جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/70583
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorAaij, R-
dc.creatorAdeva, B-
dc.creatorAdinolfi, M-
dc.creatorAffolder, A-
dc.creatorAjaltouni, Z-
dc.creatorAkar, S-
dc.creatorAlbrecht, J-
dc.creatorAlessio, F-
dc.creatorAlexander, M-
dc.creatorAli, S-
dc.creatorAlkhazov, G-
dc.creatorTorres, MC-
dc.creatorFu, J-
dc.creatorSanmartin Sedes, B-
dc.creatorSantacesaria, R-
dc.creatorSantamarina Rios, C-
dc.creatorMassafferri, A-
dc.creatorSantovetti, E-
dc.creatorBettler, M-O-
dc.creatorHicheur, A-
dc.creatorCook, A-
dc.creatorBencivenni, G-
dc.creatorAndreassen, R-
dc.creatorSarti, A-
dc.creatorSatriano, C-
dc.creatorSatta, A-
dc.creatorSaunders, DM-
dc.creatorSavrie, M-
dc.creatorAndrews, JE-
dc.creatorMatev, R-
dc.creatorCunliffe, S-
dc.creatorSavrina, D-
dc.creatorCorvo, M-
dc.creatorKudryavtsev, V-
dc.creatorSchiller, M-
dc.creatorSchindler, H-
dc.creatorLanfranchi, G-
dc.creatorHill, D-
dc.creatorSchlupp, M-
dc.creatorSchmelling, M-
dc.creatorvan Beuzekom, M-
dc.creatorSchmidt, B-
dc.creatorMathe, Z-
dc.creatorPopov, D-
dc.creatorSchneider, O-
dc.creatorMarino, P-
dc.creatorSchopper, A-
dc.creatorFurfaro, E-
dc.creatorSchune, M-H-
dc.creatorCurrie, R-
dc.creatorLangenbruch, C-
dc.creatorSchwemmer, R-
dc.creatorHoballah, M-
dc.creatorSciascia, B-
dc.creatorPopovici, B-
dc.creatorSciubba, A-
dc.creatorFerro-Luzzi, M-
dc.creatorAndreotti, M-
dc.creatorSeco, M-
dc.creatorSemennikov, A-
dc.creatorSepp, I-
dc.creatorBien, A-
dc.creatorSerra, N-
dc.creatorGallas Torreira, A-
dc.creatorBarlow, RJ-
dc.creatorPotterat, C-
dc.creatorSerrano, J-
dc.creatorSestini, L-
dc.creatorAuriemma, G-
dc.creatorOgilvy, S-
dc.creatorMatteuzzi, C-
dc.creatorD'Ambrosio, C-
dc.creatorSeyfert, P-
dc.creatorShapkin, M-
dc.creatorShapoval, I-
dc.creatorShcheglov, Y-
dc.creatorLacarrere, D-
dc.creatorShears, T-
dc.creatorShekhtman, L-
dc.creatorLanghans, B-
dc.creatorShevchenko, V-
dc.creatorOkhrimenko, O-
dc.creatorGalli, D-
dc.creatorMazurov, A-
dc.creatorBifani, S-
dc.creatorEsen, S-
dc.creatorShires, A-
dc.creatorPrice, E-
dc.creatorCoutinho, RS-
dc.creatorDalseno, J-
dc.creatorSimi, G-
dc.creatorSirendi, M-
dc.creatorSkidmore, N-
dc.creatorOldeman, R-
dc.creatorLatham, T-
dc.creatorSkwarnicki, T-
dc.creatorKreps, M-
dc.creatorSmith, NA-
dc.creatorPrisciandaro, J-
dc.creatorSmith, E-
dc.creatorGallorini, S-
dc.creatorHombach, C-
dc.creatorSmith, E-
dc.creatorSmith, J-
dc.creatorBird, T-
dc.creatorOnderwater, G-
dc.creatorSmith, M-
dc.creatorAmerio, S-
dc.creatorLazzeroni, C-
dc.creatorFrancisco, O-
dc.creatorChen, S-
dc.creatorSnoek, H-
dc.creatorSokoloff, MD-
dc.creatorSoler, FJP-
dc.creatorSoomro, F-
dc.creatorSouza, D-
dc.creatorAlvarez Cartelle, P-
dc.creatorOrlandea, M-
dc.creatorGambetta, S-
dc.creatorDe Paula, BS-
dc.creatorBattista, V-
