جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193780
Title: بن‌مایه‌های دینی در نقائض فرزدق با جریر
Authors: علی‌بخش دهدشتی‌اصل
Keywords: فرزدق ، شعر، بن‌مایه دینی، قرآن.
Issue Date: 1396
Abstract: "فرزدق"؛ یکی از بزرگترین شاعران عصر اموی و تمامی ادوار ادب عربی است. شاعری توانمند با ذوق و قریحه‌ای جاهلی، به طوری‌که خواننده‌ی اشعار وی اگر شناختی از او نداشته باشد، چه بسا اشعار او را با اشعار شاعران عصر جاهلی یکسان بپندارد. اساسی‌ترین ویژگی دیوان دو جلدی و قطور فرزدق؛ مسأله فخر و به خود بالیدن است. در تمامی قصاید و اشعار شاعر، این خصیصه به وضوح آشکار است. با این وجود، در اشعار این شاعر، بن‌مایه‌های دینی – اسلامی نیز به چشم می‌خورد که نگارنده را بر آن داشت خلال رساله کنونی آنها را استخراج و بر اساس روش توصیفی – تحلیلی مورد شرح و مداقه قرار دهد. این رساله بر اساس مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و قرائت دیوان فرزدق در چهار فصل به نگارش درآمده است. فصل اول کلیات رساله است که شامل: مقدمه، سوالات تحقیق، پیشینه، هدف تحقیق، ضرورت انجام آن و مطالب دیگری است که در مقدمات هر رساله پرداختن به آنها لازم و ضروری است. فصل دوم رساله در دو بخش تدوین شده است: بخش اول آن نگاهی است به حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر اموی. بخش دوم نگاهی تفصیلی و جزئی نگر به زندگانی و حیات فرزدق است. فصل سوم رساله؛ به بن‌مایه‌های دینی – اخلاقی دیوان فرزدق اختصاص یافت. در این فصل نگارنده مسائل و مضامین دینی – اخلاقی دیوان فرزدق را استخراج کرده است. فصل چهارم که همان فصل آخر رساله است شامل قصه‌های دینی – قرآنی بازتاب یافته در دیوان فرزدق است. معظم این قصه‌ها در دیوان فرزدق بسیار گذرا و موجز به آنها پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فرزدق قبل از اینکه شاعری دینی – اخلاقی باشد، شاعری قبیله‌ای است که در معظم اشعار و قصاید وی این خصیصه به چشم می‌خورد، به طوری‌که حتی در اشعار دینی – اخلاقی خود نیز از این ویژگی بی‌بهره نمانده است، اما مسائل دینی – اخلاقی نیز در دیوان فرزدق به صورتی پراکنده وجود دارد که نگارنده در جستار کنونی به آنها پرداخته و مورد شرح و بررسی قرار داده است. از جمله نمود مضامین دینی در دیوان فرزدق می‌توان به: قدرت خداوند در آفرینش آسمان وزمین، مقام رسول اکرم، جایگاه والای اهل بیت رسول خدا، سرگذشت پیامبران و بزرگان مانند: حضرت آدم، داستان حضرت موسی و فرعون، قوم ثمود و... اشاره کرد.
Description: کارشناسی ارشد در رشته‏ ی زبان و ادبیات عربی از دانشگاه خلیج فارس
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193780
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2023.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.