جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1266 Fatemeh shojeaian.pdf.jpg1394سنتز کربوکسیلیک اسید انیدریدها و دی‌بنزیل اترها از مسیر جفت شدن اکسایشی در مجاورت نمک‌های مس و یدید به‌عنوان کاتالیزورخدابخش نیکنام; داريوش صابری; فاطمه شجاعیان
T1361.pdf.jpg1395سنتز ترکیبات 1-آمیدوآلکیل-2- نفتول‌های جدید با استفاده از N- پروپیل پی-پیرازین سولفونیک اسید تثبیت شده بر روی نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با سیلیکا و سنتز ترکیبات آریل آلکیل-3،1- دی‌اون‌ها با استفاده از کاتالیزورهای اسیدی تثبیت شده بر روی سیلیکاژلخدابخش نیکنام; داریوش صابری; حامد صابری‌اصل
T1386.pdf.jpg1395تهیه نانو ذرات CoAl2O4 و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور برای تهیه ترکیبات دی هیدروکینازولین‌ها و کربوکسیلیک اسیدهاخدابخش نیکنام; محمد عباسی; فاطمه احمدیان
1_Combine.pdf.jpg1393بررسي فعاليت ضدباکتری عصاره آلکالوئیدی استخراج شده از برخی جلبک های دریایی سواحل بوشهر و مقایسه آنها با خواص ضد باکتری مشتقات آمینو پیریدین و ایندول سنتزیخدابخش نیکنام; سید علیرضا حسینی
b.pdf.jpg1392کاربرد کاتالیزورهای ناهمگن پیوند شده به سیلیکاژل برای سنتز مشتقات H4-پیران ها و بنزوپیرانو[2،3-d]پیریمیدین هاخدابخش نیکنام; نسیم برازجانی
T876.pdf.jpg1392استفاده از واکنش های چند جزئی بر پایه ی شیمی سبز برای سنتز ترکیبات هتروسیکل نظیر مشتقات 1,5- دی آریل– 3-(آریل آمینو)-H1-پیرول-(H5)2-اون، 3-هیدروکسی اکسیندول، 2-آمینو-3- سیانوپیریدین، 3-متیل کینوکسالین-(H1)2-اون، 3,6- دی متیل-H2-بنزو[b] ]1,4[اکسازین-2-اون و اتیل4-(آریل آمینو)-1-آریل-5,2-دی هیدرو-2-متیل-5-اکسو-H1-پیرول-2-کربوکسیلاتخدابخش نیکنام; ساناز موجی خلیفه
1_Combine.pdf.jpg1394سنتز انتخابی مشتقات هیدروکسی اسپیرو ایندولین زانتن ها و اسپیرو ایندولین زانتن ها و همچنین تهیه بنزو زانتن ها با استفاده از کاتالیزورهای سیلیکای عامل دار شده اسیدیخدابخش نیکنام; علی اکبر ابراهیم پور
1_Combine.pdf.jpg1393سنتز پیرول‌های چند استخلافی با استفاده از آلومینای اسیدی و نیز کاربرد مایعات‌یونی دی‌کاتیونی در سنتز پیرول‌های چند استخلافی، فرمیله کردن آمین‌ها و استری کردن الکل‌هاخدابخش نیکنام; محسن خاتمی نژاد
1_Combine.pdf.jpg1391کاربردهای کاتالیزورهای بازی جامد متصل به سیلیکا در تراکم ناوناگل، سنتز مشتقات 2-آمینو-4و6-دی آریل-3-سیانوپیریدین و 2-آمینو-4-آریل-4H-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریلخدابخش نیکنام; رضا رشیدیان
1_Combine.pdf.jpg1390نانوذرات پالاديم قرار گرفته بر روی سيليکاژل عامل دار شده با پی پیرازین به عنوان کاتالیزور در انجام واکنشهای هک و سوزوکیخدابخش نیکنام; مریم صادقی حبیب آباد