dc.creatorSpaan, B-
dc.creatorSparkes, A-
dc.creatorMcCann, M-
dc.creatorLe Gac, R-
dc.creatorSpradlin, P-
dc.creatorBizzeti, A-
dc.creatorDavid, P-
dc.creatorSridharan, S-
dc.creatorBelogurov, S-
dc.creatorStagni, F-
dc.creatorNikodem, T-
dc.creatorStahl, M-
dc.creatorHulsbergen, W-
dc.creatorStahl, S-
dc.creatorGandelman, M-
dc.creatorMcCarthy, J-
dc.creatorSteinkamp, O-
dc.creatorvan Leerdam, J-
dc.creatorStenyakin, O-
dc.creatorStevenson, S-
dc.creatorHe, J-
dc.creatorCheung, S-F-
dc.creatorStoica, S-
dc.creatorStone, S-
dc.creatorStoraci, B-
dc.creatorDavid, PNY-
dc.creatorBjornstad, PM-
dc.creatorHunt, P-
dc.creatorCogneras, E-
dc.creatorStracka, S-
dc.creatorStraticiuc, M-
dc.creatorClemencic, M-
dc.creatorPritchard, A-
dc.creatorGoicochea, JMO-
dc.creatorGandini, P-
dc.creatorStraumann, U-
dc.creatorStroili, R-
dc.creatorSubbiah, VK-
dc.creatorSun, L-
dc.creatorSutcliffe, W-
dc.creatorSwientek, K-
dc.creatorBay, A-
dc.creatorSwientek, S-
dc.creatorProuve, C-
dc.creatorHussain, N-
dc.creatorOwen, P-
dc.creatorDavis, A-
dc.creatorHaefeli, G-
dc.creatorSyropoulos, V-
dc.creatorBlake, T-
dc.creatorGao, Y-
dc.creatorSzczekowski, M-
dc.creatorSzczypka, P-
dc.creatorSzilard, D-
dc.creatorPugatch, V-
dc.creatorMcnab, A-
dc.creatorSzumlak, T-
dc.creatorMaerki, R-
dc.creatorT'Jampens, S-
dc.creatorTeklishyn, M-
dc.creatorHutchcroft, D-
dc.creatorLees, J-P-
dc.creatorTellarini, G-
dc.creatorTeubert, F-
dc.creatorDe Bruyn, K-
dc.creatorNavarro, AP-
dc.creatorThomas, C-
dc.creatorCauet, C-
dc.creatorMcNulty, R-
dc.creatorFarley, N-
dc.creatorThomas, E-
dc.creatorBlanc, F-
dc.creatorvan Tilburg, J-
dc.creatorTisserand, V-
dc.creatorTobin, M-
dc.creatorCassina, L-
dc.creatorPunzi, G-
dc.creatorHynds, D-
dc.creatorTolk, S-
dc.creatorTomassetti, L-
dc.creatorTonelli, D-
dc.creatorOyanguren, A-
dc.creatorMcSkelly, B-
dc.creatorTopp-Joergensen, S-
dc.creatorDe Capua, S-
dc.creatorGarcia Pardinas, J-
dc.creatorTorr, N-
dc.creatorCounts, I-
dc.creatorTournefier, E-
dc.creatorTourneur, S-
dc.creatorLefevre, R-
dc.creatorBlouw, J-
dc.creatorIdzik, M-
dc.creatorPal, BK-
dc.creatorTran, MT-
dc.creatorMeadows, B-
dc.creatorTresch, M-
dc.creatorTsaregorodtsev, A-
dc.creatorLafferty, G-
dc.creatorTsopelas, P-
dc.creatorTuning, N-
dc.creatorGarcia, MU-
dc.creatorGarofoli, J-
dc.creatorDe Cian, M-
dc.creatorLeflat, A-
dc.creatorFitzpatrick, C-
dc.creatorUkleja, A-
dc.creatorUstyuzhanin, A-
dc.creatorFilippov, S-
dc.creatorBenson, S-
dc.creatorIlten, P-
dc.creatorUwer, U-
dc.creatorVagnoni, V-
dc.creatorBlusk, S-
dc.creatorValenti, G-
dc.creatorVallier, A-
dc.creatorGomez, RV-
dc.creatorCoombes, M-
dc.creatorVazquez Regueiro, P-
dc.creatorLefrancois, J-
dc.creatorQian, W-
dc.creatorAppleby, RB-
dc.creatorKrocker, G-
dc.creatorSierra, CV-
dc.creatorDe Miranda, JM-
dc.creatorJacobsson, R-
dc.creatorVecchi, S-
