آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Industrial Management مدیریت صنعتی 169

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
Industrial Management مدیریت صنعتی 19 16 26 13 1 6 4

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 57
United States 35
Romania 12
Germany 10
Austria 5
Australia 5
France 5
United Kingdom 5
Italy 4
EU 3

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 12
Bucharest 7
Houston 7
Vienna 5
Wilmington 5
Pars 4
Woodbridge 4
Ann Arbor 2
Bidak 2
Fort Worth 2