جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1_Combine.pdf.jpg1393واکنش‌های تشکیل پیوند کربن-کربن و کربن- فسفر کاتالیز شده با فلز پالادیومنجمه نوروزی; علیرضا حسین‌نژاد; صبا کشت‌گر
1394مطالعه واکنش آمین ها با 2-هیدروکسی-2-(3-اکسوبوت-1-ان-2-ایل)-H1-ایندن-3،1-(H2)-دی اونمحمدرضا محمدي زاده; نجمه نوروزی; مکیه جمشیدی
T1260 HadisSadat Latifi.pdf.jpg1394سنتز دی‌آریل‌سولفیدها و دی‌آریل‌دی‌سولفیدها از آریل‌هالیدها کاتالیز شده با فلزات واسطهنجمه نوروزی; محمد عباسی; حدیث‌السادات لطیفی
T1322.pdf.jpg1395سنتز مشتقات جدید 7-آمینو کینولین، 1،8- نفتیریدین و پیریدو[2،1-a]پیریمیدینیوم‌های نمکی با استفاده از نمک‌های وینامیدینیومعبدالمحمد مهران‌پور; نجمه نوروزی; عنایت‌اله بهمن‌جهرمی
T1455.pdf.jpg1395سنتز مشتقات جدید بیس(1،4-دی‌آزپینیوم) و بیس(γ-پنتامتین‌سیانین) با استفاده از نمک‌ وینامیدینیومعبدالمحمد مهران‌پور; نجمه نوروزی; فاطمه حبشی
T1385.pdf.jpg1395سنتز تیواترها ازطریق واکنش تک ظرفی آلکیل هالیدها، الکل‌های بنزیلی و Na2S2O3 و سنتز آریل-آلکیل تیواترها از طریق واکنش تک ظرفی آریل هالیدها و سدیم ایزوپروپیل زانتات با آلکن‌های دارای کمبود الکترونی یا آلکیل هالیدها کاتالیز شده با یدید مس (I)محمد عباسی; نجمه نوروزی; رحیمه خضری
T1281.pdf.jpg1394سنتز مشتقات جدید اسپیرو اکسیندول محلول در آب و کاربرد آن‌ها به عنوان بازدارنده‌ی آنزیم فسفولیپاز A2علیرضا حسنی‌نژاد; نجمه نوروزی; مرضیه جعفری
1_Combine.pdf.jpg1393سنتز مشتقات جدید ناجورحلقه های پیریمیدینی و لیگندهای پلی آمین با استفاده از نمک های وینامیدینیومعبدالمحمد مهران پور; نجمه نوروزی; لیلا گودرزی
1_Combine.pdf.jpg1391کاربردهای جدیدN- برمو سوکسینیمید وایمیدازول در تشکیل پیوند کربن-کربن وکربن-اکسیژننجمه نوروزی; سیده زهرا علیزاده
مریم ایرج زاده.pdf.jpg1392سنتز ترکیبات ناجور حلقه پنج عضوی با استفاده از مایعات یونی جدیدنجمه نوروزی; مریم ایرج زاده