جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193791
Title: محاسبه ضریب پخش نوترون با استفاده از نتایج شبیه‌سازی قلب یک راکتور حرارتی
Authors: حانیه عباسی
Keywords: ضریب پخش، راکتور حرارتی، جریان نوترون، شار نوترون
Issue Date: 1398
Abstract: نوترون به عنوان عضو بدون بار ساختار هسته در مطالعه نیروهای هسته‌ای نقش اساسی دارد و موضوع پخش نوترون در یک سیستم نوترونی نظیر راکتورهای هسته‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. برای محاسبه‌ی شار نوترون‌ها و بررسی چگونگی توزیع آن‌ها در یک محیط نوترونی و در محیط‌هایی که جذب نوترون نسبتا زیاد نیست، می‌توان از معادله پخش استفاده نمود. پس از حل معادله، شار به-صورت تحلیلی به دست می‌آید و نتیجه‌ی محاسبات با نتایج حاصل از شبیه‌سازی مقایسه می‌گردد. از کد MCNP برای مدل کردن پیکربندی سه‌بعدی قلب، که مشتمل بر کلیه میله‌های سوخت، میله‌های جاذب ثابت و متحرک(کنترل)، کانال مرکزی، کانال سنسور، خنک‌کننده (کندکننده) و... استفاده شده است. هدف از این تحقیق، به دست آوردن نمودار شار حاصل از روش تحلیلی و نمودار حاصل از شبیه‌سازی،در مرحله بعد انطباق این دو نمودار و سپس محاسبه ضریب‌پخش نوترون می‌باشد.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193791
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2020.pdf3.24 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.