dc.creatorVelthuis, JJ-
dc.creatorVeltri, M-
dc.creatorPalano, A-
dc.creatorVeneziano, G-
dc.creatorBediaga, I-
dc.creatorVesterinen, M-
dc.creatorBocci, V-
dc.creatorLeo, S-
dc.creatorMeier, F-
dc.creatorViaud, B-
dc.creatorVieira, D-
dc.creatorGarra Tico, J-
dc.creatorVieites Diaz, M-
dc.creatorEvans, H-M-
dc.creatorPalombo, F-
dc.creatorHampson, T-
dc.creatorVilasis-Cardona, X-
dc.creatorDe Paula, L-
dc.creatorVollhardt, A-
dc.creatorVolyanskyy, D-
dc.creatorVoong, D-
dc.creatorElsasser, C-
dc.creatorBarschel, C-
dc.creatorVorobyev, A-
dc.creatorVorobyev, V-
dc.creatorVoss, C-
dc.creatorRachwal, B-
dc.creatorPalutan, M-
dc.creatorBondar, A-
dc.creatorGarrido, L-
dc.creatorJaeger, A-
dc.creatorVoss, H-
dc.creatorde Vries, JA-
dc.creatorWaldi, R-
dc.creatorMeissner, M-
dc.creatorDe Silva, W-
dc.creatorLeroy, O-
dc.creatorRademacker, JH-
dc.creatorWallace, C-
dc.creatorPanman, J-
dc.creatorWallace, R-
dc.creatorWalsh, J-
dc.creatorWandernoth, S-
dc.creatorWang, J-
dc.creatorWard, DR-
dc.creatorBaalouch, M-
dc.creatorGaspar, C-
dc.creatorMerk, M-
dc.creatorHenrard, P-
dc.creatorWatson, NK-
dc.creatorBondar, N-
dc.creatorHead, T-
dc.creatorLesiak, T-
dc.creatorWebsdale, D-
dc.creatorWhitehead, M-
dc.creatorDe Simone, P-
dc.creatorWicht, J-
dc.creatorWiedner, D-
dc.creatorWilkinson, G-
dc.creatorFrank, M-
dc.creatorWilliams, MP-
dc.creatorMilanes, DA-
dc.creatorChiapolini, N-
dc.creatorMarks, J-
dc.creatorWilliams, M-
dc.creatorGauld, R-
dc.creatorLeverington, B-
dc.creatorWilson, FF-
dc.creatorWimberley, J-
dc.creatorWishahi, J-
dc.creatorRakotomiaramanana, B-
dc.creatorBonivento, W-
dc.creatorWislicki, W-
dc.creatorAmhis, Y-
dc.creatorMinard, M-N-
dc.creatorPapanestis, A-
dc.creatorWitek, M-
dc.creatorWormser, G-
dc.creatorJalocha, J-
dc.creatorWotton, SA-
dc.creatorHaen, C-
dc.creatorRama, M-
dc.creatorWright, S-
dc.creatorGavardi, L-
dc.creatorWu, S-
dc.creatorWyllie, K-
dc.creatorXie, Y-
dc.creatorGys, T-
dc.creatorCojocariu, L-
dc.creatorXing, Z-
dc.creatorXu, Z-
dc.creatorBorghi, S-
dc.creatorRangel, MS-
dc.creatorDecamp, D-
dc.creatorJans, E-
dc.creatorLi, Y-
dc.creatorYang, Z-
dc.creatorYuan, X-
dc.creatorYushchenko, O-
dc.creatorPappagallo, M-
dc.creatorGavrilov, G-
dc.creatorMoggi, N-
dc.creatorZangoli, M-
dc.creatorRaniuk, I-
dc.creatorZavertyaev, M-
dc.creatorZhang, L-
dc.creatorZhang, WC-
dc.creatorZhang, Y-
dc.creatorZhelezov, A-
dc.creatorCliff, HV-
dc.creatorJaton, P-
dc.creatorBelous, K-
dc.creatorZhokhov, A-
dc.creatorDeckenhoff, M-
dc.creatorLai, A-
dc.creatorBeaucourt, L-
dc.creatorBorgia, A-
dc.creatorZhong, L-
dc.creatorGeraci, A-
dc.creatorZvyagin, A-
dc.creatorBorsato, M-
dc.creatorBowcock, TJV-
dc.creatorBowen, E-
dc.creatorPappalardo, LL-
dc.creatorFarry, S-
dc.creatorNovoselov, A-
dc.creatorBozzi, C-
dc.creatorJawahery, A-
dc.creatorRodriguez, JM-
dc.creatorBrambach, T-
