dc.creatorUlmer, KA-
dc.creatorAkchurin, N-
dc.creatorCowden, C-
dc.creatorDamgov, J-
dc.creatorDragoiu, C-
dc.creatorDudero, PR-
dc.creatorFaulkner, J-
dc.creatorKunori, S-
dc.creatorLamichhane, K-
dc.creatorLee, SW-
dc.creatorLibeiro, T-
dc.creatorUndleeb, S-
dc.creatorVolobouev, I-
dc.creatorAppelt, E-
dc.creatorDelannoy, AG-
dc.creatorGreene, S-
dc.creatorGurrola, A-
dc.creatorJanjam, R-
dc.creatorJohns, W-
dc.creatorMaguire, C-
dc.creatorMao, Y-
dc.creatorMelo, A-
dc.creatorNi, H-
dc.creatorSheldon, P-
dc.creatorSnook, B-
dc.creatorTuo, S-
dc.creatorVelkovska, J-
dc.creatorXu, Q-
dc.creatorArenton, MW-
dc.creatorBoutle, S-
dc.creatorCox, B-
dc.creatorFrancis, B-
dc.creatorGoodell, J-
dc.creatorHirosky, R-
dc.creatorLedovskoy, A-
dc.creatorLi, H-
dc.creatorLin, C-
dc.creatorNeu, C-
dc.creatorWolfe, E-
dc.creatorWood, J-
dc.creatorXia, F-
dc.creatorClarke, C-
dc.creatorHarr, R-
dc.creatorKarchin, PE-
dc.creatorDon, CKK-
dc.creatorLamichhane, P-
dc.creatorSturdy, J-
dc.creatorBelknap, DA-
dc.creatorCarlsmith, D-
dc.creatorCepeda, M-
dc.creatorChristian, A-
dc.creatorDasu, S-
dc.creatorDodd, L-
dc.creatorDuric, S-
dc.creatorFriis, E-
dc.creatorGomber, B-
dc.creatorHall-Wilton, R-
dc.creatorHerndon, M-
dc.creatorHerve, A-
dc.creatorKlabbers, P-
dc.creatorLanaro, A-
dc.creatorLevine, A-
dc.creatorLong, K-
dc.creatorLoveless, R-
dc.creatorMohapatra, A-
dc.creatorOjalvo, I-
dc.creatorPerry, T-
dc.creatorPierro, GA-
dc.creatorPolese, G-
dc.creatorRoss, I-
dc.creatorRuggles, T-
dc.creatorSarangi, T-
dc.creatorSavin, A-
dc.creatorSharma, A-
dc.creatorSmith, N-
dc.creatorSmith, WH-
dc.creatorTaylor, D-
dc.creatorWoods, N-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:43:31Z-
dc.date.available2017-05-17T09:43:31Z-
dc.date.issued2016-06-20T13:07:02Z-
dc.date.issued2015-12-11-
dc.date.issued2015-12-07-
dc.identifier0370-2693-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10044/1/33807-
dc.identifierST/J005665/1-
dc.identifierST/I005912/1-
dc.identifierST/J004901/1-
dc.identifierST/K003844/1 GRIDPP-
dc.identifierST/L00609X/1 GRIDPP-
dc.identifierST/M005356/1-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2015.12.020-
dc.languageEnglish-
dc.publisherElsevier-
dc.relationPhysics Letters B-
dc.rights© 2015 CERN for the benefit of the CMS Collaboration. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).-
dc.source448-
dc.source424-
dc.subjectScience & Technology-
dc.subjectPhysical Sciences-
dc.subjectAstronomy & Astrophysics-
dc.subjectPhysics, Nuclear-
dc.subjectPhysics, Particles & Fields-
dc.subjectPhysics-
dc.subjectCMS-
dc.subjectB0 decays-
dc.subjectPHYSICS-
dc.subjectNuclear & Particles Physics-
dc.subject0202 Atomic, Molecular, Nuclear, Particle And Plasma Physics-
dc.titleAngular analysis of the decay B-0 -> K*(0)mu(+)mu(-) from pp collisions at root s=8 TeV-
dc.typeOther-
dc.publisher.placeScience and Technology Facilities Council (STFC)-
dc.publisher.placeScience and Technology Facilities Council (STFC)-
dc.publisher.placeScience and Technology Facilities Council (STFC)-
dc.publisher.placeScience and Technology Facilities Council (STFC)-
dc.publisher.placeScience and Technology Facilities Council (STFC)-
dc.publisher.placeScience and Technology Facilities Council (STFC)-
Appears in Collections:Physics

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.