صفحه اصلی مجموعه  History تاریخ

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
sal-correct.pdf.jpg1396تحولات اجتماعي كشورهاي خلیج‌فارس در قرن بيستم میلادی (مطالعه موردی کویت و بحرین)حمید اسدپور; محمدرضا قلی زاده; محمد منصوری مقدم; سالار احمدی مهریان
رساله ی نهایی دکترا10.pdf.jpg1396بررسی فرآیند تحول نظام حقوقی و قضایی ایران از عصر تیموریان تا پایان حکومت آق قویونلوهاعلی رسولی; محمدرضا قلی زاده; محمد منصوری مقدم; عباس قاسمی
اصلاحات نهایی.pdf.jpg1396ارتش و تحولات آن در عهد صفویحمید اسدپور; محمدرضا قلی زاده; حسن الهیاری; حسین اسکندری
Hamid Ahmadi.pdf.jpg1396بررسی اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دیر در دوره پهلویحبیب‌اله سعیدی‌نیا; علی رسولی; حمید احمدی
T1317.pdf.jpg1394تجارت تریاک درخلیج‌فارس در دور‌ه‌ی پهلوی (1357-1304 ه.ش.)حبیب‌الله سعیدی نیا; منصوری مقدم; فاطمه خلفات
T1674.pdf.jpg1396اوضاع اقتصادی و اجتماعی بندر کنگ در دوره قاجار و پهلویعلی رسولی; حبیب‌اله سعیدی‌نیا; ام‌البنین پروانه
T1569.pdf.jpg1396تأثیر سیاست های آل بویه بر تحولات اقتصادی سواحل شمالی خلیج فارسمحمدرضا قلیزاده; حمید اسدپور; مصطفی کمالی‌مطلق
T1568.pdf.jpg1396حکومت ترکان خاتون قراختایی در کرمان و تاثیر آن بر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خلیج‌فارس و پس‌کرانه‌های آن (655- 681 ه.ق)علی رسولی; حمید اسدپور; محبوبه شاهسوند
T1544.pdf.jpg1395اوضاع سیاسی و اجتماعی کرانه های شمالی خلیج فارس در دوره جنگ اول جهانی ( 1918 – 1914 )حمید اسدپور; حبیب الله سعیدی نیا; مریم مظفری
T1543.pdf.jpg1396نقش پایگاه دریایی بوشهر در استقرار امنیت و رونق تجارت خلیج فارس در دوره پهلویحبیب اله سعیدی نیا; سیده سمیه شریف
T1517.pdf.jpg1394بررسی خاندان¬های تاجر بوشهر و جایگاه آنان در تحولات تجاری خلیج فارس از ابتدای دوره زندیه تا پایان دوره قاجار( ۱۳٠٤ ه ش-۱۱٦٣ه ق)حمید اسدپور; محمد رضا قلی زاده; فریبا رضایی
T1414.pdf.jpg1395بندر قلهات و تحولات سیاسی و اقتصادی خلیج فارس در عصر ملوک هرموز(در سده های هفتم تا دهم هـ . ق)علی رسولی; حبیب‌اله سعیدی‌نیا; نرگس امیری
T1426.pdf.jpg1395تأثیر حضور اروپائیان بر روند آشنایی اهالی بنادر جنوبی ایران با مدرنیته و تجدد (از ابتدای عصر قاجاریه تا آستانه جنگ جهانی اول)محمدرضا قلی‌زاده; حمید اسدپور; غلامرضا بحرانی
T1500.pdf.jpg1395تأثیر صنعت نفت بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق شمالی خلیج فارس(57- 1332 ش/ 78 - 1953 م)حبیب‌الله سعیدی‌نیا; محمد منصوری‌مقدم; محمد‌رضا قلی‌زاده; احمد لعبت‌فرد
1267 Bahareh Pahang.pdf.jpg1394قاچاق کالا در بنادر شمالی خلیج فارس در دوره رضاشاه (1320- 1304 ه ش)علی رسولی; حبیب‌الله سعیدی‌نیا; بهاره پاهنگ
1339 Seyede Robab Hashemi.pdf.jpg1394بررسی شکل‌گیری و تشکیلات اتاق اصناف بوشهر در دوره پهلویدکترحبیب‌الله سعیدی‌نیا; دکتر علی رسولی; سیده‌رباب هاشمی
1258 Abdol Hossein Sadeghi.pdf.jpg1394نقش شرکت‌های خارجی بر وضعیت اقتصادی بوشهر در دوره قاجـارحمید اسدپور; حبیب‌الله سعیدی‌نیا; عبدالحسین صادقی
1257 Alireza EslamDoost.pdf.jpg1394بررسی نقش پایگاه ششم شکاری بوشهر در 8 سال جنگ عراق و ایرانحبیب‌الله سعیدی‌نیا; حمید اسدپور; علیرضا اسلام‌دوست
566.pdf.jpg1394بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویتحمید اسد پور; سیروس دهقانی
b.pdf.jpg1394بررسی مناسبات سیاسی اجتماعی بندر بوشهر با بحرین از مرگ نادر افشار تا استقلال بحرینحمید اسد پور; حسین تنگکیان