جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193823
Title: یک روش زیرفضای کرایلف برای حل دستگاه خطی نامعین متقارن مختلط
Authors: سمیرا یزدان‌پرست
Keywords: مانده شبه مینمال متقارن، شکافت هرمیتی و غیر هرمیتی اصلاح شده پیش شرط سازی شده، دستگاه خطی متقارن مختلط، پیش شرط سازی
Issue Date: 1398
Abstract: روش‌های تکراری زیرفضای کرایلف به عنوان دسته‌ای از روش‌های کارا و توانمند برای حل دستگاه معادلات خطی تُنُک و بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.در این پایان‌نامه، یک روش زیرفضای کرایلف جدید برای حل معادلات خطی متقارن مختلط ارائه می‌دهیم. این روش مبتنی بر ترکیب دو روش مانده شبه مینیمال (QMR) و مانده یکامتعامد دو مزدوج (BiCOR) است که می‌تواند با پیش‌شرط‌های متقارن دلخواه ترکیب شود. روش تکراری شکافت هرمیتی و هرمیتی اریب اصلاح شده‌ی پیش‌شرط‌سازی شده (PMHSS) برای تسریع نرخ همگرایی این روش استفاده می‌شود. در پایلن، با ارائه نتایج عددی نشان می‌دهیم که روش جدید و نسخه‌ی پیش‌شرط شده‌ی آن در مقایسه با سایر روش‌های زیرفضای کرایلف کارا و موثر است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193823
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Mathematics ریاضی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2059.pdf672.39 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.