صفحه اصلی مجموعه  پایان نامه‌ها

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1396اثر بخشی‌آموزش شناختی رفتاری‌بر کمال گرایی و نشانه های‌اضطراب‌اجتماعات‌نخبگانی‌دانش آموزی‌شهر‌بوشهرفاطمه‌ ثوابت; مهناز‌ جوکارکمال‌آبادی; سوران‌ رجبی
1396سردية الحكاية الشعريّة في قصائد سليمان العيسى الطّفوليّة وفقاً لمنهج بروبرسول بلاوی; ناصر زارع; مهتاب دهقان
1396سنتز𝛽-آسیلوکسی تیواترها ازطریق واکنش تیواسیدها، اپوکسیدها و آلکن های دارای کمبود الکترونی و سنتز انتخابی دی سولفید های متقارن یا 𝛽-هیدروکسی تیواترها توسط S-آلکیل تیوسولفات و اپوکسیدهازینب جنگی; محمد عباسی; محمدرضا محمدی‌زاده
1396استخراج وبهینه سازی کاراگینان از دو گونه جلبک قرمز خلیج فارس Laurencia obtusa و snyderiae Laurenciaماندانا زارعی; احمد آذری; طیبه انتظاری
1396طراحی و مدل سازی نانوبیوسنسورهای مبتنی بر پلاسمون سطحی جایگزیدهالهام شجاعی‌فرد; احمد محمدی; مهدی سلطانی
1396یک رهیافت جبری برای نظریه ساختار در B(H)قربانعلی باقری‌بردی; طاهر یزدان‌پناه; اکرم الیاس‌پور
1395استنباط پیشرفته بیزی برای P(X<Y)فضل‌الله لک; محمداسماعیل دهقان; لیلا حسنی
1396حسگر رنگ سنجی برای اندازه گیری ملامین با استفاده از سنتز سبز نانوذرات نقرهصادق کریمی; علیرضا حسنی نژاد; سحر عسکریان
pdf.jpg1396دراسة البنية الإيقاعيّة في قصيدة الجداريّة لمحمود درويشمحمدجواد پورعابد; علی‌اصغر قهرمانی‌مقبل; علیرضا شیخیانی
pgu.pdf.jpg 96حل مستقیم معادلات ناویر-استوکس با استفاده از توابع پایه‌ای شعاعیحسین حسین‌زاده; علیرضا عطایی; امین فرهادی‌زاده
2017fgfgf
pgu-raesi.pdf.jpg1396برآورد بیزی پارامتر مقیاس توزیع ناکاگامیفضل الله‌لک; محمداسماعیل دهقان‌منفرد; طاهره حیدری
zahra alipour.pdf.jpg1395سنتز مشتقات جدید پیریمیدین دارای استخلاف در موقعیت 2 با استفاده از نمک¬های وینامیدینیومعبدالمحمد‌مهران‌پور; محمدرضا‌محمدی‌زاده; زهرا‌علی‌پور
Ali Behzadi.pdf.jpg1395تأثیر آموزش بهزیستی برافزایش بهزیستی، سرزندگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اولسیدموسی گلستانه; یوسف دهقانی; علی بهزادی‌پور
T1666.pdf.jpg1396رفتار الکتروشیمیایی نقاط کوانتومی کربنی تهیه شده بوسیله دوپامینصدیقه هاشم‌نیا; اسماعیل تماری; حکیم حمید
T1673.pdf.jpg1396به‌کارگیری نانوساختارهای پلاسمونیک در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ایاحمد محمدی; ماندانا جلالی; بنفشه شهبازی
T1642.pdf.jpg1396شناسایی و کنترل آلودگی در کشت درون شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خرما (Phoenix dactylifera L. cv. Kabkab)محمد هدایت; فاطمه جمالی; سیده‌فاطمه موسوی
T1650.pdf.jpg1396ارزیابی عمر خستگی مواد تحت بارگذاری تک‌محوری تصادفی با استفاده از روش‌های تنش پایه در صفحه‌ی بحرانیمحمدرضا گل‌بهار‌حقیقی; غلامرضا احمدزاده‌ریشهری; فریبا کازرونی