جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


  • قبلی
  • 1
  • بعدی
رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
T1260 HadisSadat Latifi.pdf.jpg1394سنتز دی‌آریل‌سولفیدها و دی‌آریل‌دی‌سولفیدها از آریل‌هالیدها کاتالیز شده با فلزات واسطهنجمه نوروزی; محمد عباسی; حدیث‌السادات لطیفی
T1387.pdf.jpg1395ارائه روش‌های جدید برای تهیه مشتقات اسپیروبنزوفوران-ایزوبنزوفوران و سنتز تک ظرف مشتقات جدید اسپیروبنزو[f]ایندول-ایزوبنزوفورانمحمدرضا محمدی‌زاده; محمد عباسی; زهره روشن
T1385.pdf.jpg1395سنتز تیواترها ازطریق واکنش تک ظرفی آلکیل هالیدها، الکل‌های بنزیلی و Na2S2O3 و سنتز آریل-آلکیل تیواترها از طریق واکنش تک ظرفی آریل هالیدها و سدیم ایزوپروپیل زانتات با آلکن‌های دارای کمبود الکترونی یا آلکیل هالیدها کاتالیز شده با یدید مس (I)محمد عباسی; نجمه نوروزی; رحیمه خضری
T1386.pdf.jpg1395تهیه نانو ذرات CoAl2O4 و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور برای تهیه ترکیبات دی هیدروکینازولین‌ها و کربوکسیلیک اسیدهاخدابخش نیکنام; محمد عباسی; فاطمه احمدیان
1_Combine.pdf.jpg1393روش های نوین در سنتز دی سولفیدها از ترکیبات هالیدی و الکلی و سنتز ترکیبات α-بیس آلکیل تیو-1،3-دی کربونیل هامحمد عباسی; نرگس سعیدی
T1599.pdf.jpg1396سنتز آریل آلکیل سولفیدها و تیواسترها با استفاده از تیواوره به عنوان منبع سولفور در تترا بوتیل آمونیوم برمید کاتالیزشده با نیکلمحمد عباسی; دکتر نجمه نوروزی; سمیه بدخشان