جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1390ارائه روش نوینی برای بهینه‌سازی مسئله مسیریابی خودرو ظرفیتدار با رویکرد حمل و نقل سبزخداکرم سلیمی‌فرد; حمید شاهبندرزاده; رامین رئیسی
yahosseini2.pdf.jpg1394ارائه الگویی کاربردی به منظور شناسایی و مدیریت عوامل اثر گذار بر هدر رفت انرژی شبکه توزیع برق (مورد مطالعه شهرستان‌های منتخب استان بوشهر)حمید شاهبندرزاده; سیده فاطمه یاحسینی
T1170.pdf.jpg1394ارائه مدلی جهت شناسایی شاخصه های مؤثر بر انتخاب پیمانکاران و بررسی تاثیر آن بر بهبود عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرحمید شاهبندرزاده; پرویز فرزین‌پور
Thesis.mansouri.mehrnaz.pdf.jpg1394ارائه مدل ریاضی فازی مکان یابی-تخصیص سلسله مراتبی برای خدمات فوریت های پزشکیحمید شاهبندرزاده; غلامرضا جمالی; مهرناز منصوری
T1399.pdf.jpg1395مدلی ریاضی برای مسئله‌ی مسیریابی خودرو ظرفیت دار با پنجره‌های زمانی، موردمطالعه: جمع‌آوری زباله در شهر بوشهرحمید شاهبندرزاده; علیرضا عطایی; محمدحسن نجمی
parvin gashmardi.pdf.jpg1394ارائه مدلی جهت حداقل کردن مسیر دسترسی به مناطق زلزله‌زده به‌ منظور مدیریت بحران شهری- موردمطالعه شهر بوشهرحمید شاهبندرزاده; رحیم قاسمیه; پروین گشمردی
T1290.pdf.jpg1394بررسی عوامل موثر بر رشد فرهنگ مالیاتی مودیان صنوف مختلف شهر بوشهر با رویکرد فازیحمید شاهبندرزاده; غلامرضا جمالی; عبدالرحیم خسروانی
T1398.pdf.jpg1395ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصول و تاثیرآن بر پیشبرد فروشحمید شاهبندرزاده; سیده‌زهرا موسوی‌بحرینی
1-126_Combine.pdf.jpg1391ارایه روشی جهت شناسایی وتعیین اهمیت عوامل موثر برسنجش میزان آمادگی سازمان ها به منظور اجرای بازمهندسی فرآیندهاحمید شاهبندرزاده; فرید سعیدی
pdf.T9021393ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای برنامه ریزی نیازمندی مواددر زنجیره تامین (شرکت نوشیدنی توپو)حمید شاهبندرزاده; یعقوب براتی