صفحه اصلی مجموعه  Chemical Engineering مهندسی شیمی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
T1534.pdf.jpg1396سنتز موثر ترکیبات هتروسیکل نیتروژن‌دار جدید با استفاده از 1،1-بیس(متیل تیو)-2-نیترواتیلن و مطالعات محاسباتی آنها با روش DFTعلیرضا حسنی‌نژاد; نجمه نوروزی; ساناز موجی‌خلیفه
T1548.pdf.jpg1396ساخت جاذب ترکیبی به منظور جمع‌آوری گاز CO2 به روش جذب سطحی با تناوب فشارمسعود مفرحی; رامین کریم‌ زاده; معصومه رستمي
T1562.pdf.jpg1396سنتز و ارزیابی نانوذره ZSM-5 دو فلزی در تبدیل کاتالیستی متانول به پروپیلنعلی ایزدبخش، امیرعباس ایزدپناه; حامد خضری
T1417.pdf.jpg1395بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات بر کارایی تعلیق‌شکن‌های شیمیاییشهریار عصفوری; محسن عباسی; رضا آذین; احمد خرمی
T1373.pdf.jpg1395بررسی جداسازی امولسیون آب از فراورده‌های نفتی(نفت گاز، نفت سفید و بنزین موتور) ورودی به انبار نفت شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی بوشهر با استفاده از روش فرآیند جذب سطحیمحسن عباسی; شهریار عصفوری; علیرضا برازجانی
T1458.pdf.jpg1395مدل‌سازی CFD جداسازی دی‌اکسید کربن از نیتروژن در یک غشای الیاف توخالی به کمک نانو سیالاحمد آذری; شهریار عصفوری; نورویس پهناور
T1488.pdf.jpg1395مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات در حضور مخلوط الکترولیت‌‌‌ها با استفاده از معادله‌ی حالت و GE-mixing ruleامیرعباس ایزدپناه; مسعود مفرحی; مجتبی زارع‌زاده
T1442.pdf.jpg1395حذف کبالت از پساب سنتزی واحد مرکاپتان زدایی پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی با استفاده از اسمزمعکوس و نانوفیلتراسیونمحسن عباسی; امیرعباس ایزدپناه; امین حاجب
T1437.pdf.jpg1395طراحی مفهومی فرآیندهای خالص‌سازی ترکیبات موجود در رافینیت‌های چهار کربنهاحمد آذری; رضا آذین; محسن کاکاوند
T1456.pdf.jpg1395سنتز و ارزیابی راکتوری نانوکاتالیست هسته-پوسته NiO@MCM-41 در واکنش ریفرمینگ خشک متانعلی ایزدبخش; علی‌محمد صنعتی; شهریار عصفوری; زهرا روستا
T1457.pdf.jpg1395تاثیر کشیدگی الیاف میان‌تهی همراه با تغییر غلظت پلیمر و افزودن نانو‌ذرات مختلف MMT و HNT بر روی کارایی تماس‌دهنده‌های غشایی برای جداسازی دی‌اکسیدکربنسید‌عبداللطیف هاشمی‌فرد; محسن عباسی; سیما بشارتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور
T1362.pdf.jpg1395سنتز، شناسایی و محاسبات DFT بازهای شیف حاصل از 3-آمینو-1-پروپانول و مشتقات استیل‌استون و‌کمپلکس های مس (II) آن‌هاخسرو محمدی; محمود نیاد; احسان جوکار بهادرانی
T1397.pdf.jpg1395استفاده از معرف‌های انتقال سولفور جهت تشکیل پیوند کربن-سولفور کاتالیز شده با مس یدیدنجمه نوروزی; محمد عباسی; سعیده قصاب‌برازجانی استاد راهنما دکترسعیده قصاب برازجانی استاد راهنما دکتر
T1374.pdf.jpg1394مدل سازی CFDلوله‌های انتقال گاز طبیعی به منظور پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدراتاحمد آذری; امیر عباس ایزدپناه; عقیل ممسنی
1277 KHatere Amiri.pdf.jpg1394ساخت زئولیت 13Xبه منظور جداسازی با جذب گاز از مخلوط CO2 و N2مسعود مفرحی; محسن عباسی; خاطره امیری
1319 Hosein Rahideh.pdf.jpg1395کاربرد روش حل معکوس در معادلات اساسی انتقال براي سیستم‌هاي جذب سطحی گازمسعود مفرحی; پرویز ملک‌زاده; حسین رهیده
1278 Alireza Zarezadeh.pdf.jpg1395پیش‌بینی تعادل فازی و خواص P-V-T سیستم‌های هیدروکربنی با استفاده از معادله حالت PC-SAFT-D ساده شدهامیر عباس‌ایزدپناه; شهریار عصفوری; علیرضا زارع‌زاده
1341 Kourosh Mohamadi Haghighi.pdf.jpg1395بررسی تئوری و آزمایشگاهی شرایط تشکیل رسوب واکس بر روی سه نمونه نفت خام (سبک، سنگین و فروزان) مخازن ذخیره‌سازی شرکت‌های پایانه‌های صادرات مواد نفتی و فلات قاره جزیره خارگامیرعباس ایزدپناه; شهریار عصفوری; کورش محمدی‌حقیقی
1184 Elham Jokar.pdf.jpg1394تاثیر ترکیب فلزات برخواص فیزیکی-شیمیایی کاتالسیت غربال مولکولیساپو-34 در تبدیل متانول به الفین‌های سبکعلی ایزدبخش; سید عبداللطیف هاشمی‌فرد; الهام جوکار
1297 Saeideh Yazdani.pdf.jpg1394مدل‌سازی انتقال جرم فرایند نفوذ در سامانه‌های گاز- مایعرضا آذین; شهریار عصفوری; سعیده یزدانی