صفحه اصلی مجموعه  Psychology روانشناسی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1396بررسی مقایسه‌ای کنترل شناختی هیجان و تعالی شخصیت در دانشجویان دارای رابطه و فاقد رابطه‌ی خارج از عرف با جنس مخالفعلی پاکیزه; سوران رجبی; عایشه پابرزی
1396اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب با بازی‌های شناختی بر بهبود ادراک زمان و کاهش علایم اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی کودکانسوران رجبی; علی پاکیزه; نزهت الزمان مرادی
T1393.pdf.jpg1395تأثیر آموزش بهزیستی برافزایش بهزیستی، سرزندگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اولیوسف دهقانی; سید موسی گلستانه; علی بهزادی پور
T1303.pdf.jpg1395رابطهی بین چشمانداز زمان و آیندهی متعالی با جهت‌گیری هدف، تعلل تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه خلیج فارسسید موسی گلستانه; یوسف دهقانی; سید علی افشین
T1304.pdf.jpg1395رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی معلمان و دانش‌آموزان با هیجان‌های خودآگاه شرم و احساس گناه در دانش‌آموزان مقطع ابتدايي: نقش واسطه‌گری روابط معلم-دانش‌آموز و سبک‌های اسنادیفریده سادات حسینی; سید موسی گلستانه; نرجس عباسی
Alireza khorambakht sahafi.pdf.jpg1395بررسی تأثیر بازی ویدیویی دو بعدی و سه بعدی بر سبکهای حل مسئله، خلاقیت و مهارتهای اجتماعی دانشجویانفریده‌سادات حسینی; علی پاکیزه; علیرضا خرم‌بخت
1396بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر رفتارهای پرخطر، بهزیستی روانشناختی،عاطفه مثبت و منفی و هیجان پیشرفت در دانشجویانسیدموسی گلستانه; فریده‌سادات حسینی; سهیلا علمداری
T1688.pdf.jpg1396اثربخشی آموزش تنظیم هیجان برفرسودگی تحصیلی، پذیرش اجتماعی و عواطف دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیرییوسف دهقانی; موسی گلستانه; سیما زنگویی
T1587.pdf.jpg1395بررسی اثربخشی فعال سازی ذهنی راهبرد های دوره زندگی بر رفتارهای وابسته به ارزشهای فردی در دانشجویانعلی پاکیزه; سوران رجبی; فرشته ناظمی
پایان نامه میترا نادری منش.pdf.jpg1396اثر بخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر تاب‌آوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و هیجان های پیشرفت دانشجویان دختر ورودی جدید دانشگاه خلیج فارسسید موسی گلستانه; فریده سادات حسینی; میترا نادری منش
T1542.pdf.jpg1395اثربخشی تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیک (تنظیم هیجانی ، تحمل پریشانی) بر استرس ، اضطراب ، افسردگی وسرمایه های روانشناختی زنان سرپرست خانوارفریده السادات حسینی; موسی گلستانه; نرگس السادات منیری
T1521.pdf.jpg1395مقایسه اثربخشی روش تنظیم هیجانی و تحلیل رفتار متقابل بر بهبود نشانگان ضربه عشق و مهارت های زندگیندا نیک‌پور; سوران رجبی; مهناز جوکار
T1504.pdf.jpg1394مدل‌یابی ارتباط بین رگه‌های شخصیتی و استفاده پر خطر از اینترنت با میانجیگری مولفه‌های سبک زندگیشهلا پاکدامن; امید شکری; شیرین معزالدینی
T1424.pdf.jpg1393تیپ شخصیتی پیش‌بینی کننده رضایت کارمند از شغل و رضایت ارباب‌رجوع از عملکرد اوعلی پاکیزه; فریده‌سادات حسینی; عیسی داوری
T1469.pdf.jpg1395بررسی ابعاد انتظار از ازدواج، شناخت از همسر و تمایل به مشاوره پیش از ازدواج در زوجین در آستانه ازدواج بوشهرمهناز جوکار‌کمال‌آبادی; یوسف دهقانی; رضا عرب‌زاده
T1389.pdf.jpg1395بررسی مقایسه‌ای نقش خود کارآمدی مادرانه، فراهیجان و سبک‌های دلبستگی مادر بر‌دلبستگی و تنظیم هیجانی کودکان دارا و فاقد پدرفریده سادات حسینی; سید‌موسی گلستانه; زهرا شیخ‌عطار
T1390.pdf.jpg1395بررسی اثربخشی درمان چشم‌انداز زمان بر راهبردهای انگیزشی و شناختی دانشجویان تعلل‌ورز دانشگاه خلیج فارسسیّد‌موسی گلستانه; فریده‌سادات حسینی; فاطمه نوروزی
T1445.pdf.jpg1395بررسی اثر بخشی روش فنو‌گرافیکس بر عملکرد خواندن و خود پنداره دانش‌آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلالات خواندنفریده سادات حسینی; سید موسی گلستانه; زهرا وفا
T1392.pdf.jpg1395پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس هوش هیجانی، سلامت معنوی، تاب‌آوری و سبک‌های دفاعی در زوجین شهر بوشهرمهناز جوکار‌کمال‌آبادی; فریده‌سادات حسینی; فرزاد کریمی‌پور‌زارع
T1351.pdf.jpg1395پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس تاب‌آوری، سبک‌های دلبستگی و تمایزیافتگی دانش‌آموزانعلی پاکیزه; سیّدموسی گلستانه; محمدجابر جعفرنژاد