جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193826
Title: بررسی اثر آلاینده‌های زیست محیطی صنایع موجود در منطقه عسلویه بر سرعت خوردگی فلزات مس و آهن گالوانیزه
Authors: ریحانه منصوری
Keywords: آلاینده‌های زیست محیطی، عسلویه، سرعت خوردگی، مس، آهن گالوانیزه
Issue Date: 1397
Abstract: در این پروژه گاز‌های آلاینده اتمسفری موثر بر خوردگی هادی‌های مس و آهن گالوانیزه با انجام مطالعات اقلیمی و اتمسفری، مطالعات کتابخانه‌ای و تحقیقات پیشین در این زمینه و هم‌چنین انجام آنالیزهای خوردگی روی فلزات مستهلک شده و فلزات نو شناسایی شده‌اند. به طور خلاصه، نتایج نشان می‌دهد که گازهای SO2، NO2، رطوبت و کلر موجود در آب دریا (NaCl) در نواحی ساحلی منطقه پارس جنوبی (عسلویه) تاثیر بسزایی در خوردگی فلزات نام برده و کاهش طول عمر آن‌ها دارد. بنابراین 3 محفظه آزمون برای شبیه‌سازی محیط عسلویه با اعمال شرایط متوسط غلظتی آلاینده‌ها طی سال‌های گذشته، طراحی شده است و به منظور ارزیابی و مقایسه نتایج حاصل از محفظه‌های آزمون شبیه‌سازی شده در آزمایشگاه با شرایط واقعی، یک محفظه آزمون در منطقه عسلویه قرار‌داده شده و آزمایشات خوردگی در محیط‌های شبیه‌سازی شده و عسلویه به مدت 1 سال انجام شده است. گازهای مورد استفاده در محفظه‌های آزمون عبارتند از: الف) محفظه آزمون شماره 1 شامل NO2، رطوبت و کلر، ب) محفظه آزمون شماره 2 شامل SO2، رطوبت و کلر، ج) محفظه آزمون شماره 3 شامل NO2، SO2 ، رطوبت و کلر و د) محفظه آزمون شماره 4 تحت شرایط اتمسفر واقعی در پارس جنوبی (عسلویه). در محفظه‌های آزمون طراحی شده قابلیت کنترل دما و انجام آزمایشات همزمان در سه سطح دمای مختلف وجود دارد. در این پروژه آزمایشات در سطوح دمایی 40، 60 و 80 درجه سانتیگراد انجام می‌شود. مورفولوژی، ترکیبات شیمیایی (عناصر سطح)، فازهای محصولات خوردگی و مقاومت کششی هادی‌ها (در دمای ºC80)به ترتیب از طریق SEM، SEM-EDX، XRD و آزمون استحکام کششی مقایسه شدند. علاوه بر آزمون‌های نام برده برای بررسی خوردگی، آزمون توزین نیز برای تعیین مدل افزایش وزن انجام شده است. در آخر نرخ خوردگی فلزات مورد بررسی با روش ضخامت خوردگی تعیین شد. بررسی‌ها نشان داد حضور همزمان NO2 و SO2 به همراه رطوبت نمکی (رطوبت به علاوه یون کلر) موجب بالارفتن نرخ خوردگی (بیشترین نرخ خوردگی) شده است و نرخ خوردگی آهن گالوانیزه و هادی‌های مسی در عسلویه به ترتیب تقریبا 4/2 و 2/6 برابر یک منطقه دریایی می¬باشد که این افزایش خوردگی به موجب آلاینده‌های موجود در منطقه عسلویه است.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرایند‌های جداسازی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193826
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2062.pdf8.87 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.