Search

Start a new search

Current filters:
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Item hits:
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
a pdf.pdf.jpg1394بررسی تأثیر هوش عاطفی و رهبری تحول گرا بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرمانی آرمان; سید یعقوب حسینی; فرهاد آميان
b.pdf.jpg1394بررسی تأثیر استقرار مدیریت دانش بر کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط بانک انصار استان بوشهرغلامرضا جمالی; رحیم قاسمیه; معصومه عاشوری
1390ارائه روش نوینی برای بهینه‌سازی مسئله مسیریابی خودرو ظرفیتدار با رویکرد حمل و نقل سبزخداکرم سلیمی‌فرد; حمید شاهبندرزاده; رامین رئیسی
yahosseini2.pdf.jpg1394ارائه الگویی کاربردی به منظور شناسایی و مدیریت عوامل اثر گذار بر هدر رفت انرژی شبکه توزیع برق (مورد مطالعه شهرستان‌های منتخب استان بوشهر)حمید شاهبندرزاده; سیده فاطمه یاحسینی
a.pdf.jpg1394بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر عوامل کلیدی مدیریت تغییر(مورد مطالعه شده: بانک‌های شهر بوشهر)فخریه حمیدیان‌پور; مجید اسماعیل‌پور; سمیه مشایخ
thesis0702.pdf.jpg1393ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ن‍وش‍ت‍اری‌ ف‍راگ‍ی‍ران‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ای‍ران‌ در ان‍ش‍ای‌ اس‍ت‍دلال‍ی‌ن‍س‍ی‍م‌ ق‍ن‍ب‍ری‌; ع‍ب‍اس‌ ع‍ب‍اس‍ی‌; م‍ه‍اج‍ری‌؛ م‍ری‍م‌
T1172.pdf.jpg1394ارئه مدلی جهت بررسی موانع اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در صنایعحمید شاه‌بندرزاده; رحیم قاسمیه; نجمه مظفری
001.pdf.jpg1394بررسی عوامل مؤثربررشدفرهنگ مالیاتی مؤدیان صنوف مختلف شهر بوشهر بارویکردفازیحمید شاهبندر زاده; غلامرضا جمالی; عبدالرحیم خسروانی
662 Samira Karimi.pdf.jpg1391طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ س‍رآم‍دی‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍ع‍اون‌داری‍وش‌ م‍ح‍م‍دی‌‌زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌; ی‍ع‍ق‍وب‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌; سمیرا کریمی
T1170.pdf.jpg1394ارائه مدلی جهت شناسایی شاخصه های مؤثر بر انتخاب پیمانکاران و بررسی تاثیر آن بر بهبود عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرحمید شاهبندرزاده; پرویز فرزین‌پور