جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193779
Title: اندازه‌گیری کارایی انرژی و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس
Authors: محمد نیک‌بخت‌حاج‌عباسعلی‌خانی
Keywords: کارایی انرژی کل عوامل، تحلیل پوششی داده¬ها، خلیج فارس، رگرسیون توبیت، CO2
Issue Date: 1398
Abstract: زمینه: انرژی یکی از نهاده‌های مهم تولید محسوب می‌شود و بخش عمده‌ی درامدهای ارزی کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس، از فروش و صادرات انرژی‌های تجدید ناپذیری مانند نفت و گاز می‌باشد. از طرفی بهبود کارایی انرژی بهترین راه برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش مصرف و شدت انرژی و حفاظت از محیط‌زیست برای این کشورها می‌باشد. بنابراین توجه به کارایی انرژی و عوامل موثر بر آن در کشورهای حوزه¬ی خلیج‌فارس اهمیت قابل توجهی دارد. هدف: هدف این پژوهش اندازه‌گیری کارایی کل عامل انرژی و عوامل موثر بر آن در کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس طی سال‌های 2000-2014 می‌باشد. روش‏شناسی: در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و با در نظر گرفتن فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، شاخص‌های کارایی انرژی کل عوامل و محیط‌زیست را به دست آورده و سپس به بررسی عوامل موثر بر کارایی انرژی با استفاده از روش اقتصاد سنجی توبیت پرداخته شد. یافته‌‏ها: کشورهای عربستان‌سعودی‌(97/0) و امارات متحده‌ی عربی (94/0) دارای بیش‌ترین و کشورهای عمان (72/0) و ایران (58/0) کم‌ترین میزان میانگین کارایی انرژی کل عوامل و همچنین کشورهای امارات متحده‌ی عربی (96/0) و قطر (92/0) بهترین عملکرد و کشورهای ایران (66 %) و عراق (64 %) ضعیف‌ترین عملکرد کارایی زیست محیطی را داشته‌اند. نتایج تخمین مدل دلالت بر مثبت بودن اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، قیمت نفت، درجه‌ی صنعتی شدن و جمعیت بر کارایی انرژی و تاثیر متغیرهای نرخ استناد مقالات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کارایی انرژی کشورهای نمونه منفی و متغیر درجه باز بودن تجاری معنادار نشد. نتیجه‏ گیری: با توجه به نتایج، کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس در مصرف انرژی و انتشار CO2 ناکارا هستند، که به این کشورها پیشنهاد می‌شود ‌با بهبود بازده تجهیزات، افزایش قیمت انرژی، افزایش تولید ناخالص سرانه، کارایی انرژی خود را بالا برده و از این طریق از هدررفت منابع تولیدی جلوگیری نمایند.
Description: پایان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته علوم اقتصادی گرایش انرژی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193779
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Economy اقتصاد

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2022.pdf6.5 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.