صفحه اصلی مجموعه  Chemical Engineering مهندسی شیمی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1396اندازه‌گیری آزمایشگاهی ضریب نفوذ دی‌اکسیدکربن در نانوسیالاتاحمد آذری; رضا آذین; پیمانه دهقان
1396تولید حلال یوتکتیک با پایه اسید و مطالعه استفاده از آن به عنوان ماده تغییرفاز در سیستم‌های ذخیره انرژیاحمد آذری; احمد جامه خورشید; حسین اسکندری; خدابخش نیکنام; فاطمه استوار
1395بررسی اثر بار الکتریکی ذرات در راکتورهای بستر‌سیال پلیمریزاسیون بر مسئله لایه گذاری به کمک شبیه‌سازی با دینامیک سیالات محاسباتیعلی ایزد بخش; روح‌الله فاتحی; جواد بشیری دیلمی
fariba heydari.pdf.jpg1396تصفیه آب خاکستری جزیره شیف و رستوران دانشگاه خلیج فارس به وسیله فرایندهای اکسیداسیون پیشرفتهشهریار عصفوری; محسن عباسی; جواد خداویسی; فریبا‌ حیدری
T1347.pdf.jpg1395تصفیه پساب روغنی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب-میکروفیلتراسیون با غشای سرامیکیمحسن عباسی; سید عبداللطیف هاشمی فرد; یاسر رسولی
kobra nasimafza.pdf.jpg1395مدل‌سازی جذب‌ گاز دی‌اکسیدکربن در‌ آب بوسیله تماس‌ دهنده غشایی‌ نامتقارن الیاف میان‌ تهی‌ با‌ در‌ نظر‌ گرفتن‌ تخلخل‌ مؤثر سطحسیدعبداللطیف‌ هاشمی‌فرد; محسن عباسی; کبری‌ نسیم‌افزا
T1606.pdf.jpg1396بررسی سازوکارهای مؤثر در فرایند ازدیاد برداشت میکروبی نفت تحت تأثیر فعالیت دو باکتری B.licheniformis و P.putida حین رشد در منابع کربن مختلفشهریار عصفوری; رضا آذین; منصوره فرید
T1586.pdf.jpg1396ساخت نانو الیاف پلی اکریلونیتریل همراه با نانو ذرات توسط دستگاه جت چرخشیمسعود مفرحی; حسین اسکندری; پروانه فهیمی
T1726.pdf.jpg1396اندازه‌گیری و مقایسه حلالیت دی‌اکسید کربن در مخلوط 2-آمینو-2-متیل-1-پروپانول با آلکیل آمینمسعود مفرحی; امیرعباس ایزدپناه; راحله محمودی
T1545.pdf.jpg1395بررسی تأثیر مدل‌های ترمودینامیکی در شبیه‌سازی حذف همزمان CO2 و H2S از گاز طبیعی به وسیله محلول‌های آمین در برج جذبمسعود مفرحی; شهریار عصفوری; عبداله حاجی‌زاده
T1608.pdf.jpg1396تصفیه پساب‌های حاوی DMSO و DMAC با استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفتهمحسن عباسی; شهریار عصفوری; مریم بهروزه
T1607.pdf.jpg1396بررسی نظری تأثیر ترکیبات هالوژنه در حدود انفجار بالا و پایین گاز طبیعیامیرعباس ایزدپناه; احمد جامه خورشید; یاسین یزدان‌پناه
thesis.dehbude.......pdf.jpg1396ارزیابی عملکرد فرایند تلفیقی لجن فعال بستر ثابت و پیش‌تصفیه الکتروفنتون در کاهش COD پساب الفینی مجتمع‌های پتروشیمی عسلویهاحمد آذری; محسن عباسی; مرضیه ده بوده
T1535.pdf.jpg1396تهیه و تعیین خواص زئولیت ZSM-5 به منظور جذب سطحی گاز CO2مسعود مفرحی; رامین کریم‌زاده; حسن حاجی زاده
T1527.pdf.jpg1396پیش‌بینی حلالیت هیدروژن در هیدروکربن‌های غیراشباع (الفین‌ها) چهار کربنهامیر عباس ایزدپناه; مسعود مفرحی; محمد جمالی
T1670.pdf.jpg1396استفاده از رزین های تبادل یونی مختلف برای کاهش سختی و TDS آب آشامیدنی استان بوشهر برای جلوگیری از خوردگی و رسوب گذاریشهریار عصفوری; محسن عباسی; شهلا صادقی
T1669.pdf.jpg 96بررسی کاهش تشکیل رسوب در واحد احیای گلیکول با استفاده از نانوذرات سیلیکاشهریار عصفوری; رضا آذین; خسرو محمدی; سمیرا سلیمانی
T1511.pdf.jpg1394مدلسازی تعادل فازی بخار-مایع سیستمهای حاوی دی ایزوپروپانول آمین با استفاده از معادله حالت CPAامیر عباس ایزدپناه; مسعود مفرحی; زهرا فیوض
T1546.pdf.jpg1395تهیه نانوذرات گوگرد برای استفاده در جذب سطحی عنصر جیوهمسعود مفرحی; مرضیه زارع; نجمه محمدی
T1545.pdf.jpg1395بررسی تأثیر مدل‌های ترمودینامیکی در شبیه‌سازی حذف همزمان CO2 و H2S از گاز طبیعی به وسیله محلول‌های آمین در برج جذبمسعود مفرحی; شهریار عصفوری; عبداله حاجی‌زاده