آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Accounting 153

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
Accounting 0 4 4 6 3 1 2

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 55
Iran 34
Russia 15
France 7
Austria 6
United Kingdom 5
Italy 4
Poland 4
Canada 2
Netherlands 2

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 18
Saint Petersburg 15
Houston 10
Wilmington 8
Woodbridge 7
Vienna 6
Fars 4
Hightstown 4
Kraków 4
Pars 4