صفحه اصلی مجموعه  Institute for Mathematical Sciences

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
19-Nov-2001Asymptotic relative entropy of entanglement.-
11-Aug-2005Entanglement on mixed stabilizer states: normal forms and reduction procedures-
17-Jan-2003Entanglement cost under positive-partial-transpose-preserving operations.-
1-Oct-2002Entanglement properties of the harmonic chain-

مرور
انواع مدرک
تاریخ انتشار