آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Postgraduate Theses 50

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
Postgraduate Theses 5 13 12 0 0 0 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 19
Iran 7
Italy 5
Austria 4
United Kingdom 3
France 2
Russia 2
Germany 1
Romania 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 5
Houston 5
Vienna 4
Wilmington 4
Verona 3
Woodbridge 3
Milan 2
Saint Petersburg 2
Ann Arbor 1
Buffalo 1