صفحه اصلی مجموعه  Industrial Management مدیریت صنعتی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1291 Sarah SaadatMand.pdf.jpg1394یک رویکرد آمیخته فراابتکاری و شبیه‌سازی برای بهینه‌سازی الگوهای زمان‌بندی در درمانگاه‌های دسترسی آزادخداکرم سلیمی فرد; رحیم قاسمیه; سارا سعادتمند
001.pdf.jpg1394بررسی عوامل مؤثربررشدفرهنگ مالیاتی مؤدیان صنوف مختلف شهر بوشهر بارویکردفازیحمید شاهبندر زاده; غلامرضا جمالی; عبدالرحیم خسروانی
T1170.pdf.jpg1394ارائه مدلی جهت شناسایی شاخصه های مؤثر بر انتخاب پیمانکاران و بررسی تاثیر آن بر بهبود عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرحمید شاهبندرزاده; پرویز فرزین‌پور
yahosseini2.pdf.jpg1394ارائه الگویی کاربردی به منظور شناسایی و مدیریت عوامل اثر گذار بر هدر رفت انرژی شبکه توزیع برق (مورد مطالعه شهرستان‌های منتخب استان بوشهر)حمید شاهبندرزاده; سیده فاطمه یاحسینی
1390ارائه روش نوینی برای بهینه‌سازی مسئله مسیریابی خودرو ظرفیتدار با رویکرد حمل و نقل سبزخداکرم سلیمی‌فرد; حمید شاهبندرزاده; رامین رئیسی
Thesis.mansouri.mehrnaz.pdf.jpg1394ارائه مدل ریاضی فازی مکان یابی-تخصیص سلسله مراتبی برای خدمات فوریت های پزشکیحمید شاهبندرزاده; غلامرضا جمالی; مهرناز منصوری
T1172.pdf.jpg1394ارئه مدلی جهت بررسی موانع اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در صنایعحمید شاه‌بندرزاده; رحیم قاسمیه; نجمه مظفری
b.pdf.jpg1394بهینه‌سازی سبد سرمایه گذاری بر اساس مدل توسعه یافته مارکوویتز با بکارگیری الگوریتم جستجوی هارمونیخداکرم سلیمی‌فرد; ابراهیم حیدری; زهرا مرادی
  941120.pdf.jpg1394یک روش آمیخته شبیه سازی مونت کارلو و تحلیل سلسله مراتبی فازی برای کاهش دزدی از صندوق های صدقاتخداکرم سلیمی‌فرد; حمید شاه‌بندرزاده; فردین نیکرو
Marziyeh JavanmardyThesis-15-11-1394.pdf.jpg1394بهبود سیاست‏‌های مدیریت موجودی خون با بکارگیری بهینه ‌سازی تصادفی و شبیه‏‌سازی مونت کارلوخداکرم سلیمی‌فرد; غلامرضا جمالی; مرضیه جوانمردی
sotoodehnia.pdf.pdf.jpg1394بهره‌گیری از داشبورد در طراحی یک چارچوب سنجشی چند لایه از عملکرد شرکت گاز استان بوشهررحیم قاسمیه; خداکرم سلیمی‌فرد; فاطمه ستوده‌نیا
b.pdf.jpg1394بررسی تأثیر استقرار مدیریت دانش بر کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط بانک انصار استان بوشهرغلامرضا جمالی; رحیم قاسمیه; معصومه عاشوری
b.pdf.jpg1394تحلیل عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم ساخت انعطاف پذیر انسانی در شرکت های خودروسازیغلامرضا جمالی; معصومه محمدی
b9212319004.pdf.jpg1394بکارگیری الگوریتم بهینه سازی واکنش شیمیایی برای حل مسئله زمانبندی کارگاهی انعطاف پذیر با فعالیت نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانهخداکرم سلیمی فرد; زهرا زارع
PRINT8.pdf.jpg1394تبیین نقش نوآوری استراتژیک و نوآوری باز بر عملکرد شرکتها، با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن BSC (مطالعه موردی: شرکتهای فعال مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر)رحیم قاسمیه; مانی آرمان; محسن شیخیانی
parvin gashmardi.pdf.jpg1394ارائه مدلی جهت حداقل کردن مسیر دسترسی به مناطق زلزله‌زده به‌ منظور مدیریت بحران شهری- موردمطالعه شهر بوشهرحمید شاهبندرزاده; رحیم قاسمیه; پروین گشمردی
b.pdf.jpg1394ارزیابی میزان آمادگی صنعت سیمان در پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین لارجرحیم قاسمیه; الهام کریمی اصل
monfared.var1(1).pdf.jpg1394ارائه مدلی جهت بررسی تاثیراطلاع از راه کارها و مشوق های مصرف بهینه برق بر اصلاح الگوی مصرف مشترکین ( مطالعه موردی : مشترکین پر مصرف بخش خانگی شهرستان بوشهر)حمید شاهبندرزاده; مهدی منفرد
b.pdf.jpg1394کاربرد زنجیره تامین سبز در تدوین استانداردهای مدیریت سبز بیمارستان ها (مطالعه موردی بیمارستان های شهر بوشهر)رحیم قاسمیه; فریبا یزدان پرست
payanname.pdf.jpg1394ارائه مدلی به منظور شناسائی عوامل موثر بر بهره وری سبز در صنایع بوشهر و تاثیر آن بر کاهش آلودگی محیط زیست (مورد مطالعه شهرک صنعتی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر)حميد شاهبندرزاده; سيده فرزانه جعفری