صفحه اصلی مجموعه  Chemistry شیمی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1397سنتز و شناسایی نانوذرات مغناطیسی قابل جداسازی پالادیوم (0) و کاربرد آن‌ها در واکنش‌های جفت شدن کربن-کربن، کربن-گوگرد و کربن-نیتروژنمجید هاشمی; زهرا صولتی; رویا عباسی خوش کلام
1396شبیه‌سازی دینامیک اتلافی ذره‌ای جیوهنرگس مهدی‌پور; لیلا مفتون آزاد; آمنه گنجی راد
1396مقایسه ترموديناميک، سينتيک و همدمايي جذب يون کادمیوم توسط زيست توده جلبکي آنترومورفا و نانوذرات مغناطيسي تهيه شده به روش سبزمحمود نیاد; خسرو محمدی; عزت آذری
thesis_pdf.pdf.jpg1397شبیه‌سازی دینامیک اتلافی خودتجمعی در ذرات کلوئیدی وصله‌دارحسین اسلامی; نرگس مهدی‌پور; ندا‌ خنجری‌جونانی
پایان نامه.pdf.jpg1396سنتز سبز نانوذره مس و مس اکسید با استفاده از جلبک های دریایی سیستوسیرا و پادینازهرا صولتی; مجید هاشمی; مریم یزدان‌فر
T1298.pdf.jpg1394سنتز ترکیبات وینامیدین جدید از نمک‌های وینامیدینیوم با استفاده از واکنش‌های تعویض آمینعبدالمحمد مهران پور; دکتر صدیقه هاشم‌نیا; خضر شورکی
T1259.pdf.jpg1394سنتز استرها و تیواسترها از طریق اکسایش هوازی آلدئیدها کاتالیز شده با مسنجمه نوروزی; علیرضا حسنی نژاد; مریم باقری
azar jamaleddini.pdf.jpg1396سنتز ترکیبات ناجور حلقه جدید از طریق واکنش نینهیدرین با آمینوکومارینها و نمکهای ایزوتیویورونیوم هالید و شکست اکسایشی دیالهای مربوطه و تهیه آمینواوراسیلهای دارای استخلافهای نفتوکینون و فنازینمحمدرضا محمدی‌زاده; عبدالمحمد مهران‌پور; آذر جمال‌الدینی
T1600.pdf.jpg1394ارائه‌ی چند روش ساده و کارامد برای سنتز مشتقات جدید بنزو[a]فنازینمحمدرضا محمدی زاده; دکتر خدابخش نیکنام; مرضیه درخشان
T1676.pdf.jpg1396شبیه سازی دینامیک مولکولی مخلوط آب و اتانول محدود شده در فضای نانومتری بین صفحات گرافنیفرخنده مظفری; لیلا مفتون‌آزاد; مینا زراعتگر
T1598.pdf.jpg1395کاربرد پردازش و آناليز تصوير در استفاده از صفحه‌ي نمايش آشكارسازهای لکه‌ای حاوی تله مایع جهت اندازه‌ گیری گازهای موجود در هوامحمود پاک نيت جهرمي; صدیقه هاشم‌نیا; اسماعیل تمّاری; راضیه اصلانی
T1599.pdf.jpg1396سنتز آریل آلکیل سولفیدها و تیواسترها با استفاده از تیواوره به عنوان منبع سولفور در تترا بوتیل آمونیوم برمید کاتالیزشده با نیکلمحمد عباسی; دکتر نجمه نوروزی; سمیه بدخشان
T1609.pdf.jpg1396توسعه حسگر الکتروشیمیایی بر پایه اصلاح الکترود GC با نانو لوله کربنی چند دیواره / نانوذره نقره / کرکومین جهت اندازه گیری آدرنالین و تریپتوفانمریم عباسی طریقت; فرخنده مظفری; سیدمحمدرضا موسوی
T1573.pdf.jpg1396شبیه‌سازی دینامیک مولکولی مایع یونی 1-n- بوتیل- 3-متیل ایمیدازولیوم متیل سولفاتحسین اسلامی; نرگس مهدی‌پور; اعظم آفنداک
T1725.pdf.jpg1396بهینه سازی فرآیند فنتون جهت حذف رنگ از فاضلاب‌های صنایع نساجی با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (NZVI)محمود پاک‌نیت; جواد خداویسی; اسماعیل عرب
T1679.pdf.jpg1396تشکیل پیوند کربن-اکسیژن از مسیر جفت شدن اکسایشی در حلال های فرا زود گداز و انتقال پروتون های درون مولکولی به وسیله ی حلال در تیزوپورین و گوانیل اوره: کاربرد عملکرد M06-2Xخدابخش نیکنام; داریوش صابری; ندا منوچهری
T1687.pdf.jpg1396سنتز ترکیبات اسپیرواکسیندول‌ها با استفاده از کاتالیزور اسیدی بر پایه آلومنیا و کاتالیزور بازی گوانین تثبیت شده بر بستر نانو ذرات مغناطیسی آهنخدابخش نیکنام; داریوش صابری; محمد بشکار
T1581.pdf.jpg1396بررسی سینتیکی و مکانیسمی اکسیداسیون الکتروشیمیایی الانزاپین در حضور و غیاب سدیم تیوپنتالاسماعیل تماری; صدیقه هاشم نیا; معصومه شریفی بهلولی
T1507.pdf.jpg1396سنتز برخی مشتقات جدید هتروسیکل‌های نیتروژن‌دار شامل استخلاف سولفونامیدی و بررسی فعالیت ضد باکتری آن‌هاخدابخش نیکنام; محمد رضا محمدی‌زاده; معصومه باوادی
T1672.pdf.jpg1396بررسی‌ مکانیسم‌ الکتروشیمیایی‌ داروی‌ رالوکسیفناسماعیل تماری; مریم عباسی‌طریقت; مینا‌ خواجه