صفحه اصلی مجموعه  Civil Engineering مهندسی عمران

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1396مدلسازی دیوار برشی فولادی سوراخدار بدون سخت کننده تحت بار پوش‌آور به روش نواریعلیرضا فیوض; محمد ‌رضا ماهینی; ابوالفضل کرمی
leila eghbalnik.pdf.jpg1395مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون ترکیب پایه¬های پل همگرا-عمودی و واگرا-عمودی و عمود بر جریان مستقر در قوس 180 درجه تندمحمد واقفی; محمدرضا گلبهار حقیقی; لیلا اقبال نیک
Morteza Asadollahi.pdf.jpg1396مدل‌سازی عددی الگوی جریان و الگوی آبشستگی دسته پایه¬های پل عمودی با و بدون کوله مستقر در قوس 180 درجه با بستر متحرکمحمد واقفی; سیدحامد معراجی; مرتضی اسداللهی
Koosha Sabzehzar.pdf.jpg1397بررسی عددی رفتار لرزه ای قاب بتنی میان پر مقاوم شده با کامپوزیت های سیمانی مهندسیایوب دهقانی; فریبرز ناطقی‌الهی; کوشا سبزه‌زار
Reza Rezaei Kohenjani.pdf.jpg1397مطالعه عددی پارامترهای موثر بر ديوارهای بنایی مقاوم شده با کامپوزيت سيمانی مهندسی با تمرکز بر آزمايش فشار قُطریایوب دهقانی; علیرضا فیوض; رضا رضایی کوهنجانی
T1515.pdf.jpg1394مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ژل میکروسیلیس بر مقاومت بتن آب‌بند با استفاده از مصالح موجود در استان بوشهرمحمد واقفی; علیرضا فیوض; عباس رفیعی
fereshte rezaei.pdf.jpg1396بررسی تأثیر توأم درجه تحکیم و سرعت بارگذاری بر مقاومت برشی خاک ریزدانه در آزمایش برش مستقیمعبدالرضا فاضلی; بهمن نیرومند; فرشته رضایی
T1624.pdf.jpg1395ظرفیت باربری جانبی دیوارهای بنایی دارای بازشو و مقاوم سازی با استفاده از FRPعلیرضا فیوض; محمد واقفی; صادق صداقت
T1580.pdf.jpg1395شبیه سازی فرآیند بارش _ رواناب با مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه آن با نتایج مدل (HEC-HMS) در حوضه بشارامین کشاورز; محمد واقفی; حجت‌ صفاری
zohreh ahmadipour.pdf.jpg1395طیف پاسخ طبقات ساختمان برجکار سیلو-مطالعه موردی سیلوی 40000 تنی برازجانعلیرضا‌فیوض; محمد‌واقفی; زهره‌احمدی‌پور
T1611.pdf.jpg1396ارزیابی اثر میانقاب‌ها در خرابی پیشرونده سازه‌های فولادی با خرابی اولیه وسیعسیدشاکر هاشمی; محمد واقفی; مهرناز چوبینه
T1612.pdf.jpg1396مطالعه‌ی آزمایشگاهی شرایط شروع روان‌گرایی در لایه‌های ماسه‌ای سست تحت بارگذاری استاتیکی- مطالعه موردی در بندر بوشهرعبدالرضا فاضلی; امین کشاورز; بیژن هاشم‌زاده
T1577.pdf.jpg1396مدلسازی عددی الگوی جریان اطراف خطوط لوله دریایی تحت اثر موج و جریان با نرم افزار FLOW-3Dامین محمودی; محمد واقفی; سیدعبداله راد
T1523.pdf.jpg1395ظرفیت باربری نهایی شالوده‌های سطحی روی خاک‌های لایه‌ای با روش خطوط تغییر طول صفرامین کشاورز; ارسلان قهرمانی; علی رجایی
T1533.pdf.jpg1395دانشكده مهندسی مطالعه آزمایشگاهی تغییرات توپوگرافی بستر و سرعت سه‌بعدی جریان پیرامون سری پایه‌های پل همگرا-عمودی و واگرا-عمودی و در جهت جریان مستقر در قوس 180 درجه تندمحمد واقفی; امین محمودی; شقایق بن محمد خواجه
T1551.pdf.jpg1396طرح بهینه‌ی دیوار برشی فولادی سوراخ‌دارمحمدرضا ماهینی; علیرضا فیوض; نصیبه نارکی
T1550.pdf.jpg1396بررسی مقاومت بیرون کشیدگی تسمه پلیمری کامپوزیت محصور شده در خاک ماسه ای تحت اثر بارگذاری مونوتونیک و سیکلیمنصور مصلی‌نژاد; امین کشاورز; سجاد رزازان
T1647.pdf.jpg1396تحلیل غیرخطی تیرهای عمیق بتن مسلح با درنظر گرفتن اثر پیوستگی-لغزشسیدشاکر هاشمی; محمود ملکوتی‌علون‌آبادی; سعید جاویدی
T1512.pdf.jpg1394اثر انفجار بر مخازن تحت فشار در زیرآبعلیرضا فیوض; محمد واقفی; علیرضا عالی‌حسینی
T1522.pdf.jpg1395بررسی اثر انحنای گوشههای ستونهای دورپیچشده با FRP با مقطع مربع شکل در رفتار تنش کرنش فشاریایوب دهقانی; سیدحامد معراجی; پرویز شعبانی