Collection home page  Statistics آمار

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleContributor(s)
T1453.pdf.jpg1395ویژگی‌ها و برآورد بردارهای یکنوا در توزیع‌های نرمال چند متغیرهابوذر بازیاری; سعید طهماسبی; نجمه پدرام
T1471.pdf.jpg1395آنالیز رگرسیونی در نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار و تعمیم‌های آنسعید طهماسبی; ابوذر بازیاری; معصومه ایران‌مهر
T1272.pdf.jpg1394خاصیت‌های‌ اطلاع‌ ا‌ز نمونه‌های‌ مجموعه‌ رتبه‌بندی‌ شدهسعید طهماسبی; محمود افشاری; زهرا محمد‌شاه
T1328.pdf.jpg1395استنباط بیزی برای مدل‌های رگرسیون چندکیفضل‌الله لک; محمود افشاری; لهراسب سروی‌سرمیدان
T1321.pdf.jpg1395استنباط نقطه تغییر در کنترل کیفیتفضل اله لک; محمد اسماعیل دهقان منفرد; معصومه زلقی
T702.pdf.jpg1392کنترل کیفیت آماری بر اساس نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌بندی‌شدهسعید طهماسبی; محمود افشاری; فرخنده رئیسی‌فرادنبه
PGU-Davaran.pdf.jpg1393مدل رژیم تبدلی برای سری های زمانی غیر خطی مالیفضل الله لک; هادی داوران
PGU-END.pdf.jpg1394یک خانواده سه پارامتری جدید از توزیع هاسعید طهماسبی; محمود افشاری; شهلا جولایی دستجردی
 (Autosaved).pdf.jpg1394کاربرد موجک‌ها در تحلیل سری‌های زمانی ـ مالیمحمود افشاری; عبدالعلی حیدریه
thesis.pdf.jpg1393برآورد بیزی خانواده ی نمایی یک پارامتری بر اساس رکوردهامحمود افشاری; فضل الله لک; محمد حسین نجفی
PGU-Gh.R.Kargar.final.pdf.jpg1392روش های محاسباتی بیزی برای استنباط در مدل های نقطه تغییر چند گانهمحمد اسماعیل دهقان منفرد; غلامرضا کارگر
Bahare Barmala-9212130002.pdf.jpg1393برآورد پارامترها در توزیع لجستیک دو متغیره مورگنشترنسعید طهماسبی; محمود افشاری; فضل اله لک; محمد مهدی وردیانی
thesis.pdf.jpg1393انتخاب سبد سرمایه با رویکرد بیزیفضل الله لک; عاطفه بهروزی
PGU-Davaran.pdf.jpg1393بوت استرپ آزمون نقطه تغییر دنباله ای برای مدل رگرسیون خطیدکتر محمد اسماعیل دهقان منفرد; سودابه یزدان پناه
PGU-S.O.shadman..pdf.jpg1393برآورد بیزی پارامترهای توزیع گوسین مدل ARFIMA بر اساس مو جک هامحمود افشاری; فضل اله لک; شبنم شادمان
thesis-Riahi.pdf.jpg1394برآوردگر ناپارامتری تابع چگالی تحت اریبی وسانسور به روش موجک آستانه ایمحمود افشاری; مریم غنی پور
PGU.Kh.Mousavi.pdf.jpg1393روش های انتخاب متغیر بیزی در رگرسیون خطیمحمد اسماعیل دهقان منفرد; محمود افشاری; سیده خیر النساء موسوی
Thesis.pdf.jpg1393برآورد تابع رگرسیونی در نقطه مشخص تغییرکننده با استفاده از موجک های کرانه ایمحمود افشاری; عاطفه علی پور
PGU-monfared.pdf.jpg1393بررسی ترتیب های وابسته در تابع میانگین باقیمانده طول عمر و ویژگی های آنسعید طهماسبی; مژگان منفرد
PGU-S.O.Dashti.pdf.jpg1392آزمون جدید بیز نا استایی در مدل های خود بازگشتی نا همگن شرطی مشاهده نشدهفضل الله لک; محمود افشاری; سیده علیا دشتی