آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Mechanical 116

کل بازدیدها طی یک ماه

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
Mechanical 21 0 0 2 1 3 1

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 35
Iran 34
Russia 7
France 6
Austria 5
Italy 5
Poland 4
Romania 4
United Kingdom 2
Canada 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 12
Fars 10
Houston 7
Saint Petersburg 7
Woodbridge 6
Milan 5
Vienna 5
Wilmington 5
Kraków 4
Pars 3