آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بررسی بستری‌های اجتماعی و فرهنگی در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس و تأثیر آن بر شکل گیری دولت عربستان سعودی در اوایل قرن 20 میلادی 59

کل بازدیدها طی یک ماه

October 2020 November 2020 December 2020 January 2021 February 2021 March 2021 April 2021
بررسی بستری‌های اجتماعی و فرهنگی در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس و تأثیر آن بر شکل گیری دولت عربستان سعودی در اوایل قرن 20 میلادی 0 0 8 11 6 30 4

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
پ2064.pdf 5
fateme kiyaninezhad.pdf 1
T2064.pdf 1

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 11
United States 6
Iran 3
Ukraine 2
Czech Republic 1
Germany 1
Japan 1
Taiwan 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Jacksonville 4
Guangzhou 3
Nanjing 2
Beijing 1
Brno 1
Eppelborn 1
Leawood 1
Philadelphia 1
Shenyang 1
Tokyo 1