جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
pgu.pdf.jpg1394حل عددی معادلات انتگرال غیر خطی فردهلم نوع دوم با استفاده از موجک های هارسعید کریمی‌جعفربیگلو; علیرضا عطایی; زهرا اسعدی‌مقدم
pgu.pdf.jpg1394پیش شرط‌سازی مسائل کمترین توان‌های دوم با استفاده از روش گرویلعلیرضا عطایی; سعید کریمی‌جعفر‌بیگلو; زینب سهولی
pgu.pdf.jpg1394پیش‌شرط‌سازهای ILU بلوکی برای دستگاه‌های سه قطری بلوکیعلیرضا عطایی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; ابوالحسن سهولی
4.pdf.jpg1394حل دسته ای خاص از معادلات انتگرال- دیفرانسیل فردهلم غیر خطی با استفاده از ترکیب توابع تکانه بلوکی و چند جمله ای های برنشتاین متعامد یکهسعید کریمی جعفر بیگلو; علیرضا عطایی; سعیده بوستانی کللی
main.Safazadeh.pdf.jpg1394بررسی گراف های کیلی یکهرضا شرف دینی; علیرضا عطایی; مریم صفا زاده
T1345.pdf.jpg1395تغییر انرژی گراف به واسطه حذف، تکرار یا افزایش یالرضا شرف‌دینی; علیرضا عطایی; حبیبه پناه‌بر
mythesis8.pdf.jpg1390روش های زیر فضای کریلف ماتریسی برای کاهش مرتبه مسائل با مقیاس بزرگسعید کریمی جعفربیگلو; علیرضا عطایی; حمیده بیع آتی
th. yahya khatamijoo .pdf.jpg1391یک روش جدید برای محاسبه ی معکوس مور- پنرزیک ماتریسعلیرضا عطایی; یحیی خاتمی جو
Bahrani Fard_Tez.pdf.jpg1394روش های GMRES پیش شرط شده با روش متعامد سازی ناقص گیونز برای مسایل کمترین توان های دوم تُنُک و بزرگعلیرضا عطایی; سعید کریمی جعفربیگلو; امید بحرانی فرد
pgu.pdf.jpg1393مقایسه چندروش تکراری برای حل دستگاه های خطی نامتقارن تنک وبزرگعلیرضا عطایی; عامرکعبی; فاطمه رحیمی