صفحه اصلی مجموعه  Industrial Management مدیریت صنعتی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Elaheh Zarei.pdf.jpg1396زمانبندی اتاق عمل و تخت‌های بهبودی با در نظر گرفتن ترجیحات جراحان و عمل‌های اورژانسیخداکرم سلیمی‌فرد; الهه زارعی
T1559.pdf.jpg1394یک مدل آمیخته ی ریاضی و شبیه سازی مونت کارلو برای مسئله تخلیه جمعیت در بحران نشت گازخداکرم سلیمی فرد; حسین آزادی
T1172.pdf.jpg1394ارائه مدلی جهت بررسی موانع اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در صنایعحمید شاه‌بندرزاده; نجمه مظفری
T1398.pdf.jpg1395ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصول و تاثیرآن بر پیشبرد فروشحمید شاهبندرزاده; سیده‌زهرا موسوی‌بحرینی
T1399.pdf.jpg1395مدلی ریاضی برای مسئله‌ی مسیریابی خودرو ظرفیت دار با پنجره‌های زمانی، موردمطالعه: جمع‌آوری زباله در شهر بوشهرحمید شاهبندرزاده; علیرضا عطایی; محمدحسن نجمی
T1290.pdf.jpg1394بررسی عوامل موثر بر رشد فرهنگ مالیاتی مودیان صنوف مختلف شهر بوشهر با رویکرد فازیحمید شاهبندرزاده; غلامرضا جمالی; عبدالرحیم خسروانی
T1335.pdf.jpg1394یک مدل آمیخته فازی و شبیه‌سازی برای سنجش ریسک وام گیرندگان (مورد مطالعه بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی بوشهر)خداکرم سلیمی‌فرد; رحیم قاسمیه; فرخ احمدی
T1429.pdf.jpg1395بررسی میزان آمادگی جهت پیاده‌سازی تعالی سازمانی مبتنی بر مدل EFQMغلامرضا جمالی; حمید شاهبندر‌زاده; الهه آهوپای
T1428.pdf.jpg1395اولویت‌بندی استراتژی‌های ساخت در نقطه تفکیک سفارش مشتری با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیارهغلامرضا جمالی; رحیم قاسمیه; سیده‌ساجدیه حسینی‌مقدم
T1427.pdf.jpg1395ارائه‌ الگويی جهت پايش SWOT ازطريق ايجاد داشبورد مديريتیحميد شاهبندرزاده; غلامرضا جمالی; درسا جمشيدی
T1359.pdf.jpg1395شناسایی و تحلیل ساختار مدل زنجیره تامین حلقه بسته دارو در استان بوشهرغلامرضا جمالی; عبدالکریم حسین‌پور; عاطفه آرمند
T1358.pdf.jpg1395ارزیابی اثرات مکمل‌های دانشی بر‌عملکرد زنجیره تامین در شرکت‌های تولیدی (یک مدل ساختار یافته)رحیم قاسمیه; غلامرضا جمالی; راضیه محمدی
T1443.pdf.jpg1395تجزیه و تحلیل طبقه‌بندی ABC چند معیاره در سیستم کنترل موجودی دارو(مورد مطالعه: بیمارستان سلمان فارسی شهر بوشهر)غلامرضا جمالی; عبدالکریم حسین‌پور; فاطمه شریفی
T1379.pdf.jpg1395تحلیل عملکرد و اثر بخشی مهندسی ارزش در پروژه‌های شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان بوشهرغلامرضا جمالی; عبداله نعمتی
T1357.pdf.jpg1395ارائه مدلی جهت استوارمندی زنجیره تأمین شرکت چینی تقدیسغلامرضا جمالی; فائزه مردانیان شهری
1279 Kobra Ahmadi.pdf.jpg1394مدل‌سازی و بهبود روال اجرایی جریان کار در سازمان‌های دولتیخداکرم سلیمی‌فرد; رحیم قاسمیه; کبری احمدی
1274 MihanBanoo GhasemiNasab.pdf.jpg1394یک مدل ریاضی برای‌مسئله بهم‌ریختگی پروازبا درنظرگرفتن قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی و تعمیرپذیریخداکرم سلیمی فرد; مهین‌بانو‌‌‌ قاسمی‌نسب
1312 Bashir FereidooniNia.pdf.jpg1394شناسايی و اولويت‌بندی شاخص‌های انتخاب و انتصاب مديران بيمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با استفاده از تکنيک‌های تصميم گيری چندمعيارهغلامرضا جمالی; حميد شاهبندر‌‌زاده; بشير فريدونی‌نيا
1291 Sarah SaadatMand.pdf.jpg1394یک رویکرد آمیخته فراابتکاری و شبیه‌سازی برای بهینه‌سازی الگوهای زمان‌بندی در درمانگاه‌های دسترسی آزادخداکرم سلیمی فرد; رحیم قاسمیه; سارا سعادتمند
001.pdf.jpg1394بررسی عوامل مؤثربررشدفرهنگ مالیاتی مؤدیان صنوف مختلف شهر بوشهر بارویکردفازیحمید شاهبندر زاده; غلامرضا جمالی; عبدالرحیم خسروانی