جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193831
Title: پژوهشی تاریخی پیرامون اسیب شناسی زندگی مردمان بنادر و سواحل جنوبی ایران در ادبیات داستانی معاصر(1370_1300)
Keywords: سواحل خلیج فارس،ادبیات داستانی معاصر،تاریخ،مکتب جنوب
Issue Date: 1397
Abstract: ادبیات داستانی هر دورهای از تاریخ به مثابه ی ایینه ای است که اوضاع و احوال جامعه و ابعاد مختلف فرهنگ ان را منعکس میکند.از نظر اهل تاریخ ،به واسطه مطالعه و بررسی ادبیات داستانی در هر نقطه ای از جهان می توان به ان بخش از وجوه تاریخ که در خلال قرون مکتوم و مخفی مانده است، پی برد.ادبیات داستانی مربوط به جنوب کشورمیراث دار اکثر مسایل و معضلات اجتماعی و فرهنگی ان دوره است.این پژوهش با عنوان پژوهشی تاریخی پیرامون اسیب شناسی زندگی مردمان بنادر و سواحل جنوبی ایران در ادبیات داستانی معاصر از دهه 7911 تا 7911 ،در پی نشان دادن ارتباط بین تاریخ و ادبیات داستانی،بررسی زندگی مردمان جنوب و بیان مشکلات و معضلات انان،تآثیرات جنگ جهانی دوم،استعمار،نفت و ورود مدرنیته ،انقلاب اسلامی ، جنگ تحمیلی و... می باشد.پژوهش حاضر با گرداوری داده ها از منابع کتابخانه ای درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف زندگی مردمان جنوب از خلال ادبیات داستانی معاصر است.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193831
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:History تاریخ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2067.pdf2.35 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.