صفحه اصلی مجموعه  Fisheries شیلات

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
T1146.pdf.jpg1392بررسی میزان رشد و بازماندگی لارو مرحله زوآی میگوی سفید غربی (Litopenaeusvannamei) با استفاده از تغذیه جداگانه و توام با سه گونه فیتوپلانکتون (Skeletonema, Tetraselmis و Chaetoceros)قربانی واقعی; رضا داوودی; زهرا خجسته
T1621.pdf.jpg1394بررسی تأثیر عصاره گیاه صبر زرد (Aloe vera)، سیر( Allium sativum) و چریش (Azadirachta indica) بر قارچ ساپرولگنیا و مقایسه آن با مالاشیت گرینرضا داودی; دارا باقری; فاطمه جمالی; حمیدرضا نوریزدان; فرانک شفیعی
1396تاثیر درجه حرارت و نرخ های مختلف غذادهی بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فاکتورهای خونی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)ابراهیم ستوده; امین اوجی‌فرد; وحید مرشدی; ایمان ناصری‌فرد
T1593.pdf.jpg1396اثرات غنی‌سازی ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا با برخی از اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب ضروری بر رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر استرس لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)ناصر آق; محمود نفیسی بهابادی; منصور طرفی موزان زاده; علی احمدی
T1566.pdf.jpg1395اثر آمونیاک بر رشد و پوست¬‌اندازی پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در آب لب‌شوررضا داودی; فرزاد صالحی; محمود نفیسی بهابادی; حمیدرضا نوریزدان; مهری فرهمند
T1537.pdf.jpg1395اثر آمونیاک بر رشد و پوست اندازی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری بالارضا داودی; محمود نفیسی بهابادی; فرزاد صالحی; حمیدرضا نوریزدان; فاطمه رستمی
T1489.pdf.jpg1395بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره لیسه دریایی Peronia peroneiiاحمد شادی; کاووس کشاورز; سیده‌زهرا مرتضوی
T1441.pdf.jpg1393جداسازی و شناسایی اکتینومیست هم‌زیست اسفنج و بررسی فعالیت آنتی باکتریال آنماندانا زارعی; ساره ارجمند; مرضیه جاهدی
T1383.pdf.jpg1394ارزیابی برخی ویژگی‌های زیست‌پزشکی عصاره‌های استخراجی از بافت حلزون دریایی Siphonaria carboاحمد شادی; امير وزيری‌زاده; فاطمه آفریدون
T1382.pdf.jpg1392Isochrysis sp از ریزجلبک delta 5 Desaturase شناسایی و جداسازي ژن آنزیممهدی محمدی; ستار طهماسبی‌انفرادی; سیمین نافیان‌دهکردی
T1360.pdf.jpg1393تأثیر بستر‌های گوناگون ماسه‌ای بر روی رشد و بقاء کرم در‌یایی (Perinereis nuntia )عالی حسینی; عباسعلی زنده‌بودی; فریده زنده‌بودی
T1369.pdf.jpg1392بررسی اثر عصاره چای سبز در پیشگیری از ویبریوزیس و بار باکتریایی آب محل پرورش میگوی سفید غربی( Litopenaeus vannamei)محمود نفیسی‌بهابادی; مریم میربخش; بابک قائدنیا; زینب سلیمانی‌مجرد
T1400.pdf.jpg1393مطالعه بیولوژی تولیدمثل سیاه ماهی(Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور(استان بوشهر)مهدی محمدی; عالی حسینی; سیده زهره موسوی
T1384.pdf.jpg1395عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی بدن و تغییرات بافت‌شناسی روده میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در اثر تغذیه با سطوح مختلف ماکروجلبک‌ دریایی سارگاسوم (Sargassum cristaefolinm) و گراسیلاریا (Gracilaria pygmaea)امین اوجی‌فرد; ابراهیم ستوده; سکینه غلامی
a.pdf.jpg1393تاثیر سازگاری پست لاروهای میگوی وانامی(Litopenaeus vannamei) به شوری های بالاتر از شوری مراکزی تکثیر بر رشد و میزان مرگ و میر ناشی از استرس رهاسازی در استخرهای پرورشیرضا داودی; فرزانه لک
thesis.pdf.jpg1394اندازه گیری و رتبه بندی کیفیت خدمات بندری با استفاده از مدل سروکوال ( مطالعه مورد: بندر بوشهر)پرویز باورصاد احمدی; بهروز امرائی; فاطمه سلیمانی
Rescue.pdf.jpg1393امکان‌سنجی جداسازی پروموتر بتا-اکتین از میگوی ببری سبزجواد حسینی; ماندانا زارعی; نوید طحان‌زاده
b.pdf.jpg1394شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قابلیت های پایانه های مرزی استان آذربایجان غربی در ترانزیت کالا به/از بنادر دریای مدیترانه (مطالعه موردی: پایانه مرزی تمرچین)پرویز باورصاد; بهروز امرائی; سیده شکری سیدامینی
ZEINABI_ FINAL THESIS.pdf.jpg1393بررسی وضعیت جریان ها، امواج و الگوی انتقال رسوب در دهانه ورودی بندر عسلویه به کمک مدل عددیاحمدرضا کهنسال; سعید کاظمی; علی زینبی
b.pdf.jpg1394استخراج عصاره خام خيار دريايی موجود در سواحل استان بوشهر و بررسی امكان اثر مهاركنندگی آن بر روی رشد برخی باكتری ها و قارچ‌هامحمود نفيسی بهابادی; امير وزيری زاده; هادی ابراهيمی