جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193788
Title: جلوه‌های ادبیات پایداری در شعر عبدالرحیم محمود
Authors: فاطمه محمدی
Keywords: شعر معاصرعربی، ادبیات پایداری، فلسطین، عبدالرحیم محمود، تکنیک‌های بیان.
Issue Date: 1395
Abstract: مقاومت در برابر دشمنان به دوره‌ی خاصّی منحصر نمی‌شود بلکه بشر از زمانی که پا بر کره‌ی خاکی گذاشت؛ هر آنچه که امنیت‌شان را تهدید می‌کرد در برابر آن ایستادگی می‌کردند، که حاصل آن شعر پایداری شد. این نوع شعر از وسیع‌ترین حوزه‌های ادب عربی در عصر معاصر است و شاعران زیادی شعرشان پیرامون این محور می‌چرخد. بنابراین شاعر مقاومت در تکاپو است که امید به آزادی را از درون شعرش به ملّت القا کند و می‌کوشد تا روحیه‌ی مبارزه طلبی را در مخاطب برانگیزد. عبدالرحيم محمود شاعر معاصر فلسطيني يكي از فعالان اين عرصه است كه دوشادوش مردم مقاوم سرزمین خود در مقابل ظلم ایستادگی کرد. وي یک لحظه در برابر ظلم و ستم آرام نگرفت و با سردادن اشعار انقلابی خشم خود را فرو می‌نشاند. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر روش آماری، بر آن است که جلوه‌های ادبیات پایداری و تکنیک‌های آن را در شعر عبدالرحیم محمود بررسی کند و از این رهگذر روح انقلابی که نقش بسزایی در سرودن شعرش دارد، آشکار سازد. اهمیّت این پژوهش در این است؛ که او شاهد شرایط حاکم بر روزگار خویش بود به خوبی توانست خواسته‌ها و رنج‌های مردم مبارز را به تصویر بکشد. بنابراین شعر وی به صدق تجربه و اصالت نزدیک‌تر از دیگر شاعرانی است که از دور شاهد این اوضاع بودند لذا روح حماسی و انقلابی که در شاعر می‌یابیم به مراتب بیش از دیگر شاعران است و شهادت او در راه وطنش شاهد این مدعاست. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که این شاعر تنها راه رسیدن به آزادی را پایداری می‌داند. چون صهیونیست‌های غاصب معنای وفا نمی‌دانند که با آنها مسالمت‌آمیز رفتار شود. عبدالرحیم محمود برای بر‌انگیختن مردم به مقاومت و پایداری، از گذشته پرافتخارشان کمک می‌گیرد و با این مقوله سعی می‌کند وجدان ملت را زنده نگه دارد. وی برای بیان این معانی از تکنیک‌هایی مختلفی همچون رنگ و بینامتنیت و تکرار هندسی و واژگان شعری بهره جسته است. به گونه‌ای که در شعر وی واژگان و معانی با هم در تعامل هستند و در گرو هم دیگر کار می‌کنند.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193788
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2017.pdf2.95 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.