صفحه اصلی مجموعه  Electrical Engineering مهندسی برق

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1396کنترل مبدل باک دو ورودی تک سوئیچه برای دنبال کردن حداکثر توان نقطه‌ای در دو رشته فتوولتاییک توانحامد گرگین‌پور; محمد توانا
T1513.pdf.jpg1396ادغام سازگار تصاویر چند طیفی و تک رنگ سنجش از دور با استفاده از اطلاعات محلیاحمد کشاورز; داوود جعفری
T1478.pdf.jpg13995مکان‌یابی خطا در خطوط انتقال با استفاده از ایجاد بانک داده آنلاینرحمان دشتی; احمد کشاورز; زینب ابراهیمی
T1409.pdf.jpg1393کاهش نسبت توان حداکثر به توان متوسط در سیستم‌های تسهیم متعامد فرکانسی با استفاده از تکنیک کدینگ در سیستم تلویزیزون دیجیتالرضا دیانت; احمد کشاورز; محمود یوسفی‌پور
farmani.pdf.jpg1395طراحی سیستم دیجیتال مبتنی بر الگوریتم ماشین بردار پشتیبان جهت تشخیص خودکار مدولاسیون درون پالسی سیگنال‌های راداری با نسبت سیگنال به نویز پاییناحمد کشاورز; عباس فرمانی
T1594.pdf.jpg1396کنترلر تناسبی- مشتقی به همراه مد لغزشی برای ردیابی مسیرسیستم رباتیک با ماتریس جرم متغیرولی‌اله غفاری; وحید میگلی; غلامرضا جمالی
T1516.pdf.jpg1396شناسایی زبان اشاره با استفاده از استخراج ویژگي هاي دینامیکی دستکش دیتا مجهز به سنسور خمشمحمدرضا خیر; احمد کشاورز
T1578.pdf.jpg1396کاهش رزونانس زیرسنکرون با استفاده از سیستم تبدیل انرژی بادی سرعت متغیرحامد گرگین پور; محسن هاشم زاده
T1348.pdf.jpg1395تجزیه طیفی خطی تصاویر ابرطیفی با استفاده از مدل بیزیناحمد کشاورز; الهه عباسیان
T 1558.pdf.jpg1396طراحی کنترل کننده‌ زیر بهینه‌ مبتنی بر کاهش مرتبه‌ی مُدل برای سیستم هاي تغییرپذیر با زمانِ متناوبابوالحسن رزمی نیا; محسن شاهسون
T1465.pdf.jpg1395ادغام همسایه با فراتفکیک‌پذیري بر اساس الگوریتم بهینه‌یابی ازدحام ذرات و کرم شب‌تاباحمد کشاورز; جواد مرزبان
T1463.pdf.jpg1395آشوبناک کردن یک سیستم دینامیکی و کاربرد آن در سیستم‌های مخابرات امنمصطفی عوضی
T1299.pdf.jpg1395مکان‌یابی خطا در شبکه توزیع هوشمند رویت‌پذیر بدون نیاز به پارامترهای خطوطرحمن دشتی; محمد حیدری
T1235.pdf.jpg1395تجزیه طیفی تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانیاحمد کشاورز; فاطمه رامشی
T1466.pdf.jpg1395طراحی و ساخت ربات شش‌پا با قابلیت نصب دوربین IR و حس‌گرهای مختلفاحمد کشاورز; باقر شهامت‌آذر
T1490.pdf.jpg1395ارائه‌ی یک روش‌ترکیبی‌جهت مکان‌یابی‌خطا در شبکه توزیع هوشمند با حداقل تجهیزات‌اندازه‌گیریرحمن دشتی; آذر افراسن
T1447.pdf.jpg1395بزرگ کردن تصویر با استفاده از تخمین اجزای فرکانس بالارضا دیانت; احمد کشاورز; زهرا رفیعی
T1367.pdf.jpg1395تخمین سن تصاویر چهره نیمه پوشیده با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنالحبیب رستمی; احمد کشاورز; سید‌رضا سالاری
T1439.pdf.jpg1395تحلیل پایداری سیستم‌های‌ غیر خطی همگن با حل عددی معادله لیاپانف تعمیم یافتهوحید میگلی; مهدی انصاری
T1408.pdf.jpg1395تجدید آرایش شبکه‌های توزیع هوشمند در حضور منابع تولید پراکنده برای کاهش تلفات، بازیابی سیستم، افزایش قابلیت اطمینانرحمن دشتی; فرخنده کامیاب