dc.creatorvan den Brand, J-
dc.creatorBressieux, J-
dc.creatorDel Buono, L-
dc.creatorBrett, D-
dc.creatorCenci, R-
dc.creatorParkes, C-
dc.creatorRauschmayr, N-
dc.creatorBritsch, M-
dc.creatorBritton, T-
dc.creatorLikhomanenko, T-
dc.creatorBrodzicka, J-
dc.creatorKrokovny, P-
dc.creatorBrook, NH-
dc.creatorJing, F-
dc.creatorBrown, H-
dc.creatorBursche, A-
dc.creatorBusetto, G-
dc.creatorKreplin, K-
dc.creatorFiutowski, T-
dc.creatorBuytaert, J-
dc.creatorCadeddu, S-
dc.creatorDeleage, N-
dc.creatorGersabeck, E-
dc.creatorLiles, M-
dc.creatorMonteil, S-
dc.creatorCalabrese, R-
dc.creatorCalvi, M-
dc.creatorCalvo Gomez, M-
dc.creatorRaven, G-
dc.creatorJohn, M-
dc.creatorParkinson, CJ-
dc.creatorCampana, P-
dc.creatorPerez, DC-
dc.creatorCarbone, A-
dc.creatorCarboni, G-
dc.creatorCardinale, R-
dc.creatorCardini, A-
dc.creatorFiore, M-
dc.creatorLindner, R-
dc.creatorCouturier, B-
dc.creatorCarson, L-
dc.creatorGersabeck, M-
dc.creatorCoquereau, S-
dc.creatorDerkach, D-
dc.creatorAkiba, KC-
dc.creatorJohnson, D-
dc.creatorCasse, G-
dc.creatorDeschamps, O-
dc.creatorDettori, F-
dc.creatorDi Canto, A-
dc.creatorReichert, S-
dc.creatorHan, X-
dc.creatorDijkstra, H-
dc.creatorLinn, C-
dc.creatorPassaleva, G-
dc.creatorDonleavy, S-
dc.creatorAn, L-
dc.creatorDordei, F-
dc.creatorGershon, T-
dc.creatorDorigo, M-
dc.creatorEvans, T-
dc.creatorBenton, J-
dc.creatorDosil Suarez, A-
dc.creatorDossett, D-
dc.creatorMorandin, M-
dc.creatorDovbnya, A-
dc.creatorMartellotti, G-
dc.creatorDreimanis, K-
dc.creatorLionetto, F-
dc.creatorDujany, G-
dc.creatorDupertuis, F-
dc.creatorDurante, P-
dc.creatorHenry, L-
dc.creatorDzhelyadin, R-
dc.creatorAnderlini, L-
dc.creatorGutierrez, OA-
dc.creatorJones, CR-
dc.creatorMorawski, P-
dc.creatorPatel, GD-
dc.creatorDziurda, A-
dc.creatorDzyuba, A-
dc.creatorEaso, S-
dc.creatorLiu, B-
dc.creatorReid, MM-
dc.creatorEgede, U-
dc.creatorEgorychev, V-
dc.creatorEidelman, S-
dc.creatorEisenhardt, S-
dc.creatorEitschberger, U-
dc.creatorEkelhof, R-
dc.creatorAslanides, E-
dc.creatorMorda, A-
dc.creatorEklund, L-
dc.creatorJoram, C-
dc.creatorFrei, C-
dc.creatorGhez, P-
dc.creatorAnderson, J-
dc.creatorBarsuk, S-
dc.creatorEl Rifai, I-
dc.creatorGianelle, A-
dc.creatorGiani, S-
dc.creatorGibson, V-
dc.creatorBaldini, W-
dc.creatorGiubega, L-
dc.creatorMorello, MJ-
dc.creatordos Reis, AC-
dc.creatorGligorov, VV-
dc.creatorCharles, M-
dc.creatorGoebel, C-
dc.creatorJost, B-
dc.creatorGolubkov, D-
dc.creatorHaines, SC-
dc.creatorGolutvin, A-
dc.creatorGomes, A-
dc.creatorPatel, M-
dc.creatorArchilli, F-
dc.creatorO'Hanlon, DP-
dc.creatorGotti, C-
dc.creatorMoron, J-
dc.creatorGandara, MG-
dc.creatorGraciani Diaz, R-
dc.creatorCardoso, LAG-
dc.creatorGrauges, E-
dc.creatorCharpentier, P-
dc.creatorChrzaszcz, M-
dc.creatorLohn, S-
dc.creatorPatrignani, C-
