صفحه اصلی مجموعه  Mechanical Engineering مهندسی مکانیک

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1395تحلیل پاسخ میکرو تیر‌های منحنی شکل تحت بار متحرک با در نظر گرفتن اثرات مقیاس پارامترهای کوچکپرویز ملک‌زاده; سعید رضا محب پور; میترا رزمی
Farnaz Banesh (9312118003).pdf.jpg1396بررسی چند مقیاسی رفتار مکانیکی استخوانسیداحسان حبیبی; پرویز ملک‌زاده; سعیدرضا محب‌پور; فرناز بانشی
TheSis.pdf.jpg1396تحلیل ارتعاشات نانولوله‌های منحنی شکل تحت یک بار متحرکسعیدرضا محب‌پور; پرویز ملک‌زاده; سجاد ریاضی
FINAL.pdf.jpg1396تخمین آسیب و عمر خستگی فلزات تحت بارگذاری تک محوری تصادفی با استفاده از روش های کرنش-پایه در صفحه بحرانیمحمدرضا گل بهار حقیقی; غلامرضا احمدزاده ریشهری; اسما لقمان زاده
T1514.pdf.jpg1394تخمین شار حرارتی و فشار مکانیکی درون پوسته‌های کروی هدفمند مدرجمحمدرضا گل‌بهار حقیقی; پرویز ملک زاده; محمدجواد خدایاری
T1477.pdf.jpg1395شبیه سازی آزمایشگاهی و کامپیوتری فرآیند پرسکاری در قالب کنگره‌ای به عنوان یک روش تغییر فرم پلاستیک شدید برای تولید ورق¬های آلومینیومی نانو‌ساختار با روش اجزاء محدودحسین اسکندری; سعیدرضا محب‌پور; محمدرضا گلبهار حقیقی; مصطفی مرادپور
T1620.pdf.jpg1396مدل سازی غیرخطی و تحلیل میکروتیرهای ویسکوالاستیک برانگیخته شده الکتریکی بر اساس تئوری گرادیان کرنش اصلاح شدهپرویز ملک زاده; محمدرضا گلبهار حقیقی; محمد احمدزاده
T1584.pdf.jpg1396ساخت و بررسی خواص سرامیک‌های متخلخل ساخته‌شده به روش تثبیت نشاسته‌ایحسین اسکندری; محسن عباسی; داود شریف‌زاده
T1549.pdf.jpg1394تخمین بار مکانیکی و حرارتی متحرک در پوسته¬های متقارن هدفمند مدرجپرویز ملک زاده; محمدرضا گل بهار حقیقی; محمد واقفی; محمد دهقانی
T1296.pdf.jpg1393تخمین مکان و شدت منبع حرارتی نقطه‌ای در ورق هدفمند مدرج با استفاده از حل معکوسپرویز ملک‌زاده; محمدرضا گلبهارحقیقی; حسین رهیده; مریم شمسا
T1407.pdf.jpg1395تحليل ارتعاش آزاد پوسته‌های کروی لایه‌ای با لایه‌های هدفمند مدرج در محیط حرارتیپرویز ملک‌زاده; محمدکریم مومنی
T1407.pdf.jpg1395تحليل ارتعاش آزاد پوسته‌هاي کروی لایه‌ای با لایه‌های هدفمند مدرج در محیط حرارتیمحمدکریم مومنی
T1503.pdf.jpg1395شبیه‌سازی چند مقیاسی مواد مرکب نانوساختار تقویت شده پایه پلیمریسید‌احسان حبیبی; پرویز ملک‌زاده; احمدرضا معشوری
T1349.pdf.jpg1395توسعه یک روش هیدرودینامیک ذرات هموار سازگار به مسائل الاستودینامیک دو‌بعدیروح اله فاتحی; سید احسان حبیبی; حسین اسکندری; راضیه نامجو
1241 Mojtaba Bizhan Manesh.pdf.jpg1394شبیه‌سازی آزمایشگاهی و عددی توزیع ذرات سرامیکی در یک سیلندر هدفمند ساخته شده به روش ریخته‌گری گریز از مرکزسعید‌رضا محب‌پور; حسین اسکندری; پرویز ملک‌زاده; مجتبی بیژن‌منش
1236 Negar BehBozorgi.pdf.jpg1395شبیه‌سازی عددی جریان و بررسی انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی با تولید کننده گردابهمحمدرضا گلبهارحقیقی; نگار به‌بزرگی
combined_document_12.pdf.jpg1394ارتعاش آزاد میکروتیرهای دارای مقطع متغییر و میکرو ورق‌های غیر مستطیلی هدفمند مدرج در محیط حرارتیپرویز ملک‌زاده; امین قربانی‌شناس
CHAPTER00.pdf.jpg1394تخمین خواص مادی در پوسته های لایه ای هدفمند با استفاده از اعمال فشار درونی و اندازه گیری کرنش روی سطح بیرونیمحمد رضاگلبهارحقیقی; پرویز ملک زاده; طاهر آلبوشهباز
a.pdf.jpg1394بررسی خواص تریبولوژیکی ورق‌های آلومینیومی آلیاژی نانو ساختار تولید شده به روش پرس در قالب کنگره‌ایحسین اسکندری; پرویز ملک‌زاده; جواد مظفری
NONLINEAR ANALYSIS OF ARCHIMEDES WAVE SWING -Andakhsh.pdf.jpg1394تحلیل غیر خطی نوسانگر موج ارشمیدسپرویز ملک‌زاده; روح‌اله فاتحی; عقیل اندخش