آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Human Science Thesis پایان‌نامه‌های علوم انسانی 290

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
Human Science Thesis پایان‌نامه‌های علوم انسانی 14 25 29 6 10 7 5

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 109
United States 37
Austria 7
United Kingdom 7
Australia 5
France 5
Romania 5
Germany 4
Italy 3
United Arab Emirates 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 13
Houston 7
Wilmington 7
Vienna 6
Fars 4
Pars 4
Woodbridge 4
Golestan 3
Monash 3
Tehran 3