dc.creatorRicciardi, S-
dc.creatorGraziani, G-
dc.creatorGrecu, A-
dc.creatorGreening, E-
dc.creatorMorris, A-B-
dc.creatorGregson, S-
dc.creatorGriffith, P-
dc.creatorArtamonov, A-
dc.creatorGrillo, L-
dc.creatorGruenberg, O-
dc.creatorGui, B-
dc.creatorClarke, PEL-
dc.creatorPazos Alvarez, A-
dc.creatorGushchin, E-
dc.creatorLongstaff, I-
dc.creatorBachmann, S-
dc.creatorChefdeville, M-
dc.creatorCollins, P-
dc.creatorGuz, Y-
dc.creatorJurik, N-
dc.creatorKaballo, M-
dc.creatorKandybei, S-
dc.creatorCogan, J-
dc.creatorKanso, W-
dc.creatorPearce, A-
dc.creatorKaracson, M-
dc.creatorFalabella, A-
dc.creatorKarbach, TM-
dc.creatorLopes, JH-
dc.creatorKarodia, S-
dc.creatorKruse, F-
dc.creatorKelsey, M-
dc.creatorKenyon, IR-
dc.creatorRichards, S-
dc.creatorCiba, K-
dc.creatorKetel, T-
dc.creatorPellegrino, A-
dc.creatorBack, JJ-
dc.creatorKhanji, B-
dc.creatorKhurewathanakul, C-
dc.creatorKlaver, S-
dc.creatorFaerber, C-
dc.creatorFay, RF-
dc.creatorMountain, R-
dc.creatorRihl, M-
dc.creatorKlimaszewski, K-
dc.creatorKochebina, O-
dc.creatorKolpin, M-
dc.creatorBelyaev, I-
dc.creatorKomarov, I-
dc.creatorKoopman, RF-
dc.creatorVidal, XC-
dc.creatorKoppenburg, P-
dc.creatorKorolev, M-
dc.creatorBadalov, A-
dc.creatorRinnert, K-
dc.creatorKozlinskiy, A-
dc.creatorMuheim, F-
dc.creatorClosier, J-
dc.creatorFarinelli, C-
dc.creatorFontana, M-
dc.creatorKravchuk, L-
dc.creatorLopez-March, N-
dc.creatorLowdon, P-
dc.creatorLu, H-
dc.creatorLucchesi, D-
dc.creatorRives Molina, V-
dc.creatorLuo, H-
dc.creatorArtuso, M-
dc.creatorLupato, A-
dc.creatorBeddow, J-
dc.creatorLuppi, E-
dc.creatorMartens, A-
dc.creatorBarter, W-
dc.creatorLupton, O-
dc.creatorFerguson, D-
dc.creatorMachefert, F-
dc.creatorRomero, DAR-
dc.creatorCoco, V-
dc.creatorMachikhiliyan, IV-
dc.creatorMaciuc, F-
dc.creatorMaev, O-
dc.creatorHall, S-
dc.creatorHansmann-Menzemer, S-
dc.creatorAltarelli, MP-
dc.creatorMalde, S-
dc.creatorMalinin, A-
dc.creatorManca, G-
dc.creatorCowan, GA-
dc.creatorMancinelli, G-
dc.creatorMaratas, J-
dc.creatorFernandez Albor, V-
dc.creatorBatozskaya, V-
dc.creatorMarchand, JF-
dc.creatorAlves, AA-
dc.creatorMarconi, U-
dc.creatorPerazzini, S-
dc.creatorFiorini, M-
dc.creatorHamilton, B-
dc.creatorHernando Morata, JA-
dc.creatorMarin Benito, C-
dc.creatorMueller, K-
dc.creatorMussini, M-
dc.creatorMuster, B-
dc.creatorNaik, P-
dc.creatorNakada, T-
dc.creatorCiezarek, G-
dc.creatorNandakumar, R-
dc.creatorCorti, G-
dc.creatorNasteva, I-
dc.creatorOblakowska-Mucha, A-
dc.creatorComerma-Montells, A-
dc.creatorNeedham, M-
dc.creatorHarnew, N-
dc.creatorNeri, N-
dc.creatorFirlej, M-
dc.creatorNeubert, S-
dc.creatorBedeschi, F-
dc.creatorNeufeld, N-
dc.creatorKucewicz, W-
dc.creatorKurek, K-
dc.creatorRobbe, P-
dc.creatorNeuner, M-
dc.creatorNguyen, AD-
dc.creatorNguyen, TD-
dc.creatorNguyen-Mau, C-
dc.creatorNicol, M-
dc.creatorHarnew, ST-
dc.creatorContu, A-
dc.creatorNiess, V-
dc.creatorGarcia, LC-
dc.creatorNiet, R-
dc.creatorRodrigues, AB-
dc.creatorHeijne, V-
dc.creatorKucharczyk, M-
dc.creatorNikitin, N-
dc.creatorPerez Trigo, E-
dc.creatorPerret, P-
dc.creatorPerrin-Terrin, M-
dc.creatorPescatore, L-
dc.creatorPesen, E-
dc.creatorRodrigues, FF-
dc.creatorPetridis, K-
dc.creatorFrosini, M-
dc.creatorPetrolini, A-
dc.creatorFontanelli, F-
dc.creatorPicatoste Olloqui, E-
dc.creatorKvaratskheliya, T-
dc.creatorBen-Haim, E-
dc.creatorHennessy, K-
dc.creatorPietrzyk, B-
dc.creatorAmato, S-
dc.creatorPilar, T-
dc.creatorSanchez, AM-
dc.creatorSantos, DM-
dc.creatorPinci, D-
dc.creatorPistone, A-
dc.creatorPlayfer, S-
dc.creatorPlo Casasus, M-
dc.creatorPolci, F-
dc.creatorLa Thi, VN-
dc.creatorForty, R-
dc.creatorPoluektov, A-
dc.creatorEly, S-
dc.creatorPolycarpo, E-
dc.creatorLambert, D-
dc.creatorMartinelli, M-
dc.creatorPopov, A-
dc.creatorBerezhnoy, A-
dc.creatorRodrigues, E-
dc.creatorPerez, PR-
dc.creatorRoiser, S-
dc.creatorRomanovsky, V-
dc.creatorHarrison, J-
dc.creatorRomero Vidal, A-
dc.creatorRotondo, M-
dc.creatorvan Herwijnen, E-
dc.creatorRouvinet, J-
dc.creatorMartinez Vidal, F-
dc.creatorCraik, DC-
dc.creatorLambert, RW-
dc.creatorRuf, T-
dc.creatorCattaneo, M-
dc.creatorRuiz, H-
dc.creatorObraztsov, V-
dc.creatorRuiz Valls, P-
dc.creatorBernet, R-
dc.creatorSilva, JJS-
dc.creatorSagidova, N-
dc.creatorSail, P-
dc.creatorTostes, DM-
dc.creatorHess, M-
dc.creatorSaitta, B-
dc.creatorHadjivasiliou, C-
dc.creatorGuimaraes, VS-
dc.creatorOggero, S-
dc.creatorMayordomo, CS-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:34:16Z-
dc.date.available2017-05-17T09:34:16Z-
dc.date.issued2015-09-23T09:14:14Z-
dc.date.issued2014-10-10-
dc.identifierhttp://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000344052200004&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=1ba7043ffcc86c417c072aa74d649202-
dc.identifier0031-9007-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10044/1/26376-
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.113.152003-
dc.languageEnglish-
dc.publisherAMER PHYSICAL SOC-
dc.relationPHYSICAL REVIEW LETTERS-
dc.rights© 2014 CERN, for the LHCb Collaboration. Published by the American Physical Society under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 License. Further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the published articles title, journal citation, and DOI.-
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by/3.0/-
dc.subjectScience & Technology-
dc.subjectPhysical Sciences-
dc.subjectPhysics, Multidisciplinary-
dc.subjectPhysics-
dc.subjectMESON-
dc.subjectTOOL-
dc.titleFirst Observation of a Baryonic B-c(+) Decay-
dc.typeOther-
Appears in Collections:Physics

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.